پایان نامه درباره بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

2-1 مقدمه

يکي از بخش‏هاي مهم هر تحقيق را مرور منابع شامل مي‏شود. همان­طور که در فصل قبل بدان اشاره شد، مطالعات زیادی در ضمینه حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها انجام گرفته است که امکان بیان کامل آن­ها در این فصل میسر نمی­باشد. لذا در این فصل به بررسی خلاصه­ای از تحقیقات و پژوهش­های انجام شده در داخل و خارج از کشور روی حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها پرداخته شده است، با بررسی منابع مختلف به خلأ تحقیقاتی در این ضمینه پی می بریم و در نهایت به چهارچوب این طرح تحقیقاتی می­رسیم.

2-2 سابقه تحقیق

2-2-1 سابقه تحقیق در ایران

با بررسی های انجام گرفته مشخص شد تا زمان نگارش این پایان نامه هیچ تحقیق مستندی در داخل کشور عزیزمان روی حوضچه های آرامش در خروجی لوله ها انجام نگرفته است، لذا تمامی منابع مورد استفاده در این تحقیق حاصل از مطالعات انجام گرفته در خارج از کشورمان می­باشد.

2-2-2 سابقه تحقیق در سایر کشورها

حوضچه­های آرامش سازه­هایی واسط جهت کاهش انرژی جریان در خروجی لوله­ها هستند به طوری که جریان بالادست حوضچه پایداری کف و کانال بعد از حوضچه را تهدید نکند. در حوضچه آرامش انرژی سینتیک جریان  توربولانس­هایی را ایجاد می کند و در نهایت به صورت گرما و صوت از بین می­رود. نوع حوضچه آرامش و موقعیت آن به طور عمده به عدد فرود جریان ورودی بستگی دارد (USBR, 1978).

جریان خروجی از لوله به صورت یک جت سه بعدی متمرکز خارج می شود برای کاهش بیشتر انرژی، جت باید در عرض کانال به صورت کامل پخش شود حوضچه­های آرامش متنوعی برای خروجی لوله­ها معرفی شده اند که در ادامه شرح داده می شوند و معایب و محاسن هر کدام بیان می شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

پایان نامه با موضوع بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-4-2-1-5 آبشستگي در آب زلال [1]و آب حاوي رسوب[2]

آبشستگي در آب زلال در شرايطي اتفاق مي افتد كه مواد بستر در بالادست محدوده آبشستگي در جاي خود ثابت باشند و به آستانه حركت نرسيده باشند. به عبارت ديگر جريان ورودي از بالادست حاوي رسوب نباشد. هنگامي كه سرعت جريان افزايش مي يابد، ميزان آبشستگي آب زلال تا زمان آغاز حركت كلي مصالح بستر افزايش مي يابد. از اين زمان به بعد، تغذيه رسوبات از بالادست آغاز مي­شود. در اين حالت جريان از بالادست حاوي رسوب است.

در جريان­هاي حاوي رسوب عمق آبشستگي حول يك مقدار میانگین (تعادلی) نوسان مي­نمايد. آبشستگي موضعي براي رسوبات يكنواخت در شرايط آب زلال در حالت u/uc<1 و در شرايط حمل رسوب در حالت u/uc>1 رخ می­دهد و مقدار حداكثر عمق آبشستگي زمانی که u/uc=1  باشد اتفاق می­افتد. در اینجا u  سرعت متوسط جريان و uc  سرعت بحراني در آستانه حركت است (کوتیاری[3] و همکاران 1992).  در فصل های بعدی درباره سرعت بحرانی مطالب بیشتری ارائه می­شود.

1-4-3 آستانه لغزش ذرات

کانالی را در نظر بگیرید که بستر آن از مواد رسوبی تشکیل شده است و در آن جریان آب از مقدار خیلی کم بتدریج اضافه شود. در جریان­های کم ذرات بستر هیچگونه حرکتی نداشته و در محل خود ثابت می باشند. با افزایش مقدار دبی جریان، ذرات بستر شروع به حرکت خواهند کرد. این حرکت در ابتدا با لغزش های جزئی آغاز می شود ولی با افزایش دبی جریان بتدریج ذرات به طرف پایین­دست شروع به حرکت خواهند کرد. لحظه­ای که ذرات شروع به حرکت می­کنند اصطلاحاً آستانه حرکت نامیده می شود(شفاعی بجستانی محمود 1373).

1-5 معرفی عمومی فصل­های پایان نامه

متن کامل در سایت امید فایل 

در فصل دوم این تحقیق مرور منابع انجام گرفته است، يکي از بخش‏هاي مهم هر تحقيق را مرور منابع تشکیل می­دهد. در اين تحقيق درباره سابقه علمي تحقيقات انجام شده که عمدتا در خارج از کشور، در زمینه طراحی حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها انجام شده به صورت مختصر پرداخته شده­است.

در فصل سوم روش انجام کار و فرضیات در نظر گرفته شده برای بررسی آزمایشگاهی حوضچه­های آرامش آورده شده است.

نتايج مرتب و طبقه‏بندي شده، زمينه‏ساز ارائه بحث موفقیت آمیز در هر تحقيق علمي است، در فصل چهارم سعي شده است، با توجه به روش تحقيق ارائه شده در فصل سوم، نتایج به صورت شفاف آورده شود و مقایسات انجام گرفته بصورت مرتب شده توسط جدول و نمودار ارائه شود.

پس از اخذ نتايج، در فصل پنجم نتايج حاصله در قسمت‏هاي مختلف، با توجه به اهداف و فرضيات در نظر گرفته شده، بحث مي‏شود. در ادامه نتايج اين تحقيق با ساير تحقيقات مشابه مقايسه شده. در اين فصل ايده‏ها و نتايج حاصل از تحقيق در مراحل و قسمت‏هاي مختلف مورد بررسي و تفسير قرار مي‏گيرد. همچنين در پايان با توجه به نتايج تحقيق، پيشنهاداتي در جهت کمک به پژوهش‏هاي آينده ذکر گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

آب پایه، آبشستگی، حوضچه آرامش، عدد فرود، عمق نرمال

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-4-2-1-3 آبشستگی موضعی

اين نوع آبشستگي ناشي از اثر موضعي سازه بر روي الگوي جريان مي باشد كه به صورت موضعي در پايين­دست و يا اطراف سازه مورد نظر رخ مي دهد. اين نوع آبشستگي ممكن است به تنهايي و يا به همراه آبشستگي­هاي ديگر باشد. آبشستگي موضعي بر اثر ايجاد موانعي مانند پايه­هاي پل­ها، تكيه گاه­هاي كناري و آبشكن­ها در مسير جريان و در اطراف اين موانع رخ مي دهد. اين موانع مي توانند سرعت موضعي جريان و آشفتگي آن را افزايش دهند و بسته به شكل سازه مي­توانند گردابه­هايي ايجاد نمايند كه نيروهاي فرسايشي اضافي را بر بستر اطراف سازه اعمال نمايند. در نتيجه، نرخ حركت رسوب و فرسايش به صورت موضعي در حوالي اين سازه ها افزايش مي يابد و منجر به پايين رفتن موضعي بستر نسبت به تراز عمومي بستر آبراهه می گردد (نشریه 318، 1389).

1-4-2-1-4 آبشستگی کل

عمق آبشستگي كل مرتبط با يك سازه مشخص، از مجموع سه آبشستگي زير به دست مي­آيد:

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

آب پایه، آبشستگی، حوضچه آرامش، عدد فرود، عمق نرمال

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-4-2 آبشستگی

آبشستگی پدیده ای است که در اثر اندرکنش آب و خاک در مجاورت سازه های هیدرولیکی بوجود آمده و منجر به تخریب و یا عدم کارایی آنها می شود (دی[1]، 2006).

متن کامل در سایت امید فایل 

1-4-2-1 انواع آبشستگی

آبشستگي از جنبه­هاي مختلف به صورت زير تقسيم بندي مي شود:

-  آبشستگي از نظر علت به وجود آمدن آن، كه شامل آبشستگي عمومي، آبشستگي ناشي از تنگ شدگي مقطع و آبشستگي موضعي است.

- آبشستگي از نظر وضعيت حمل رسوب، كه شامل آبشستگي در حالت آب زلال و آبشستگي در حالت آب حاوي رسوب است(نشریه 318، 1389).

1-4-2-1-1 آبشستگی عمومی

اين نوع آبشستگي زماني رخ مي دهد كه جريان در بازه اي از رودخانه قادر باشد ذرات بستر را در طول مسير جابجا و با خود حمل كند كه باعث كاهش تراز بستر رودخانه در همان بازه مي­شود.

آبشستگي عمومي شامل موارد زير مي شود:

 • پايين افتادگي تراز رودخانه
 • مهاجرت جانبي رودخانه( جابجایی رودخانه در پلان)
 • آبشستگي در قوس رودخانه­ها و پيچانرودها

پديده­هاي فوق به طور مستقيم به مشخصات حوضه آبريز و شكل رودخانه وابسته­اند (نشریه 318، 1389).

1-4-2-1-2 آبشستگی تنگ شدگی

وجود تنگ شدگي مقطع در مسير جريان باعث افزايش سرعت جريان و بالا رفتن قدرت فرسايشي جريان در اين محل مي شود. آبشستگي ايجاد شده در اين حالت را آبشستگي ناشي از تنگ شدگي مي گويند. آبشستگي ناشي از تنگ شدگي به طور معمول نتيجه محدود كردن عرض رودخانه مي­باشد. به عنوان مثال تكيه گاه­هاي كناري پل­ها و پايه­هاي پل كه در وسط آبراهه احداث مي گردند، باعث كاهش عرض مجرا و درنتيجه آبشستگي مي شوند(نشریه 318، 1389).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

دانلود پایان نامه عمران با موضوع حوضچه آرامش

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

برای بیان اهمیت انجام این تحقیق همانطور که در مقدمه ذکر شد مدل­های متعددی برای طراحی حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها معرفی شده اند که مبنای همگی آنها مدل سازی­های آزمایشگاهی می باشد. در بخش اول این تحقیق، محقق با بررسی منابع موجود نیاز به یک تحقیق جامع و استفاده از یک معیار مناسب برای مقایسه مدل­های مطرح شده را ضروری می داند تا با بررسی و معرفی نقاط ضعف و قوت مدل­های معرفی شده، کم هزینه ترین و موثر ترین مدل ارائه شده توسط سایرین معرفی شود. در این تحقیق بخش اولیه متمرکز بر بررسی و شناخت مدل­های معرفی شده است، نکته اساسی دوم در مورد حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها، بررسی امکان بهبود عملکرد حوضچه بر اساس نقاط ضعف و قوت سایر مدل­هاست.

بر اساس پیچیدگی میدان حل در حوضچه های آرامش برای حل تحلیلی و یا عددی جهت بررسی میزان افت ایجاد شده در انواع مختلف حوضچه آرامش، عمده مطالعات انجام شده به صورت آزمایشگاهی بوده­اند، بر همین اساس مبنای مقایسه­ها در این تحقیق نیز مدل سازی آزمایشگاهی است. با توجه به تعداد زیاد متغییر­های موثر بر عملکرد حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها امکان بررسی همزمان همه پارامتر­ها در یک تحقیق امکان پذیر نمی باشد و در بخش دوم این تحقیق با توجه به طول زیاد مدل­های پیشین با بررسی برخی از پارامتر هایی که در تحقیق­های قبلی بررسی نشده اند امکان کاهش طول حوضچه به صورتی که عملکرد حوضچه را کاهش ندهد مورد بررسی قرار گرفته است.

در نهایت نکته اساسی در حوضچه­های آرامش تحت تاثیر بودن حوضچه­ها از عمق پایاب است که لازم است به نحو مناسب و با فرضیات معقول عملکرد حوضچه­ها با توجه به تغییرات جدید در عمق­های مختلف پایاب بررسی و با مدل­های پیشین مقایسه شود.

متن کامل در سایت امید فایل 

1-3 سوالات عمده تحقیق

 • در میان مدل­های معرفی شده کدام مدل عملکرد بهتری دارد؟
 • آیا امکان کاهش طول حوضچه آرامش وجود دارد؟
 • با توجه به این که شیب معکوس باعث در گیر شدن مولفه وزن در معادلات ممنتم میشود می تواند باعث بهبود عملکرد حوضچه آرامش شود؟
 • آیا یک زاویه بهینه برای دیواره معرفی شده در استاندارد اداره آبادانی ایالات متحده[1] وجود دارد که با ایجاد تلاطم بیشتر باعث بهبود عملکرد حوضچه شود؟

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

پایان نامه عمران با موضوع آبشستگی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

1-1 مقدمه

کلمه فرسایش که در انگلیسی اروژن و در زبان فرانسه اروزیون تلفظ می­شود، از ریشه لاتین ارودری[1] به معنی سائیدگی می­باشد و عبارتست از سائیده شدن سطح زمین. به­طور کلی فرسایش خاک[2] عبارتست از جابجایی و جداشدن ذرات خاک از بستر اصلی خود وانتقال آن به مکانی دیگر در اثر عامل انتقال دهنده (الیسون[3]، 1947). در صورتیکه عامل جدا کننده ذرات از بستر و انتقال آنها آب باشد، به آن فرسایش آبی[4] می­گویند.

زمانی که آب از یک تراز به تراز پایین­تر منتقل می شود انرژی پتانسیل آن به انرژی جنبشی تبدیل می شود. در صورت مهار نشدن انرژی بالای جنبشی جریان در طولانی مدت می­تواند باعث خرابی و ایجاد فرسایش در پایین دست جریان شود. برای جلوگیری از خسارات ناشی از انرژی فوق العاده آب در سرعت­های فوق بحرانی و نیز به منظور از بین بردن انرژی اضافی سینتیک موجود در چنین آبی، عموماً از سازه­های خاصی به نام انرژی گیرنده[5] که در پایین دست جریان ساخته می شوند استفاده می شود. اینگونه سازه­ها علاوه بر از بین بردن انرژی آب، وسیله ای برای کنترل و مهار پرش هیدرولیکی و بوجود آوردن شرایط وقوع آن در یک موقعیت مکانی خاص نیز بشمار می روند. به عبارت دیگر موقعی که یک پرش هیدرولیکی روی یک سطح صاف رخ می دهد کوچکترین تغییری در اعماق جریان بالا و پایین دست آن میتواند باعث تغییر مکان پرش به یکی از دو سو گردد، لذا منطقی است در حوضچه ها از سازه­هایی جهت کاهش حساسیت از جمله آب پایه[6] استفاده گردد.

در حالت کلی دو روش برای کاهش انرژی آب وجود دارد، روش اول استفاده از تبدیل­های موضعی و یا اجزاء دیگری که باعث آشفتگی جدی در جریان می شوند، روش دوم بر اساس پرتاب آب به یک نقطه دوردست است که در این میان جریان به ذرات ریزی تبدیل می شود و در برخورد با هوا و برگشت به زمین مقدار زیادی از انرژی خود را از دست می دهد (ابریشمی 1380).

اگر چه طول پرش هیدرولیکی و افت ایجاد شده یکی از پارامتر­های حساس در طراحی است اما در حالت کلی قابل محاسبه از طریق تحلیل ریاضی نبوده و لازم است تا در هر مورد از نتایج تجربی و آزمایشگاهی نیز استفاده گردد (ابریشمی 1380).

یکی از محل­هایی که جریان با سرعت زیاد مستعد ایجاد خسارت در پایین دست جریان است خروجی لوله­های تحت فشار است، انرژی زیاد این جریان باید به صورت کار آمدی گرفته شود تا از خسارت و فرسایش در پایین دست جلوگیری شود. جت­های آب، کالورت­ها و تونل­های انتقال آب نمونه­ای از سازه­هایی هستند که نیاز به سازه مستهلک کننده انرژی دارند (1974،USBR).

در 60 سال گذشته بررسی های بسیاری روی حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها انجام گرفته است. حوضچه­های مختلف در فرم­ها و طول­های متفاوتی بر اساس فرود جریان خروجی ارائه شده­اند که بسیاری از آنها علاوه بر کارایی پایین طول نسبتاً زیادی نیز دارند و ساخته شدن آنها نیازمند صرف هزینه زیادی است. یک معیار مناسب برای بررسی عملکرد حوضچه­ها و کارایی آنها در استهلاک انرژی آب، میزان فرسایش ایجاد شده در پایاب در شرایط هیدرولیکی مشابه می­باشد. به عبارت دیگر هرچه عملکرد حوضچه بهتر باشد با ایجاد تلاطم بیشتر افت بیشتری ایجاد می کند در نتیجه آب خروجی انرژی کمتری دارد و از توان فرسایشی آن کاسته می شود.

در این تحقیق میزان آبشستگی و فرم حفره آبشستگی به عنوان معیار مقایسه عملکرد حوضچه ها در نظر گرفته شده است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع آب پایه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

 

فهرست مطالب

متن کامل در سایت امید فایل 

فصل اول.. 1

1-1 مقدمه. 2

1-2 اهمیت و ضرورت انجام تحقیق.. 3

1-3 سوالات عمده تحقیق.. 4

1-4 تعریف واژه­ها و اصطلاحات فنی و تخصصی.. 5

1-4-1 عدد فرود. 5

1-4-2 آبشستگی.. 5

1-4-2-1 انواع آبشستگی.. 5

1-4-2-1-1 آبشستگی عمومی.. 6

1-4-2-1-2 آبشستگی تنگ شدگی.. 6

1-4-2-1-3 آبشستگی موضعی.. 7

1-4-2-1-4 آبشستگی کل.. 7

1-4-2-1-5 آبشستگي در آب زلال و آب حاوي رسوب... 8

1-4-3 آستانه لغزش ذرات... 9

1-5 معرفی عمومی فصل­های پایان نامه. 9

فصل دوم. 11

2-1 مقدمه. 12

2-2 سابقه تحقیق.. 12

2-2-1 سابقه تحقیق در ایران.. 12

2-2-2 سابقه تحقیق در سایر کشورها 12

2-2-2-1 حوضچه­های آرامش پرش هیدرولیکی (Hydraulic Jump Stilling Basin) 13

2-2-2-2 حوضچه آرامش در خروجی لوله­ها از طریق شیر. 14

2-2-2-3 حوضچه استاندارد USBR Type VI 15

2-2-2-4 حوضچه آرامش Contra Costa. 17

2-2-2-5 حوضچه آرامش Grade. 19

2-2-2-6 حوضچه­های آرامش گوئل و همکاران.. 21

فصل سوم. 27

3-1 مقدمه. 28

3-2 ابزار و امکانات مورد استفاده 28

3-3 کالیبره کردن فلوم. 29

3-3-1 کالیبره کردن شیب... 29

3-3-2 کالیبره کردن دبی.. 30

3-4 مطالعات اولیه. 32

3-5 معرفی فاکتور عملکرد. 34

3-6 ساخت مدل آزمایشگاهی.. 35

3-6-1  مدل سازی حوضچه تیپ شش انجمن آبادانی امریکا در خروجی لوله­ها 36

3-6-2 ساخت حوضچه آرامش با نتایج تحقیقات دکتر گوئل و همکاران.. 38

3-7 دانه بندی مصالح.. 45

3-8 عمق نرمال پایاب... 46

3-9 کنترل نوع آبشستگی در پایاب... 51

3-9-1 روش­های تنش برشی.. 51

3-9-2 روش­های سرعت بحرانی.. 51

3-10 مشخصات هیدرولیکی مدل.. 53

3-11 روند کلی انجام آزمایش­ها 54

فصل چهارم. 57

4-1 مقدمه. 58

4-2 تعیین مدت زمان انجام هر آزمایش.... 58

4-3 بررسی شکل کلی حفره آبشستگی.. 60

4-4 مقایسه حوضچه آرامش گوئل و همکاران با حوضچه تیپ شش انجمن آبادانی امریکا 61

4-5 بررسی اثر زاویه دیوار حوضچه آرامش گوئل روی عملکرد آن.. 64

4-6 بررسی اثر شیب معکوس کف حوضچه روی عملکرد آن.. 68

4-7 کاهش طول حوضچه. 73

4-8 بررسی پایداری عملکرد حوضچه نسبت به تراز آب پایاب... 75

فصل پنجم.. 79

5-1 نتیجه­گیری.. 80

5-2 پیشنهادات... 81

فهرست مراجع.. 83

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه های آرامش برای خروجی لوله ها

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله ­ها

تکه هایی از متن :

چکیده :

حوضچه­های آرامش باید به گونه ای طراحی شوند که بتوانند انرژی پتانسیل ذخیره شده در آب مخزن بندها و سدها را به گونه ای ضمن انتقال به بستر طبیعی مستهلک کنند که موجب از بین رفتن بستر و در شرایط بحرانی تخریب خود حوضچه و سد نشوند. در منابع مختلف بسته به شرایط جریان و شکل خروجی جریان بر اساس نتایج مطالعات آزمایشگاهی متعدد انجام شده روش­هایی برای طراحی حوضچه آرامش ارائه می­شود که در مواردی به شدت غیر اقتصادی هستند و به طول زیاد و مصرف مصالح بیش از اندازه منتهی می شوند.

در این تحقیق چند مورد از بهترین مدل­های ارائه شده برای حوضچه­های آرامش در خروجی لوله­ها مدلسازی شدند و از طریق معرفی پارامتر بی­بعد نسبت عمق آبشستگی به فاصله محل حداکثر آبشستگی از شروع بستر فرسایش پذیر، عملکرد مدل­ها مقایسه شدند. برای مقایسه صحیح مدل­ها، در تمام آزمایش­ها با ایجاد شرایط یکسان هیدرولیکی در بالا و پایین دست حوضچه یا به عبارتی قرار دادن تمام حوضچه­ها در میان دو انرژی یکسان و مدل کردن بستر فرسایش پذیر مشابه در پایاب همه مدل­ها با مقایسه پارامتر نسبت عمق آبشستگی به فاصله محل حداکثر آبشستگی از شروع حوضچه رسوب و پروفیل وسط حفره آبشستگی عملکرد حوضچه­ها بررسی شدند. در نهایت با ایجاد تغییراتی در حوضچه­های پیشنهادی از جمله زاویه دیواره معرفی شده در حوضچه تیپ شش USBR[1] و ایجاد شیب معکوس درکف حوضچه، موفق شدیم طول حوضچه را 20 درصد کاهش دهیم.

نتایج تحقیق نشان می­دهد برای بهبود عملکرد حوضچه مستقل از فرود جریان ورودی یک زاویه بهینه برای دیوار داخل حوضچه وجود دارد و شیب معکوس کف حوضچه موجب بهبود عملکرد حوضچه می شود. حوضچه آرامش معرفی شده در این تحقیق با آنکه طول کمتری نسبت به بهترین مدل­های معرفی شده دارد در شرایط هیدرولیکی مشابه آبشستگی کمتری ایجاد می­کند و عملکردی مستقل­تر نسبت به تراز آب پایاب از خود نشان می­دهد.

کلمات کلیدی: آب پایه، آبشستگی، حوضچه آرامش، عدد فرود، عمق نرمال

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی فرسایش در پایین دست حوضچه­ های آرامش برای خروجی لوله­ ها

پایان نامه استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-9- عوامل موثر در انتخاب جنس لوله:

انتخاب مصالح با توجه به ملاحظات فنی و اقتصادی صورت می‌گیرد و با توجه به موارد زیر انتخاب می‌شود:

در دسترس بودن (محدودیت تهیه‌ی لوله‌ها و متعلقات از منابع داخلی و مشکلات تهیه از منابع خارجی).

 • مقاومت در برابر نیروهای خارجی و انتخاب بسترسازی یا تکیه گاه مناسب
 • مقاومت در برابر خورندگی داخلی و خارجی و انتخاب پوشش و حفاظتهای مناسب با توجه به میزان خورندگی محیط
 • ضریب زبری مناسب با توجه به نوع لوله و یا پوشش داخلی آن
 • تغییر قطر و ضریب زبری در اثر رسوب‌گذاری
 • آسیب‌پذیری در مقابل ضربه‌های احتمالی
 • مسائل حمل و نقل و احتمال شکستگی
 • تغییرشکل‌پذیری لوله در مقابل نیروهای خارجی هنگام حمل و نصب و اثر آن بر روی پوشش داخلی
 • پیش‌بینی تعمیر و نگهداری
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • عبور از مناطق پرپیچ و خم کوهستانی
 • حساسیت خط لوله در مقابل نشستهای غیرهمگن
 • نصب انشعابات خانگی
 • هزینه‌های خرید، حمل و نصب لوله‌ها
 • فشارهای داخلی لوله

فشارهای دینامیک: در اثر باز و بستن شیر

فشارهای استاتیک: آب داخل لوله

هر چه مجموع فشارهای روی لوله‌ها کمتر باشد آزادی بیشتری برای انتخاب لوله وجود دارد. برای لوله‌های نمایان لوله‌های فولادی و چدن نشکن به واسطه‌ی مقاومت، سختی، شکل‌پذیری، پایداری در مقابل ضربه‌ی قوچ، وجود قطرها و ضخامتهای مختلف و دسترسی به انواع متعلقات آنها بهترین گزینه‌ها هستند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه تبیین انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-14- پیش بینی مصرف در بخش مقصد:

مصرف همگانی آب شامل مصارف آب در کلیه بخش های کشاورزی و دامی و توزیع شهری می‌شود.

4-14-1- مصرف آب در بخش کشاورزی، باغی و دامی:

در جایی که فقط یک شبکه آبرسانی منتج از یک سد، مسئولیت تأمین کلیه مصارف را دارد، مصرف کشاورزی،باغی ودامی و مصرف فضای سبز عمومی جزء مصارف همگانی محسوب می‌شود. ولی چنانچه شبکه مجزایی برای مصارف بخش کشاورزی،باغی ودامی درنظرگرفته شده باشد، مصرف اين بخش ها به طور جداگانه گروه بندی می‌شود.

بخش کشاورزی،باغی ودامی شهرستان دره شهر بسته به شدت مصرف، نوع کشت وزرع و تولید، درجه گرمای محل و مدت زمان آن مقدار 100000-10000 متر مکعب در شبانه روز لازم دارند. مساحت اين بخش ها با توجه به وضع فعلی و طرحهای آتی پیش بینی شده و حداکثر مصرف روزانه آنها با توجه به مساحت فضا، وضعیت آب و هوایی منطقه، نوع فضای سبز و نوع گیاهان آن محاسبه می‌شود. جدول ذیل گستره حداکثر مصرف روزانه کشاورزی،باغیودامی را در هر مترمربع از زمین‌های منطقه بر حسب نوع آب و هوایی نشان می‌دهد.

جدول(4-5): گستره حداکثر مصرف روزانه کشاورزی، باغی و دامی

متن کامل در سایت امید فایل 

منطقه آب و هواییحداکثر مقدار مصرف متر مکعب در روز
گرم و مرطوب(مناطق 11،12)70000-100000

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب