بایگانی نویسنده: 92

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی

صورت گیرد، می توان او را با استناد به همین ماده تحت تغقیب قرارداد.ب) احضارغیر قانونی: احضارمتهم یا شهود و مطلعین باید برابر مقرارت قانونی از جمله مواد112و86 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب درامور مدنی(ق.آ.د.د. ع وا.م) مدنی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل پایان نامه رشته حقوق نظریه،

خود انجام می دهد و قابل سرزنش از سوی خودش می باشد. بعبارت بهتر، تقصیر شخصی را می توان چنین تعریف کرد: «تقصیر شخصی عبارتست از فعل یا ترک فعلی که برای فاعل یا تارک آن پشیمانی و سرزنش آور … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع دادرسی عادلانه

نماینده حاکمیت ادعای نقض محدودۀ ممنوع از سوی متهم را طرح می کند. بنابراین، اثبات ادعای خلاف اصل وظاهر باید متکی به دلیل باشد. متهم صرف نظر از اینکه می تواند سکوت پیشه کند وسخنی نگوید، این توانایی را هم … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل پایان نامه رشته حقوق نظام حقوقی ایران

دولتهای عضو باید قوانین و مقررات متناسبی برای دستیابی به تحولات لازم، صورت دهند. با وجود اینکه ماده یک کنوانسیون جهانی پست و بند اول ماده یک اساسنامه اتحادیه، آزادی حمل و نقل اقلام پستی را برای تمامی کشورهای عضو … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق بشر

بازداشت و یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‏نماید… »نکات مهمی که از این ماده دانسته می‏شود عبارت است از:الف)در جرایم غیرمشهودی که بر اساس صدور ماده 15 این قانون پرونده‏ جهت اقدامات تحقیقاتی لازم از سوی مقام قضایی به ضابطان … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع قانون آیین دادرسی

دادرسی، بالأخص در زمینه های تعقیب، احضار و جلب اشخاص و نیز قواعد مربوط به صلاحیت های ذاتی، نسبی و محلی مراجع قضایی، چگونگی اعطا و اجرای نیابت های قضایی که از متفرعات بحث صلاحیت مراجع قضایی است و با … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع حقوق بشر

تأمین نماید. قوانین آیین دادرسی کیفری وقتی از ارزش و اعتبار کافی برخوردار است که بین دو حق، حق جامعه که از جرم متضرر شده از یک سو و حق انسانی که فعلاً به عنوان متهم شناخته شده است از … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

پایان نامه حقوق ارشد با موضوع تحقیقات مقدماتی

ی فردی است.*اکبرنژاد، غلامرضا (1385) در مطالعه ای با عنوان «عملکرد کلانتریهای غرب تهران در رعایت حقوق شهروندی متهمان» به بررسی حقوق متهم در قوانین موضوعه و اصول اعتقادی با هدف بررسی عملکرد کلانتریها در رعایت حقوق شهروندی متهمان پرداخته … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل پایان نامه رشته حقوق مطالعه تطبیقی

عقل و شعور آفریده است هیچ یک از افراد بشر نمی تواند به هر دلیل باعث خدشه وارد کردن به آن شود و با انجام چنین آزمایشات و اعمالی چون توقیف و تفتیش، حریم خصوصی افراد را محدود یا نقض … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید:

فایل پایان نامه رشته حقوق یازده سپتامبر

ای موارد ممکن است از سوی دولتها در خصوص کشف عقاید دیگران اجبار محسوسی در کار نباشد اما روشی برای کسب اطلاع از فرد به کار رود که جنبه های پنهان شخصیتی او را بر خلاف رضایتش آشکار سازد و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها و مقالات | دیدگاه‌تان را بنویسید: