منابع و ماخذ پایان نامه افراد مبتلا

دانلود پایان نامه

ل ها غشا پلاسمايي خود را از دست داده وتشکيل سلول هاي چند هسته اي غول پيکر مي دهند (18,21,44,75).
بين لايه درم و اپيدرم مايع شفاف ادم تجمع يافته و تشکيل وزيکول مي دهند که اين مايع وزيکولي حاوي مقدار زيادي ويروس، ذرات سلولي (cell debris)، سلول هاي التهابي و سلول هاي چند هسته اي مي باشند و در سطح پوست تشکيل تاول مي دهند و در نتيجه ي فعاليت گلبول هاي سفيد وزيکول تبديل به پوستول شده و به شکل دلمه در مي آيد که در پوست پوشش سطحي وزيکول پاره شده و زخم کم عمقي ايجاد مي گردد.
عفونت هاي هرپس تيپ يک، معمولاً با تظاهرات باليني همراه نيست و عود مجدد عفونت معمولاً همراه با تب، زخم هاي تاولي، گلودرد، التهاب لثه، تورم غدد لنفاوي موضعي، بدحالي و بي اشتهايي است. ابتلا به يکي از تيپ هاي HSV احتمال ابتلا به تيپ هاي ديگر را کاهش نمي دهد در کودکان معمولاً لثه ها و دهان را درگير مي کند و همينطور درعفونت اوليه سبب تورم غدد لنفاوي مي شود (39,44,52).
2-8 تظاهرات باليني
ويروس HSV-1عامل عفونت هاي کلينيکي متعددي است که ممکن است اوليه يا عود کننده باشند. عفونت اوليه در افرادي که آنتي بادي ندارند بروز مي کند و ويروس در گانگليون هاي حسي به صورت مخفي باقي مي ماند اين عفونت در افراد داراي آنتي بادي باقيمانده و سبب عود ضايعات مي شود.
از اشکال کلينيکي شايع HSV-1 عبارت است از :
– هرپس لبي – التهاب دهان ولثه – هرپس نوزادي
– هرپس تناسلي – آنسفاليت – عفونت پوستي
– عفونت چشمي – عفونت در افراد داراي نقص سيستم ايمني
2-8-1 هرپس لبي
شايعترين عفونت عود کننده هرپس سيمپلکس تيپ يک مي باشد. مجموعه اي از وزيکول ها بصورت موضعي در اطراف پوست لب ها ديده مي شود و نهايتاً به دلمه تبديل مي شوند، دراثر پاره شدن اين وزيکول ها زخم دردناکي برجا مي ماند که بدون باقي گذاشتن اسکار التيام پيدا مي کند اين ضايعات ممکن است بارها و به فواصل مختلف درهمان محل عود کند. عصب تري ژرمينال محل دائمي اختفاي ويروس هرپس سيمپلکس مي باشد که بارها سبب اين عفونت راجعه ي لبي مي گردد (81).
شکل 2-3: هرپس لبي
2-8-2 التهاب دهان ولثه
التهاب لثه برجسته ترين و شايع ترين علامت بيماري است. اين حالت از بيماري توسط عفونت اوليه ويروس ايجاد مي شود و اکثراً همراه با علامت و نشانه در خردسالان بين 1تا 3 سال ظاهر مي شود که ضايعات
وزيکول اولسراتيو وسيع پرده هاي مخاطي دهان، تحريک پذيري، تب، لنف آدنوپاتي موضعي، التهاب مخاط دهان، ادم ، بي قراري و بي اشتهايي از علائم باليني بيماري است.
عفونت اوليه در بزرگسالان شامل التهاب گلو (فارنژيت) و التهاب لوزه ها است که ممکن است لنف آدنوپاتي موضعي نيز رخ دهد که درعفونت هاي عود کننده به ندرت اتفاق مي افتد. دوره نهفتگي در اين بيماري 3- 5 روز است. در اين حالت عود بيماري همراه با پيدايش وزيکول و اغلب در اطراف لب ها ظاهر مي شود. در ابتدا درد شديدي وجود دارد که بيش از 4- 5 روز بطول مي انجامد سپس ضايعات بصورت پوسته درآمده و در مدت 8 تا10روز بدون ايجاد جاي زخم بهبودي مي يابد.
تکرار عود ضايعات در افراد مختلف متفاوت است و ممکن است اين ضايعات مکرراً و به فواصل زماني گوناگون و در يک مکان عود کنند. تمايز زخم هاي داخل دهان و زخم هاي اطراف لب مربوط به عفونت هاي اوليه و عود کننده است که عفونت اوليه داخل دهان و عفونت عود کننده اطراف لب را درگير مي کنند (19,58,74,77).
2-8-3 هرپس نوزادي
طبق گزارشات اخير شيوع اين بيماري تقريبا 1در 3000 تا 1در 5000 زايمان در سال مي باشد. هرپس نوزادي بيشتر مواقع درهنگام تولد نوزادان از طريق تماس آنها با ضايعات هرپتيک کانال زايمان در هنگام عبور به آنها منتقل مي شود هرچند گاهي منشاء آن مي تواند از طريق جفت دردوران جنيني باشد طيف بيماري در نوزادان مي تواند بدون علامت تا بيماري شديد و با پيامد مرگ همراه باشد.
مداخله هاي پزشکي در کاهش دادن درد زايمان و فراغت از زايمان ممکن است عفونت هرپس نوزادي را افزايش دهد و در زنان حامله اي که به ضايعات تناسلي هرپس مبتلا هستند به منظور جلوگيري از عفونت نوزادان زايمان به روش سزارين پيشنهاد مي شود (66).
2-8-4 هرپس تناسلي
اين نوع هرپس با ضايعات وزيکولوالسراتيو تناسلي مشخص مي شود. شديدترين ضايعات تناسلي در طي عفونت اوليه رخ مي دهد پس از کسب عفونت HSV در محلي از پوست زخم ها، تاول ها و جوش هاي چرکي
بصورت ضايعات وزيکولار ايجاد مي کند و ممکن است با تب، احساس کسالت، سوزش ادرار، تورم غدد لنفاوي اطراف کشاله ران و بي قراري همراه باشد.
درهر دو جنس زن و مرد بروز مي کند و علامت هاي مربوط به عفونت ها در زن و مرد شباهت ها و تفاوت هايي دارند. آمار عفونت هاي اوليه، شدت و عوارض آن به دلايل ناشناخته در زنان بيشتر از مردان است. در زناني که داراي آنتي بادي بر عليه هرپس سيمپلکس مي باشند، ممکن است فقط ضايعات گردنه رحم و مهبل ديده شود، بنابراين اين بيماري ممکن است بدون علائم باليني باشد. زخم هاي تناسلي توسط هر دو نوع ويروس HSV-1 و HSV-2 مي تواند ايجاد شود.
HSV-2 در گره هاي خارجي و کمري بصورت مخفي باقي مي ماند تغيير رفتارهاي جنسي درافراد سبب افزايش موارد جداسازي HSV-1 از ضايعات تناسلي و HSV-2از ضايعات صورت شده که اين احتمالا درنتيجه افزايش رفتارهاي جنسي دهاني- تناسلي مي باشد. از نظر پزشکي عفونت هاي جنسي مربوطه به HSV-1 در مقايسه با HSV-2 شدت کمتري دارند وکمتر عود مي کنند (58,79, 39 ,18).
2-8-5 آنسفاليت
آنسفاليت حاصل از HSV-1 شکل شديدي از آنسفاليت را بوجود مي آورد که بيشترين درصد آنسفاليت تک گير کشنده را تشکيل مي دهد که در طي آن ويروس در سلول هاي عصبي تکثير کرده و باعث تخريب اين سلول ها مي شود.تقريبا در 90 درصد کودکان آنسفاليت درنتيجه عفونت منتشره با HSVايجاد مي شود. عفونت منتشره، باعث درگير شدن مخاط چشم و دهان مي شود که درنتيجه ي آن آلودگي مغز رخ مي دهد در اين نوع انتشار ويروس از طريق خون به مغز منتقل مي شود.
در اين نوع آنسفاليت ويروس بدون ايجاد عفونت از طريق آکسون ها به مغز بر مي گردد. عفونت نهفته HSV مي توان دوباره فعال شده و از طريق عصب تري ژمينال و اعصاب خودکار به لب تمپورال مغز برسد و ايجاد آنسفاليت نمايد. علائم باليني شامل تب، تشنج، لرزش، خواب آلودگي، تحريک پذيري و اشکال در بلع مي باشد. از آثار بجا مانده از اين نوع آنسفاليت عقب افتادگي ذهني و کوري است که ميزان مرگ و مير آن 70درصد است. اثبات وجود DNA ويروسي در CSF به روش PCR و جدا نمودن و شناسايي آنتي ژن هاي ويروسي به روش ايمنوفلورسانس از نمونه بهترين روش ها براي تشخيص آنسفاليت HSV-1 است ولي تشخيص نهايي و اصلي به کمک بيوپسي و اتوپسي از مغز افرادي است که دچار مرگ بر اثر اين نوع آنسفاليت شده اند. افرادي که از اين نوع آنسفاليت جان سالم به در مي برند بهبودي به طور کامل صورت نمي پذيرد واين افراد دچار اختلالات نورولوژيک مي شوند (34,56,58,67).
2-8-6 عفونت پوستي
عفونت پوستي هرپسي در افراد سالم چندان رايج نمي باشد چون ويروس از پوست سالم عبور نمي کند. ضايعات موضعي ناشي از ويروس هرپس سيمپلکس به دليل آلودگي به طريق تروماتيک مي باشد که معمولاً از طريق خراش پوستي و تماس با وسايل آلوده ايجاد مي شود. اين ضايعات فاقد چرک هستند و معمولاً بصورت زخم هاي اگزما همراه با آماس وتورم پوست ديده مي شوند (هم بصورت موضعي و هم به صورت منتشر).
عفونت هاي HSV مربوط به انگشتان، معمولاً بصورت ورم بند آخر انگشت بروز مي کند و بنام عقربک هرپتيک مشهور است که به ويژه درميان پرسنل هاي پزشکي و دندان پزشکان شايع است.در افرادي که دچار عوارض پوستي هستند نظير اگزوماي مزمن و سوختگي يک حالت شديد از هرپس پوستي ممکن است رخ دهد که ويروس در ضايعات پوست آنها تکثير يافته و انتشار مي يابد و زندگي آنان را تهديد مي کند.
تبخال بند آخر انگشت معمولاً توسط HSV-1 ايجاد مي شود اين ضايعات اغلب در آخرين بند انگشت و اطراف ناخن بروز مي کند و اگر به زير ناخن توسعه يابد درد شديدي به همراه خواهد داشت.
در بين کشتي گيران عفونت ها و زخم هاي منتشر در سطح پوست گزارش شده است.
شکل 2-4: عفونت پوستي هرپتيک
2-8-7 اگزماي هرپتيک
دراين نوع بيماري وزيکولاسيون وسيع پوست در اکثر نقاط بدن به همراه تب وجود دارد. در موارد نادر مي تواند کشنده باشد، بچه هايي که اگزماي فعال دارند ممکن است به اين نوع اگزما مبتلا شوند وزيکول ها درعرض چند روز ظاهر مي شوند و احتمال سيستميک شدن بيماري وجود دارد(44).
2-8-8 عفونت چشمي
يکي از عوامل شايع عفونت چشم توسط عفونت اوليه با هرپس سيمپلکس تيپ يک ايجاد مي شود. اين بيماري التهاب شديد قرنيه و ملتحمه ي چشم است که در قسمت هاي مختلف چشم و به اشکال مختلف ظاهر مي شود. ضايعات بصورت کراتيت دندريتي، زخم هاي قرنيه و زخم هاي دندريت يا وزيکول هايي بر روي پلک چشم يا درخود چشم ديده مي شود. دراين بيماري ضايعات عود کننده شايع مي باشد و در هنگام عود کراتيت، گاهي بسته به بافت قرنيه به طور پيشرونده گرفتار مي شود، که اين پيشروندگي استروماي قرنيه، منجر به کوري وکدورت دائمي ديد مي شود.
در بالغين هرپس سيمپلکس تيپ يک از 85 درصد نمونه هاي چشمي افراد جدا شده است و ضايعات ايجاد شده توسط هرپس سيمپلکس تيپ II از تيپ I شديدتر است. عودهاي مکرر، تاخير در درمان، درمان هاي غلط همگي از عوامل ايجاد کننده مشکلات بينايي بيماران است (80,81).
شکل 2-5: التهاب قرنيه ملتحمه چشم
2-8-9 عفونت در افراد داراي نقص سيستم ايمني
بيماراني که به هر دليلي داراي نقص در سيستم ايمني هستند در معرض خطر عفونت هاي شديد هرپس سيمپلکس مي باشند. سيستم ايمني اين افراد به علت بيماري يا درمان مختل شده و يا دچار سوء تغذيه هستند. عفونت هاي مکرر و شديد هرپس در افراد مبتلا به بيماري ايدز، بيماران مبتلا به بدخيمي هاي خوني و سوختگي بسيار رخ مي دهد ضايعات هرپسي گاهي اوقات در اين افراد انتشار يافته و اندام هايي مانند پانکراس، کبد، مغز استخوان، غدد فوق کليوي، مجراي تنفسي، مري، مخاط روده را درگير مي کند. عفونت مري و ريه در نتيجه انتشار مستقيم عفونت دهاني- حلقي به داخل مري و يا فعاليت هاي مجدد ويروسي از طريق عصب واگ مي باشد.
گيرندگان پيوند کليه، قلب، مغز استخوان در معرض خطر عفونت هاي شديد هرپسي مي باشند و پنوموني HSV در بيماران دريافت کننده مغز استخوان ديده مي شود. کودکاني که مبتلا به سوء تغذيه هستند، به عفونت هاي کشنده و منتشر هرپس مستعد و حساس هستند و در اکثر موارد فعاليت هرپس ويروس مخفي، سبب بروز بيماري مي شود (23,44,58,64).
2-9 ايمونولوژي
آنتي بادي هاي عليه HSV-1 دراوايل کودکي ظاهر مي شوند و در هنگام بلوغ در اکثر افراد وجود دارند. درهنگام عفونت با ويروس هرپس سيمپلکس اولين آنتي بادي خنثي کننده اي که ظاهر مي شود IgM است اما دوام کمي دارد پس ازآن آنتي بادي هاي IgA و IgG بوجود مي آيند که مدت بيشتري باقي مي مانند که بر عليه گليکوپروتئين هاي gpH ,gpC ,gpD توليد مي شوند اين آنتي بادي ها ويروس هاي آزاد خارج سلولي را خنثي مي کنند.
ADCC و آنتي بادي هاي وابسته به ايمني سلولي برعليه gpB ,gpC ,gpD که در سلول هاي آلوده وجود دارند چند روز پس از عفونت توليد مي شود و سبب انهدام سلول هاي

این نوشته در No category ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *