بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب:دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-8-  فرضيه‏هاي تحقیق:

در این تحقیق با توجه به اهداف تحقیق، فرضیاتی  مطرح گردیده اند که به شرح ذیل آورده شده اند:

متن کامل در سایت امید فایل 

ترتیب فرضیات این تحقیق عبارتند از:

 • شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین از مهمترین چالش هاي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.
 • تفاوت ارتفاع از سطح دریا یکی از مهمترین مشکلات در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره می باشد.

1-9- محدودیت های تحقیق:

نظير بيشتر پژوهش ها، اين نيز تابع يك سلسله محدوديت هاي زماني و مكاني وبرخي از عوامل بدون كنترل خارجي مي باشد.

1-9-1- قلمرو زماني ومكاني تحقيق:

ضرورت بيان قلمرو زماني بيشتر به مخاطبين كمك نموده تا با توجه به پارامترهاي زماني يافته هارا تجزيه وتحليل و از آنها استنتاج نمايد.لذا اين امكان براي وي فراهم ميگردد تا نقش مؤلفه هاي فني مهندسي ، اقتصادي ، سياسي و اجتماعي را درنتايج تحقيق بهتر بشناسد. یک دوره زمانی يكساله براي اين تحقیق يعني سال1392روي چگونگي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره مي باشد.

1-9-2 محدودیت های خارج از کنترل:

تعدادي ازمؤلفه هاي محدود كننده كه پژوهشگر كمترين دخالتي دركم وكيف آنها دارد وجود داشته كه اهم آنها بشرح ذيل مي باشد:

 • وجود مسیر ها و شیوه های انتقال آب متعدد، اطلاعات ناکافی در رابطه با مسیر های انتقال
 • عدم حضور برخی از افراد مشخص شده در نمونه آماری تحقیق
 • دسترسی ناكافي به منابع و مراجع علمی جهت تدوین کار تحقیقی

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-5- اهداف مشخص تحقيق:

 • هدف اصلی این تحقیق عبارت است از

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره در شهرستان دره شهر

 • ترتیب سایر اهداف این تحقیق عبارتند از:
 • بررسی تأثیر شرایط توپوگرافیکی و شیب زمین بر انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی تأثیر تفاوت ارتفاع از سطح دریا در انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی تجهیزات و ادوات کاربردی مطابق با شرایط خاص انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره
 • بررسی شرایط لازم کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره

 1-6- نحوه انجام کار:

روش گردآوری اطلاعات (میدانی- کتابخانه ای وغیره)

با وجود اینکه این تحقیق یک تحقیق کاربردی می باشد و با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه  بااستفاده از نرم افزار است، پاره ای از اطلاعات از سازمان زمين شناسي ونقشه برداري استان لرستان، شرکت آب منطقه ای استان ايلام ،آب نیرو(سد و نيروگاه سيمره)  در دره شهر و كتاب هاي سازه انتقال آب جمع آوری گردیده است.

1-7- سؤالات تحقیق:

 • چگونه انتقال آب ازسرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره باتوجه به شرايط توپوگرافیکي و شیب اراضي مقدور ميباشد؟
 • چگونه انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره با توجه به تفاوت ارتفاع از سطح دریا  مقدور مي باشد؟
 • چه تجهیزات و ادواتي را مي توان براي انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره تعريف كرد؟
 • چه شرایطي بايستي کانال انتقال آب از سرشاخه های رودخانه سیمره به سد سیمره داشته باشد؟

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه درباره بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-4- مرحله ساخت و اجرا:

متن کامل در سایت امید فایل 

بسياري از مسائل در اجراي شبكه هاي انتقال آب با انتخاب پيمانكار داراي صلاحيت ونيز توان بالاي نظارت لازم وصحيح برعمليات اجرايي در اين مرحله حاصل مي گردند.ازجمله نيز ميتوان به موارد زير اشاره كرد:

زير سازي مناسب كانال ها ، تأسيسات و جاده هاي سرويس كه منجر به عدم نشست،شكستگي يا ريزش آنها شود،بتن ريزي ولاينينگ اصولي و درست ،استفاده از مصالح مناسب واستاندارد،توجه به رعايت معيارهاي فني و مهندسي در عمليات ساخت،رعايت اصول ساخت ويا تكميل كانال ها وتأسيسات[1] و...  .

1-4-1- مرحله بهره برداري :

مسائل دوران بهره برداري از شبکه ها همانند سایر مراحل قبل (با فرض اینکه مسائل طراحی واجرا به شرح قبل مطرح باشند) بطور عمده ناشی از ویژگیهاي فنی و ساختار شبکه و شرایط اجتماعی و فرهنگی منطقه و نیز مسائل مرتبط با حوزه مدیریت شبکه ها می شوند. البته یکی از مشکلات مهم در دوره بهره برداري، تخریب زود هنگام شبکه انتقال آب و اجزاي آن بعلت عدم نگهداري صحیح و منطبق با دستورالعمل ها و استانداردهاي طراحی و یا کارخانجات سازنده تجهیزات ودستگاههاي مورد استفاده در شبکه است. عدم رسیدگی به موقع و رعایت نكردن اصول نگهداري تأسیسات، ابنیه وتجهیزات شبکه هاي انتقال آب  نه تنها به کاهش بازدهی این سازه هاي گران بها  وكاهش عمر مفید آنها بلكه به افزایش چشمگیر هزینه هاي تعمیرات  آنها نيز منجر شده است.[2]

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه ارشد عمران با موضوع بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقيق :

متن کامل در سایت امید فایل 

یکی از مهمترین و راهبردی ترین سیاست گذاری ها در زمینه توسعه کارایی استفاده از منابع آب و هدایت بهینه آب در سطح دنیا، بکارگیری پروژه های انتقال آب ازمنابع مستعد و آبخیز به مناطقی بوده که با وجود سایر پتانسیل ها نظیر زمین های کشاورزی و مراتع، دارای کمبود شدید منابع آبی بوده اند. در این راستا، پروژه های انتقال آب بخصوص از منابع آبی نظیر رودخانه ها به رودخانه های دیگر و یا از سد ها به رود خانه ها و.... به طور معمول در سطح دنیا در حال اجرا و یا در شرایط بازدهی می باشند. [1]در داخل کشور، مناطقی همچون استان ایلام دارای پتانسیل ها و ظرفیت های ناب در زمینه کشاورزی و دامپروری می باشد که کمبود منابع آب سبب زایل شدن تلاش کشاورزان از یک سو و از سویی ديگر عدم استفاده از حداکثر ظرفیت تولیدی است. یکی از رهیافت های مهم در این زمینه انتقال آب از منابع پر آب رودخانه سیمره است که با گذر از چندین استان کشور از مسیر این استان بخصوص در مناطقی همچون شهرستان دره شهر عبور می نماید.با احداث سد سیمره بر روی رودخانه سیمره، تا حدودی استفاده بهینه از این منابع آبی محقق گردیده و لیکن،میزان آب ورودی نه تنها کم بوده بلکه تهدید های ناشی از وجود فصول خشک و کم آب می تواند بازدهی این سد را کاهش داده و سبب کاهش کمی و کیفی تولید کشاورزی در منطقه شود. بنابراین لزوم احداث مسیر انتقال آب از سرچشمه های پر آب به طور مثال در منطقه کوهدشت استان لرستان و استفاده از امکانات خاص انتقال می تواند در ایجاد اطمینان از ورودی آب مداوم به سد و ایجاد بازدهی بالا مثمر ثمر باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه عمران درباره انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

1-2- بيان مسأله اساسي تحقيق :

منابع آب تجدید شونده یکی از مؤلفه های مهم در توسعه پایدار کشاورزی وصنعتی در مناطق خشك ونيمه خشك مي باشد.روند فزاینده جمعیت ورشد اقتصادی بخش عمده ای از اقشار کشورهای در حال توسعه مانند چین وهند که لكوموتيو حركت مصرف گرايي در دهه هاي اخير را تشكيل داده اند باعث اعمال فشار روی عرضه وتقاضای منابع آب تجدید شونده  شده اند.رقابت پذیری در بخش های مهم مصرف مانند کشاورزی با مصرف بیش از 90درصد از آب تجدید شونده در کنار مصارف شرب شهری،صنعتی،شیلات ونیازهای زیست محيطي بهمراه نيازهاي بخش تفرجي، مدیریت وبهره برداری بهینه از این امکانات محدود وحیاتی را بیش از پیش در اولویت برنامه ریزی کلان کشورهای در حال توسعه و پیشرفته قرار داده است.درصورتی که تدابیر مدیریتی منظمی همسو با روندروبه رشد مصرف آب اندیشیده نگردد، شرایط را برای بروز بحرانهای حادتر فراهم خواهد نمود.به لحاظ اهمیت این منابع طبیعی تجدید شونده، مطالعات نظام مند در جهت رسیدن به یک مدل كارآمد مدیریتی اجتناب ناپذیر شده است.یکی از ابزارهای کارآمد برای تأمین نیازآب بخش های شرب ،کشاورزی و صنعتی  استحصال آب از سرچشمه ها و انتقال آن به بخش های متقاضی است.بنابر این ایجاد سازوکار هاي مؤثر براي  مدیریت عرضه وتقاضامیتواند دراين راستا مشكل گشا باشد.[1]

سیستم های انتقال آب معمولاً یابه روش ثقلی ویا پمپاژ بوده که مي تواند در کانال های انتقال  وتوزيع از طريق سامانه هاي لوله کشی به مصارف متفاوت برسد.  عوامل متعددی برمیزان کارایی این سیستم ها ازجمله، شرایط توپوگرافی مسير انتقال از مبداء تا مکان مصرف، شیب اراضي، كيفيت خاک و موارد ديگر دخالت دارد.

احداث سد سیمره در منطقه دره شهر و وجود استعداد هاي بالقوه اراضي آبخور آن وانتقال بخشي ازآب اين رودخانه به حوزه بالادستي سد سيمره از جمله راهبردهايي است كه در ايجاد توسعه پايدار منطقه مي تواند تأثير گذار باشد. به این منظوربررسي روش هاي ارتقاء راندمان انتقال يكي از مهمترين مواردي است كه به توسعه پايدار كمك شاياني ميتواند داشته باشد.

لازمه انتقال آب در یک محدوده  وسيع(فاصله 220 کیلومتر از انتهای مسیر رودخانه سیمره در شهرستان كوهدشت-عباس خان و ابتدای آبگیری سد سیمره ) و با ترازهايي متفاوت ازسطح دریا( سرچشمه رودخانه سیمره با 1030 متر و دره شهر با2247 متری از سطح دریا) نيازمند بهره گيري از کانال های انتقال آب توسط سامانه تحت فشار براي پمپاژ آب مي باشد.اين سامانه شرايط را براي آبگيري توسط سيستم هاي مكش ميسر مي كند .با توجه به  لزوم افزایش سطح آب سد سیمره  براي تأمين  نيازمصرف كنندگان، چگونگي انتقال آب  به روش پمپاژاز سرشاخه های رودخانه سیمره با استفاده از نرم افزار بررسي ميگردد. در این راستا سوالی که میتواند مطرح باشد این است که ادوات و سیستم های مورد نیاز برای انتقال این حجم از آب شامل چه مواردی بوده و درصد کارایی و راندمان این طرح به چه میزان است.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع انتقال آب به روش پمپاژ

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

 

 • مقدمه:

یکی از مهمترین چالش های پیش روی مديران و دست اندركاران تأمين منابع پايدار آب آن هم در شرايط حاد وهيدرولوژيكي نظير بحران هاي خشكسالي است كه ميتواند كم وكيف شرايط زيستي را تحت تأثيرقراردهد.نارسايي در آبرساني به محصولات كشاورزي از يكسو وضعف سيستم هاي آبرساني در صنايع وشيلات از سوي ديگر به يكي از عوامل چالش برانگيز تبديل شده است.حفظ وصيانت اين منابع حياتي تجديد شونده وبهره وري بهينه اقتصادي وعادلانه ازآب به عنوان يكي از چالش هاي بشري بوده وكليد توسعه پايدار تلقي ميگردد.بدليل ثابت بودن عرضه اين منابع تجديد پذيرودرمقابل،تقاضاي فزاينده آن در جهان طي صد سال اخيربيش از شش برابر شده است ونسبت به افزايش جمعيت سه برابري، اهميت تنظيم نمودن اين معادله را بيش از پيش برجسته مي نمايد.تداوم اين روند چالش زا بالاخص در مقرضي كه حجم عرضه نيز بدليل ورود بخش عمده اي از آلاينده ها شامل پساب هاي صنعتي،زه آب هاي كشاورزي ، فاضلاب هاي شهري و روستايي ،منابع محدود آب را از حيض انتفاع خارج ساخته است[1].

مطالعه پهنه جغرافیایی و اکولوژیکی برخي ازمناطق كشورنشانگر وجود استعداد ذاتي براي تحقق اهداف توسعه در بخش توليدات كشاورزي ودامپروري مي باشد يكي از راهبردهاي عملي درهمين زمينه توسعه اين مناطق از طريق بكارگيري شيوه انتقال آب از سرشاخه هاي رودخانه سيمره به سد سيمره در شهرستان دره شهر مي باشد كه پايش وارزيابي اوليه اين طرح ميتواند به ارتقاء جايگاه اقتصادي اين طرح بسيارارزشمند منجر گردد.

دراین پژوهش محقق قصد داشته به بررسی و زمینه یابی مطالعات اولیه آن اقدام نموده و با در نظر گرفتن مسیر انتقال آب از یکی از سرچشمه ها، با بازدهی و دبی آب بسیار بالا در منطقه ای در شهرستان کوهدشت در استان لرستان، به ارزیابی شیوه ها و مسیر بهینه انتقال آب پرداخته است.مسیر معمول حرکت جریان آب در طول رودخانه از منبع تا حوزه آبریز سد سیمره به طول 650 کیلومتر بوده که با گذر از مناطق مختلف، میزان پرت آب ويا هدر رفت آب بسیار زیاد می باشد. در مسیر معرفی شده، طول جریان حرکت آب به 220 کیلومتر کاهش یافته و میزان پرت آب با توجه به حرکت آب در لوله های بتنی و فولادی در نظر گرفته شده بسیار ناچیز است. بنآبر این بازدهی مصرف آب بالا رفته و از سویی با توجه به بالا بودن دبی محل آبگیری، میزان کاهش جریان عبوری آب تا حدودی کم خواهد بود.

متن کامل در سایت امید فایل 

این شیوه انتقال بخصوص در سالهای خشکسالی و یا کاهش جریان آب در مسیر رودخانه میتواند بسیار سودمند و مقرون به صرفه باشد. حوزه آبخور زمین های کشاورزی در منطقه دره شهر از جمله مستعد ترین زمین های کشاورزی بوده که با طرح انتقال آب، میزان بازدهی آنها بسیار بالا خواهد رفت. به هر روی، بنا بر اهمیت موضوع انتقال آب در محدوده مورد مطالعه، هدف از

اين پژوهش به دنبال مطالعه چگونگي انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه هاي رودخانه با استفاده از نرم افزار متلب مي باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه با استفاده از نرم افزارمتلب

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه بااستفاده از نرم افزارمتلب

تکه هایی از متن :

چکیده:

در این تحقیق اثر شیب زمین، اختلاف ارتفاع ایستگاههای تقویت فشار،ارتفاع ازسطح دریا بر ویژگی های طول مسیر سامانه های انتقال آب بمنظور امکان سنجی و تسهیل پیش بینی بکارگیری آن وبهره وری بهینه مورد مطالعه قرار گرفته است.هدف از این پژوهش انتخاب بهترین گزینه انتقال آب با در نظر گرفتن مؤلفه های گفته شده از سرچشمه رودخانه سیمره به سد سیمره در جهت افزایش تراز نسبی آب سد در جهت پاسخگویی به پوشش نیازهای موجود در سال های آتی بر اساس بحران های آبی و خشکسالی ودر حال حاضر قرار گیری منطقه مورد مطالعه درشرایط اقلیمی خشک و وجود برخی فعل و انفعالات در طول مسیر معمول رودخانه به دلیل هدر رفت ،تبخیرو انشعابات گرفته شده سد سيمره با کمبود دبی آب تحویلی مواجه شده است که لازم است تمهیداتی در جهت جبران آب در سد سیمره صورت گیرد.مسیر معمول از سرچشمه تا سد 650 کیلومتر بوده و با انتخاب مسیر بهینه به 220کیلومتر تقلیل یافت و تمامی محدودیت های طول مسیر مورد بررسی قرار گرفت.در مسیر انتخابی 22 ایستگاه تقویت جریان آب–توان مؤثر پمپ های بکار گرفته شده  هرکدام 12.3کیلو وات بمنظور حجم انتقال آب به میزان 300 مترمکعب بر ثانیه مورد ارزیابی قرار گرفت ودر نرم افزار Matlab شبیه سازی و تجزیه وتحلیل شده است.

نتایج استنتاج شده از نرم افزار نشان داد با توجه به شرایط توپوگرافیکی مسیر محدودیت هایی وجود دارد که در طول نیمی از مسیر بدليل شرایط مناسب شیب، بازدهی و توان مؤثر پمپ ها روند صعودی داشته ودر بخشی دیگر بدلیل بالا رفت شیب زمین که نتیجه آن تفاوت ارتفاع از سطح ایستگاه ها بوده قدرت انتقال آب افت فزاینده ای را نشان میدهد که می بایست یا از موتور های با توان بالاتر بهره گرفت یا تعداد ایستگاههای تقویت فشار را بیشتر کرد که در صورت برطرف شدن این محدودیت ها مسیر سامانه انتقال به یک مسیر مطلوب وبهینه بدل خواهد شد.

کلمات کلیدی:اختلاف ارتفاع،پمپاژ،سیمره،شیب،انتقال آب

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

متن کامل در سایت امید فایل 

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی انتقال آب به روش پمپاژ از سرشاخه های رودخانه باستفاده از نرم افزارمتلب

دانلود پایان نامه ارشد نقش جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-12-1 هسته ضخیم

مزایا :

 • ترک خوردگی در اثر نشست های نامتقارن در بخش کوچکی بوجود می آید و گرادیان هیدرولیکی نیز در آن کمتر است.
 • مقاومت زیادی را در برابر خطر رگاب و خطرات ناشی از زلزله که می توانند ترک های داخلی درون هسته را موجب شوند ایجاد می کند [16].

معایب:

متن کامل در سایت امید فایل 

 • تعداد عبور مورد نیاز غلطک افزایش و ضخامت لایه کوبش کاهش می یابد و در بعضی از فصول سال و یا در مناطق مرطوب و پر باران و یخبندان نیز اجرای آن مشکل است و در کل ، سرعت اجرای عملیات را کاهش می دهد و همچنین به علت عریض بودن هسته ، استهلاک آب منفذی به کندی و در زمان طولانی تری انجام می گیرد.
 • با توجه به گرادیان هیدرولیکی خروجی و مسائل اجرایی (نکات فنی در حین اجرا) ، اگر وضعیت پی نشت پذیر باشد ، عرض هسته بیشتر ، ولی اگر پی در محل تماس با هسته سالم و قوی تر باشد ، عرض هسته کمتر انتخاب می گردد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

3-12-2 هسته نازک

عیب: در هسته های نازک امکان بروز خطر رگاب بیشتر است چون گرادیان هیدرولیکی بیشتر است و اگر مجبور باشیم هسته را نازک اجرا کنیم خطر فرسایش پوسته به داخل هسته زیاد می شود و می بایستی فیلتر مناسب طراحی گردد.

ضخامت حداقل هسته به چند عامل بستگی دارد :

 • افت قابل قبول نشت
 • حداقل عرضی که ساخت مناسب و اقتصادی از سد را اجازه دهد
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • نوع مصالح انتخابی برای هسته و پوسته های سد
 • طرح پیشنهادی لایه های فیلتر
 • تجربه های قبلی روی پروژه های مشابه

به هر حال عرض هسته و موقعیت قرارگیری آن درون سدهای خاکی یا سنگریزه ای در واقع با ارزیابی عواملی مثل نوع مصالح ، مقاومت در برابر رگاب ، تشکیلات زمین شناسی ، ترک خوردگی ، خطرات زلزله و لزوم پایداری سد تعیین می شوند [16]. مصالح هسته معمولا مقاومت برشی کمتری نسبت به جاهای دیگر خاکریز دارد. بنابراین از نقطه نظر پایداری ، هسته باریک تر بهتر است. اگرچه هسته ضخیم تر پایداری در برابر ترک تفاضلی را افزایش می دهد.

هدف از این گفتار تهیه کیفی مقوله ای برای ارزیابی نسبی اثرات هندسه هسته سد روی نتایج تنش و پتانسیل ترک هیدرولیکی در سدهای زون دار بر روی فونداسیون صلب می باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

دانلود پایان نامه ارشد ارتباط جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي و پايداري ديناميكي

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

4-1- نرم افزارFLAC:

این نرم افزار توسط شرکت ITASCA تهيه شده است و در مورد مدل سازي سازه هاي مختلف و تحليل پايداري در محيط هاي پيوسته کاربرد دارد. به عبارتي اگر دسته درزه هاي منطقه ميرا بوده و با يکديگر تداخل نداشته باشند و يا منطقه يکپارچه باشد FLAC يک گزينه مناسب است. اين نرم افزار با توجه به قيمت مناسب، مدل سازي کارآ، تحليل دقيق و نيز سرعت عمل در محاسبات عموميت زيادي يافته است و يکي از پرکاربردترين نرم افزارها مي باشد.

یك برنامه تفاضل محدود دو بعدی برای محاسبات مهندسی می باشد. این برنامه رفتار ساختارهای خاك، سنگ و یا دیگر مواد را كه ممكن است هنگام نزدیك شدن به محدوده شكست، رفتارهای گوناگون از خود نشان دهند را مدل سازی می كند که مواد به صورت اجزا یا مناطق نشان داده می شوند. این اجزا شبكه ای را كه كاربر برای مدلسازی موضوع مورد نظر طراحی كرده است راتشكیل می دهند. اجزا می توانند بر طبق خواص داده شده، شكسته شوند یا جریان یابند و شبكه می تواند تغییر شكل دهد و یا جابجا شود.

اگرچه FLAC در اصل برای كاربردهای مهندسی عمران و معدن طراحی شده است، اما قابلیت زیادی برای حل مسائل مكانیك نیز دارد. ساختار های متعددی در این برنامه وجود دارند كه مدل سازی موادی را كه رفتارشان بسیار غیر خطی می باشد را ممكن می سازد. علاوه بر این FLAC امكانات خاص دیگری نیز دارد:
• مدل سازی صفحاتی كه ممكن است در آنها لغزش یا جدایش اتفاق بیفتد.

 • طرح های تنش و كرنش صفحه ای و مدل های هندسی.
 • مدل المانهای ساختاری برای مدلسازی نگهداری.
 • امكان رسم پلات و مشاهده چشمی تغییرات.
 • امكان آنالیزهای دینامیكی.
 • امكان مدلسازی خزش و رفتار ویسكوالاستیك.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • امكان مدل كردن تاثیر تغییرات حرارتی.
 • امكان مدل كردن جریان آب زیر زمینی و توزیع فشار آن.
 • امكان افزودن امكانات جدید مورد نظر كاربر با زبان C توسط كاربر.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي