استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-7- اجزا ومؤلفه هاي مهم در خط انتقال آب :

4-7-1- لوله ها:

متن کامل در سایت امید فایل 

لوله ها اجزای اصلی خط های انتقال آب را تشکیل می دهند. لوله بایستی بجز انتقال و پخش آب بسته به نیاز فشارهای گوناگونی را نیز تحمل کنند. در انتخاب قطر لوله ها بایستی توجه داشت زیرا در قطرهای پایین تفاوت هزینه ها زیاد نیست اما در قطرهای بالا تفاوت هزینه ها زیاد بوده و بجز قیمت لوله هزینه حفر ترانشه و نصب لوله نیز تأثیر گذار می باشد. حداقل قطر لوله در لوله های مجهز به شیر آتش نشانی 100 میلی متر و در لوله های بدون شیر آتش نشانی 50 میلی متر می باشد. در سیستم آبرسانی غالباً ازلوله های چدنی، آزبست سیمان، بتن آرمه، فولادی و پلاستیکی استفاده می شود.

4-8- عوامل موثر در انتخاب نوع لوله‌ها:

عواملی که باید در انتخاب لوله‌های مدفون یا نمایان در نظر گرفت عبارتند از:

 • مشخصات سیال:

  • خواص خوردگی یا تشکیل پوسته
  • خواص دیگر، مانند لزجت و غلظت مواد جامد معلق

 • شرایط بهره‌برداری:

  • فشار داخلی
  • شرایط جوی خورنده برای لوله‌های نمایان
  • بارهای رویی ناشی از خاک و بارهای دینامیکی، ظرفیت بارپذیری و نشست زمین، پتانسیل خورندگی خاک

 • امکان دسترسی به:

  • قطرهای مختلف
  • ضخامت مختلف
  • متعلقات لازم

 • مشخصات لوله:

  • مقاومت (استاتیک و خستگی بویژه برای ضربه‌ی قوچ)
  • شکل‌پذیری
  • مقاومت در مقابل خوردگی
  • افت هد در مقابل حرکت سیال (زبری داخلی)
  • وزن و طول هر بازه‌ی لوله
  • نوع اتصالات مورد نیاز

 • اقتصادی:

  • عمر مفید مورد نیاز
  • نگهداری و تعمیرات
  • قیمت لوله و اتصالات
  • قیمت کارگذاری (شامل حفر ترانشه، بسترسازی، نصب، حمل و نقل، ماشین‌آلات)

جهت کسب اطلاعات در مورد عوامل بالا باید با کارخانه‌ی سازنده مشورت و یا به استانداردها و مراجع مربوطه مراجعه شود. از نظر اقتصادی حقوق نیروی انسانی ماهر و نیمه‌ماهر محلی نیز دارای اهمیت خواهد بود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه:پایان نامه عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

متن کامل در سایت امید فایل 

4-5- تجزيه تحليل خط انتقال:

با توجه به اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب اولیه که همان سرچشمه مد نظر رود سیمره برای انتقال آب بحساب می آید و منابع دیگر که به تعداد 22 ایستگاه در مسیر راه اندازی شده اند می توان گزینه های مختلف خط انتقال را داشت، اختلاف ارتفاع منبع آب و اجتماع می تواند، مثبت (انتقال ثقلی)، صفر(بدون اختلاف ارتفاع) یا منفی (انتقال با پمپاژ) باشد. اختلاف ارتفاع در منطقه تا حدودی زیاد تا بیش از 650 متر می باشد. در این شرایط می بایست از سیستم های پمپاژی استفاده کرد که قادر به ارائه توان بالای انتقال حجم زیاد آب به ارتفاعات بالا را داشته باشد. گزينههاي خط انتقال باتوجه به ضوابط ويژه اي مورد بحث و بررسي قرار مي گيرند كه بشرح ذيل مي باشند.

 1. اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع در حد معمول (70-150 متر): در این حالت غالب لوله ها قادرند فشار وارده را تحمل نمایند.
 2. اختلاف ارتفاع ما بین منبع آب و اجتماع 150 متر:

در این حالت در صورت بسته شدن شیر انتهای مسیر، فشار ایستایی برابر 150 متر است که با اضافه شدن فشار ناشی از ضربه آب، فشار بسیار بیشتر از این حد خواهد شد، لذا جهت فائق آمدن بر مشکلات ناشی از فشار(ترکیدگی لوله ها) راهکارهای زیر پیش بینی ميگردد.

 • استفاده از لوله های با کلاس فشار بالا: در این حالت هزینه های طرح افزایش خواهد یافت.
 • استفاده از توربین در مسیر خط انتقال: در این حالت با نصب توربین در بین مسیر خط انتقال عملاٌ فشاررا كاهش مي دهیم، بخشی از انرژی توسط توربین به انرژی الکتریکی تبدیل می گردد و میزان فشار ایستایی کاهش داده می شود..
 • استفاده از شیرهای فشار شکن(PRV)[1] :در مسیر خط انتقال: در این حالت شیرهای فشار شکن در بین مسیر خط انتقال نصب شده و پس از برخورد آب به فنرها و صفحات داخلی شیرها از مقدار فشار کاسته می گردد.
 • استفاده از حوضچه های فشار شکن(PRC)[2] در مسیر خط انتقال: حوضچه های فشار شکن از مهمترین تأسیساتی هستند که در خط های انتقال کاربرد دارند، این حوضچه هاي آب در تماس با هوا قرار گرفته و میزان فشار به صفر می رسد. این حوضچه را می توان از آجر و سیمان یا بتن ساخت، همچنین بدلیل کاهش سرعت در حوضچه ها (کمتر از 1/0 متر بر ثانیه) ذرات شن و ماسه گرفته می شوند. این حوضچه ها بایستی داراي دریچه ورودی مجهز به قفل، پله ورود و خروج جهت تعمیرات ، لوله تهویه، سرریز، شناور، شیر تخلیه رسوب باشند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه عمران استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-4-1-  خط های انتقال آب در مسیر انتقال آب از سرچشمه سیمره به سد سیمره:

خط های انتقال آب ،تاسیساتی را در بر می گیرند که برای انتقال آب از نقطه ای به نقطه دیگر ساخته می شوند، نظیر کانالهای روباز آبیاری، تونل های انتقال آب ، شاه لوله های آبرسانی ، ایستگاههای پمپاژ ،مخازن و...

در این طرح خط های انتقال ثقلی از نظر ماهیت عملکرد دارای اولویت بالایی می باشد. خط های انتقال آب ثقلی با سطح آزاد که در آنها نیروی ثقل زمین تنها نیروی محرکه آب است این خط ها از نظر هیدرولیکی تابع حرکت آزاد آب در کانالهای روباز است كه  ميتوان قنات را نمونه اي از اين گونه خط ها نام برد.

در مطالعات مقدماتی که در رابطه با خطوط انتقال آب و انتخاب گزینه های مسیر یابی آن انجام می گیرد، به موارد زیر بایستی توجه گردد.

دوره طرح در این پروژه 3 ساله بوده و طول مسیر انتقال آب 220 کیلومتر می باشد.بررسی طرحهای هادی و تفصیلی در طول مسیر در دست مطالعه بوده و لیکن تاکنون به دست اجرا در نیامده است.شرایط آب و هوایی منطقه مورد مطالعه كه از مهم ترين پارامترهاي مورد نظر در اين راستا ميباشد ،شامل بخش هایی از دو استان ایلام و لرستان است که دارای آب و هوای نیمه خشک و نیمه مرطوب بوده و متوسط بارش سالیانه 450 میلیمتر می باشد.

متن کامل در سایت امید فایل 

در انتخاب گزینه برتر خط انتقال، گزینه های مختلف با یکدیگر بر اساس قیمت تمام شده هر مترمکعب آب مقایسه می گردند. مثلاٌ تامین آب از رودخانه باخط های مختلف انتقال از هر منبع،هزینه های مورد نیاز تصفیه آب با یکدیگر مقایسه شوند.  بیشترین هزینه خط انتقال مربوط به لوله می باشد، بنابراین بایستی تا حد امکان کوتاهترین مسیر انتخاب گردد.در مجاورت خط انتقال نیاز به احداث جاده می باشد بنابراین بایستی گزینه عبور خط انتقال از کنار جاده موجود یا احداث خط انتقال جدید و احداث جاده جدید مقایسه گردند.جهت انتخاب مسیر خط انتقال بایستی به نواحی صعب العبور (مناطق با بستر شن روان، سنگی، باتلاقی، جنگلی و غیره) توجه شود.پرهیز از مسیرهای دارای پستی و بلندی زیاد، در این نوع از مسیرها نیاز به شیرهای تخلیه رسوب و هوا و به طبع ساخت حوضچه های مورد نیاز به تعداد زیاد خواهیم بود و در نتیجه هزینه های طرح افزایش خواهد یافت. همچنین در این گونه مسیرها در صورت بسته شدن مسیر خروجی لوله ها فشار ایستایی روی لوله بسیار زیاد خواهد بود و نیاز به خرید لوله هایی با کلاس فشار بالا و در نتیجه هزینه بالا خواهیم بود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد عمران:استفاده از نرم افزارمتلب جهت بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-2- حوزه هاي اصلي رودخانه سیمره:

1- رودخانه قره سو: سرچشمه اصلی اين رودخانه سراب روانسر واقع در 50 کیلومتری شمال غرب كرمانشاه می‌باشد. اين رودخانه با جهت شمال غربی به جنوب شرقی جريان پيدا می‌كند و در 15 کیلومتری كرمانشاه رودخانه رازآور و شاخه‌های فرعی آن به قره‌سو می‌پيوندد و با مسير پر پيچ و خم، در سطح دشت جريان يافته و در نزديكی روستای قزانچی رودخانه مرگ به آن متصل می‌شود. اين رودخانه با يک شيب آرام از داخل شهر كرمانشاه عبور كرده و در نزديكی فرامان به رودخانه گاماسياب می‌پيوندد. در بسياری از نقاط حاشيه اين رودخانه گياهان مختلفی رشد كرده و به آن جلوه خاصی بخشیده است.

2-رودخانه گاماسیاب : اين رودخانه از سراب سنگ سوراخ و چشمه‌سارهای اطراف نهاوند سرچشمه گرفته و پس از اتصال با رودخانه ملاير به رودخانه گاماسياب تغيير نام می‌دهد. در مسیر این رودخانه رشته‌های فرعی مختلفی از جمله آب ملاير، آب نهاوند و آب تويسركان ملحق می‌شود. اين رودخانه در جنوب بيستون به آب دينورآب پيوسته و به نام گاماسياب ادامه مسير داده و در نزديكی فرامان به رودخانه قره‌سو متصل شده و پس از آن به نام سيمره وارد خاک لرستان می‌شود و سپس در استان خوزستان به نام كرخه جريان يافته و وارد هورالعظيم می‌شود.

متن کامل در سایت امید فایل 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد رشته عمران بررسی سد سیمره در دره شهر

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

4-1مقدمه:

هدف از این پژوهش بررسی انتقال آب به روش پمپاژازسرشاخه های رودخانه بااستفاده ازنرم افزارمتلب و با مطالعه موردی سدسیمره در شهرستان دره شهر بوده است.بررسی های اولیه نشان داده است که به منظور تأمین آب پشت سد سیمره، عمده ترین منبع ورود آب رودخانه سیمره به این سد بوده که نقش بسزایی در تأمین آب پشت سد این رودخانه را ایفا کرده است. البته در فصول باران زای پائیز و زمستان بارش های شدید موجب ایجاد جریان  های ورودی به این سد می شود که میزان آن تا حدودی کمتر از 10 درصد کل حجم آب پشت این سد را تشکیل می دهد.

میزان متوسط تبخیرسالانه ازسطح آزاد آب در حوزه آبي سدسيمره۱۸۱۴٫۰۱میلیمتر می باشد.متوسط آبدهی سالانه رودخانه بالادست این سد معادل ۸۵٫۷ مترمکعب درثانیه وحداکثردبی سیلاب ۱۱۵۲۵مترمکعب درثانیه است. این آمار نشان از این دارد که با توجه به ظرفیت بالای این سد برای آبگیری و نیز ظرفیت بالای نیروگاه و خروجی آب این سد به منظور تأمین آب به منظور مصارف مختلف، میزان آب ورودی به این سد محدود بوده و امکان کاهش ورودی آب از رودخانه به این سد بواسطه برخی رخداد های قهری نظیر خشکسالی و یا انشعاب گیری های متعدد در حوزه های بالادست و نیز هدر رفت آب به دلیل مسیر طولانی و شرايط اقليمي منطقه مورد مطالعه رودخانه سبب شده است تا بتوان در رابطه با ایجاد مسیر جدید در انتقال آب این رودخانه به حوزه درون ریز سد سیمره پژوهش هایی صورت گیرد.

سیمره از سرشاخه‌ های مهم رودخانه کرخه است که از بلندی ‌های برف ‌گیر شمال غربی ایران سرچشمه گرفته و پس از گذر از هلیلان در محل پل کشکان به رودخانه کشکان پیوسته و رودخانه کرخه را بوجود می‌ آورد. رودخانه سیمره در بین رشته کوه ‌های زاگرس، در ناحیه شمال غرب، رودخانه قره سو  ودر ناحیه شمال شرق حوضه آبریز رودخانه گاماسیاب واقع است. حوزه آبریز رود خانه سیمره یکی از مهمترین حوزه های آبریز در استان ایلام است. رودخانه سیکان در شش کیلومتری غرب دره شهر یکی از مهمترین سر شاخه این حوزه آبریز مهم می باشد که توانسته بیشترین مصرف آب شرب و کشاورزی در شهرستان دره شهر را به خود اختصاص دهد .

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

متن کامل در سایت امید فایل 

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه رشته عمران بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

متن کامل در سایت امید فایل 

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-4-  روش جمع آوری داده ها:

سناريوهاي مختلفي از تغييرات نياز پايين دست و بالادست و آبگير سد موجود در منطقه به منظور جمع آوری داده ها و بررسي رفتار جريان در طول مسير رودخانه شرايط تغييرات نياز و تعيين  دبي هاي مبدا ومقصد و شاخص هاي بهره برداري مورد استفاده قرارگرفت.به این منظور اطلاعاتی در رابطه با خصوصیات شبکه های انتقال آب موجود از قبیل ، طول شبکه انتقال آب ، ادوات و تجهيزات بكار گرفته شده، سطح دبی و... جمع آوری می گردد.[1]

3-5- روش تعيين ظرفيت نصب بهينه :

تعيين ظرفيت نصب بهينه در سیستم های انتقال آب بايد به گونه باشد كه شاخص هاي فني، اقتصادي و قابليت اطمينان در مصالحه متقابل قرار داشته باشند. در اين راستا ابتدا ميزان انرژي ساليانه بهينه از آمار دسته بندي شده دبي روزانه و منحني تداوم جريان (قابل برداشت) در ماههاي مختلف تعيين مي شود. پس از مشخص كردن هزينه ها و درآمدهاي طرح با انجام مطالعات اقتصادي شاخص هاي اقتصادي گزينه هاي مختلف استنتاج مي شود. سپس شاخص هاي قابليت اطمينان را محاسبه نموده وبوسيله ترازيابي شاخص هاي فني، اقتصادي و قابليت اطمينان گزينه برتر را ميتوان انتخاب نمودو تا ظرفيت نصب بهينه را بتوان تعيين نمود.

3-6-  روش انجام محاسبات انرژي :

محاسبات انرژي با توجه به جدول دبي كلاسه رودخانه و مقدار آب قابل استحصال از آن (پس از كسر نيازهاي محيط زيست)، صورت مي گيرد. جهت برآورد سطح مشخص و ظرفیت انتقال آب ابتدا يك محدوده را براي دبي طراحي مشخص كرده تا بر اساس آمار روزانه و يا منحني تداوم جريان ماهانه و دبي با درصدهاي متفاوت احتمال  (20، 30، 40، 50، 60 و 70 درصد)، حجم انتقال آب در هر ماه محاسبه شود، سپس از مجموع سطوح انتقال آب ماهانه، میزان حجم بهينه انتقال آب ساليانه حاصل ميگردد.احجام در انتخاب حجم مخزن جانمايي طرح بلحاظ محدوديت هاي احداث ايستگاههاي مسير وآبدهي رودخانه تواماً در نظر گرفته ميشود.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه عمران درباره سد سیمره در دره شهر

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-13-2- فرآیند تصفیه شامل مراحل کلی زیر می‌باشد
- آشغالگیر

ته نشینی اولیه

کلرزنی اولیه

فرآیند زلالسازی با افزودن مواد منعقد کننده (فلوکولاسیون و کواگولاسیون)

ته نشینی ثانویه

صاف سازی (با استفاده از صافی‌های شنی تند روباز)

کلرزنی نهایی

 • ایستگاههای پمپاژ:

اولین ایستگاه پمپاژ تاسیسات آبرسانی مسیر انتقال آب سیمره همزمان با شروع بهره برداری مورد استفاده قرار خواهد گرفت . در یک ایستگاه پمپاژ بجز پمپ ها و موتورهای محرک باید تجهیزات واسطه و جنبی از قبیل سیستم لوله کشی و سیستم برق رسانی سیستم های کنترل و حفاظتی طراحی ونصب شوند شرایط جغرافیایی محل تاسیس ایستگاه وامکان جذب افراد متخصص وآگاه در امر نگهداری و بهره برداری نیز از اهم مسایل جهت تصمیم گیری در نوع طراحی ایستگاهها می باشد.( نوربخش، 1389)

 • مخازن:

متن کامل در سایت امید فایل 

مخازن ذخيره آب يكي از سازه هاي زير بنايي عمراني با درجه ي اهميت بالا است وبا توجه به كاربرد اين سازه از نظر اقتصادي حائز اهميت مي باشد.هدف از احداث مخازن ذخيره آب در سيستم توزيع وانتقال با توجه به اهميت منابع آب، از مهمترين برنامه هاي اجرايي بمنظور جلوگيري از شكست احتمالي خط انتقال آب در اثر پمپاِژ مستقيم آب به داخل لوله وازدياد فشار وكنترل وخنثي كردن نوسانات ساعتي،روزانه وفصلي وهمچنين كاهش هزينه خطوط انتقال وصرفه جويي در قطر لوله ها از محل پمپاژ تا مقصد ،ذخيره سازي آب مورد نياز وتأمين وتعادل فشارشبكه مي باشدكه با توجه به موقعيت توپوگرافيك مناطق ،پستي،بلندي احداث مي شوند مخزن ها با در نظر گرفتن مسایل هیدرولیکی  بالاتر یا پایین تر از سطح پمپ ها قرر میگیرند .( نوربخش، 1389).

به منظور ذخیره سازی آب آشامیدنی و متعادل سازی فشار آب شبکه های توزیع, در این پژوهش 22 واحد مخزن با حجم 6 میلیون متر مکعب مورد نیاز است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد :بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-1مقدمه:

سیستم های متوسط و بزرگ انتقال آب با بهره گيري از سازه‌هاي هيدروليكي ساده، ایستگاه های تقویت فشار انتقال آب، موتور خانه های با ظرفیت و توان مشخص، صرف هزينه هاي اجرائي نسبتا كم و زمان بري ميان مدت اهميت ويژه اي يافته اند. اين سامانه در زمره سیستم های انتقال آب جرياني(Run Of The River) بوده كه جريان انحرافي ازرودخانه در سرمنشاء اصلی آبگیری، سطح دبی و قدرت و توان موتور پمپاژ است.

يكي از مهمترين دغدغه هاي اصلي طراحان سامانه هاي انتقال آب در سطح وسیع از جريانات رودخانه ، تعيين ظرفيت نصب سیستم های پمپاژ انتقال دهنده آب، تعداد و کیفیت ایستگاه های تقویت کننده فشار،استفاده از شبکه لوله های انتقال دهنده، برآورد بهينه انرژي مصرفی ساليانه ، برآورد صرفه اقتصادی،برآورد اتلاف در مسیر،بررسی شیب ها، ارتفاعات و پستی و بلندی ها و...است. [1]

متن کامل در سایت امید فایل 

 

3-2-بررسی روش پژوهش:

 

تحقیق به عنوان یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ یک پرسش یا راه حل یک مساله تعريف مي گردد و محقق با توجه به پرسش هايي كه مدنظر دارد به جمع آوری اطلاعات پیرامون آن پرداخته و با شکلی هدفمند و نظام مند اين داده هارا تنظیم و با ارائه ی راهکارها و پیشنهادات به نتیجه ی دلخواه دست پیدا خواهد کرد.(دلاور:43، 1382)

در این تحقیق ضمن بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره عملکرد فرآيند انتقال را به منظور انتخاب گزينه بهتر و درنظر گرفتن تلفات دربالادست سد و كمبود آب تحويلي بر اساس گزينه هاي متفاوت مورد ارزيابي قرار گرفته است.

بمنظور بررسی عملکرد شبکه های انتقال آب ، در ابتدا عدم تنظيم سازه ها متناسب با شرايط جديد جريان، كمبود آب تحويلي مورد بررسي قرار گرفته است. پس از تعيين گزينه هاي متفاوت بهره برداري سناريو هايي براي تعيين شاخص هاي بهره برداري و زمان بندي اجراي عمليات بهره برداري، بررسي گرديده كه بر اساس آن حالات متفاوت جريان را درسامانه انتقالي شبيه سازي مي نمايد.[2]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه با موضوع:سد سیمره در دره شهر

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

3-9-جايگزيني تجهيزات:

عمر مفيد اجزاء اصلي نيروگاه، نظير سيم پيچ هاي ژنراتور، رانرهاي توربين وقسمتهاي فرسوده شده ديگر محدود بوده وپس از اتمام دوره عمر كاري آنها، نياز به جايگزيني و نوسازي خواهند داشت. ماهيت اين سیستم های انتقال آب هزينه هاي مربوط به نوسازي و بازسازي تجهيزات را در سال 25 برابر ارزش كل تجهيزات درزمان حال در نظر گرفته شده است. قطعاً براي سیستم های انتقال آبي بزرگ و متوسط فرسودگي را ميتوان به تفكيك براي بخشهاي متفاوت مشخص نموده  تا هزينه هاي دقيق بازسازي و اصلاح آنها برآورد گردد. [1]

3-10-  فوايد و درآمدهاي حاصل از پروژه :

درآمدهاي محسوس و نامحسوس،درآمدهاي محسوس شامل آب بها وغير محسوس در برگيرنده اثرات مثبت زيست محيطي،كنترل سيلاب،تأمين آب كشاورزي،حوضچه هاي پرورش آبزيان،تفرج گاه هاوغيره كه به مقادير كميتي تبديل مي شوند. درآمدهاي نامحسوس در تحليل اقتصادي پروژه منظور نگشته اند. در صورت در نظرگرفتن اين اثرات، طبيعي است براي شاخصهاي اقتصادي وضعيت مطلوبتري حاصل خواهد شد.

 • مشخصات مالي و زماني و نحوه توزيع سرمايه:

دوره استهلاك سرمايه براي هزينه هاي ساختماني  50 سال

دوره جايگزيني و نوسازي تجهيزات  انتقال آب     25 سال

طول زمان ساخت                                         3 سال

نرخ بهره در سال                                       10 %

قيمت دلار براي بخش خصوصي                32000  ريال

(با در نظر گرفتن هزينه هاي تبعي )

- نرخ تورم در سال                                 5% در سال

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه عمران: بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

3-7- روش انجام محاسبات اقتصادي:

اين بخش به نحوه برآورد هزينه و درآمد و نهايتا تحليل اقتصادي سیستم های انتقال آب اختصاص يافته است .هزينه هاي سرمايه گذاري پروژه در بخش هاي ساختماني، تجهيزات الكترومكانيكي، انتقال نيرو، سامانه هاي لوله گذاری و هزینه های ساليانه خلاصه گرديده ودرآمد حاصله ناشي از دريافتي هاي آب بها از بهره برداران مي باشد.

3-8- سرمايه گذاري:

1-  هزينه هاي ابنيه و سازه هاي هيدروليكي شامل بند، كانال، سامانه انتقال آب، مخزن تنظيم روزانه، قرارگاه بهره برداري از سامانه سيستم انتقال، سامانه هاي پاياب، جاده هاي دسترسي و فصول هزينه هاي پيش بيني نشده كه قابل استنتاج از تجارب طراحي مراحل اوليه مي باشد[1].

2-  هزينه هاي تجهيزات الكترومكانيكي از قبيل لوازم ومتعلقات پمپاژ،مولد برقي، تنظيم كننده سامانه، دريچه‌ها، تابلوهاي كنترل و قدرت، تجهيزات برق رسانی و الكتريكي و مكانيكي جانبي است. لذا هزينه هاي انتقال آب براي هر یکصد متر مکعب انتقال 250 دلار برآوردشده است.[2]

3- هزينه هاي انتقال نيرو بويژه خط انتقال و تجهيزات موتور های پمپاژ براي انتقال توان توليد شده به شبكه مي باشد.برآورد اين هزينه ها عمدتاً به منطقه پروژه، نوع سامانه بكار گرفته شده، مقياس و اندازه ونوع انتقال دارد كه در اين بين طول مسير انتقال حائز اهميت بوده زيرا بخش عمده اي از هزينه هاي پروژه را بخود اختصاص ميدهد. [3]

از ديگر هزينه ها  ميتوان به هزينه هاي غير مستقيم يا( Indirect costs) اشاره نمود كه عمدتاً هزينه ها شامل هزينه هاي طراحي و مهندسي پروژه، نظارت و مديريت پروژه با عنايت ويژه به نرخ بهره بانكي وتورم اقتصادي در فرايند ساخت اين ابنيه بايستي مد نظر قرار گيرد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب