دانلود پایان نامه عمران بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

3 -2-منطقه مورد  مطالعه

حوضه آبريز دز بخشي از ارتفاعات زاگرس مياني را دربر مي‌گيرد و از لحاظ تقسيم‌بندي كلي هيدرولوژي ايران، جزئي از حوضه آبريز خليج‌فارس مي‌باشد. اين حوضه در محدوده بين ¢35,°32 تا ¢07,°34 عرض جغرافيايي شمالي و ¢20,°48 تا ¢20,°50 طول جغرافيايي شرقي در جنوب غربي ايران، و در استان‌های اصفهان، خوزستان، لرستان، مرکزی، همدان و چهارمحال‌بختیاری واقع شده است. حوضه دز از غرب به حوضه كرخه از شمال به حوضه قره‌چاي و زاينده‌رود و از شرق و جنوب به حوضه كارون محدود است. آب رودخانه دز از ارتفاعات اشترانکوه– قالی کوه و بخشی از سلسله جبال زاگرس سرچشمه گرفته و از دو شاخه اصلي به نام سزار وبختياري تشكيل مي‌شود اين دو شاخه پس از به هم پيوستن در محل تنگ پنج، رودخانه دز را تشكيل مي‌دهند. شيب متوسط رودخانه درطول آن متفاوت بوده و از 20-7 در هزار نيز مي‌رسد. همچنین سرشاخه‌های فرعی آن را رودخانه‌های بختیاری – تیره – ماربوده الیگودز مکن دان و سرخاب کشور تشکیل می‌دهند. رودخانه سزار درشمالي‌ترين قسمت حوضه مورد نظر در جريان است و از سه شاخه ماربره،تيره و سبزه تشكيل شده است.

جمعاً‌ 23 ايستگاه هيدرومتري با طول دوره آماري مختلف بر روي رودخانه‌هاي سزار، بختياري و دز در بالادست درياچه سد دز موجود مي‌باشد. از اين تعداد 18 ايستگاه هيدرومتري روي رودخانه سزار، چهار ایستگاه روي رودخانه بختياري تا محل تنگ‌پنج و ايستگاه هيدرومتري تله‌زنگ روي رودخانه دز قبل از ورود به درياچه سد احداث شده است. شكل 3- 1حوضه آبریز سد دز، ساختگاه آن و ایستگاه هیدرومتری تله زنگ را نشان مي‌دهد.

سد دز بر روی رودخانه دز در 23 کیلومتری شمال شرقی شهرستان اندیمشک احداث گردیده است، با احداث سد دز، دریاچه‌ایی به طول 65 کیلومتر به وجود آمده که حدود 3 میلیارد متر مکعب آب را در خود جای داده است. این سد اولین سد از مجموعه سدهای چندمنظوره می‌باشد که در اسفند ماه 1341 مورد بهره‌برداری قرار گرفته است.

هدف اصلی از احداث سد دز تأمین نیازهای آبیاری پایین دست، تولید برق و کنترل سیلاب می‌باشد. به منظور کنترل سیلاب‌ها دو تونل سرریز در ضلع شرقی دریاچه و با فاصله‌ی کمی از بدنه سد ساخته شده است که قطر تونل تخلیه شماره یک 14 متر و قطر تونل شماره دو 6/12 متر می‌باشد که هر یک از آن‌ها قادر به تخلیه 3000 متر مکعب آب در ثانیه می‌باشند، همچنین دو تونل آبگیری اصلی در ضلع غربی دریاچه ایجاد شده که هر یک به انشعاباتی با قطر کمتر تقسیم گردیده که توسط آنها آب پـشت دریاچه به تونل‌ها می‌رسد. حداکثر آب خروجی هر یک از تونل‌های آبگیری اصلی برابر با 240 مترمکعب در ثانیه است. در وسط بدنه سد در ارتفاع 7/222 متری از سطح دریا سه دریچه آبیاری مخروطی شکل به منظور آبیاری حدود 920000 هکتار زمین‌های کشاورزی و نیز کنترل سیلاب‌ها وجود دارد. حداکثر خروجی هر یک از این دریچه‌های آبیاری 60 مترمکعب در ثانیه می‌باشد.

تعداد 8 واحد ژنراتور هر یک به قدرت 65 مگاوات در نیروگاه سد دز وجود دارد و کل ظرفیت نصب موجود نیروگاه 520 مگاوات است. کلیدخانه که در ارتفاع 5/577 متری از سطح دریا واقع شده است شامل کلیدهای قدرت از نوع روغنی – گازی و کلیدهای هوایی شمش‌های اصلی و فرعی و دیگر تجهیزات لازم برای ولتاژ 230 کیلو ولت است. اتاق کنترل در ضلع غربی دره نزدیک به بدنه سد در ارتفاع 225 متری از سطح دریا قرار گرفته است. مجموع طول جاده های تونلی منتهی به اتاق فرمان و نیروگاه 5/6 کیلومتر است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

متن کامل در سایت امید فایل 

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

پایان نامه ارشد بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

2-3- اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن

 • Yaoو همکاران (2001) به بررسي عملکرد مخزن دریاچه Folsomنسبت به سناريوهاي اقليمي گذشته و آينده پرداختند. در اين تحقيق از سيستم يکپارچه پيش بيني- تصميم گيري[1] استفاده شد. عملکرد مخزن تحت تاثير ترکيب­هاي مختلفي از مدل­هاي پيش بيني جريان[2]، مدل­هاي تصميم‌گيري مخزن[3] (منحني فرمان) و سناريوهاي اقليمي[4] مورد بررسي قرار گرفت. در اين تحقيق از ترکيب 5 مدل پيش‌بيني جريان با 3 مدل تصميم‌گيري مخزن و 3 سناريوي اقليمي مختلف استفاده شد. نتايج نشان دهنده اين بود که ترکيب مدل‌هاي پيش بيني جريان و سيستم‌هاي تصميم‌گيري تطبيقي[5] عملکرد مخزن را بهبود مي ‌بخشد و نيز سيستم بهره برداري پويا[6] استراتژي مناسبي در مقابله با تاثيرات ناشي از تغيير اقليم است.
 • ماورر و همكاران[7] (2007) براي بررسي اثرات تغييراقليم بر ورودي آب دو مخزن بزرگ توليد برقابي در حوضه آبريز ريولامپا[8] در آمريكاي مركزي، از روش‌هاي آماري براي ریزمقياس نمایی خروجي‌هاي 16 مدل گردش عمومي تحت دو سناريوي انتشار A2و B2 استفاده كردند. سپس، مقادير دما و بارش ریز مقياس شده را به مدل هيدرولوژيكي VICمعرفي نمودند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه بر اساس هر دو سناريو، تا انتهاي قرن حاضر، متوسط دما افزايش و متوسط بارش كاهش خواهد يافت. بر اين اساس، آنها نتيجه‌گيري كردند كه ورودي به مخازن و به تبع آن، ظرفيت توليد برقابي مخازن نيز دچار كاهش خواهد شد.
 • کارآموز و همکاران (1388) نیز به تدوين الگوي بهره‌برداري از مخزن سد ستارخان با در نظر گرفتن اثر تغيير اقليم پرداختند. در اين تحقيق به کمک مدل HadCM3و نیز مدل آماری SDSM بارش و دما ریزمقیاس شده براي دوره‌هاي آتي شبيه سازي شد. سپس با استفاده از مدل SWAT[9] که با کمک اطلاعات مشاهداتي صحت سنجی شده (با ضریب نش 65/0 در دوره آموزش و 4/0 در دوره آزمون)، رواناب ورودي به مخزن سد در دوره آتی مدل‌سازي شد. در این تحقیق از رابطه ویبول و بر اساس سری زمانی میانگین آورد سالانه رودخانه، منحنی فرمان براساس سه حالت تر، خشک و نرمال تهیه گردید. در ادامه با استفاده از مدل برنامه‌ریزی خطی، میزان آبدهی مطمئن سد در هر دو دوره زمانی حال و آینده تعیین گردید. نتایج بررسی نشان‌دهنده افزایش میزان آبدهی در سال نرمال و تر و کاهش آبدهی در سال تر می­باشد اما در نهایت به دلیل افزایش نیاز کشاورزی در اثر توسعه سطح زیر کشت، درصد تأمین نیاز کاهش می­یابد. در مجموع با توجه به نتایج آبدهی مطمعن سد در 50 سال آینده حدود 11 تا 32 درصد کاهش می‌یابد.
 • متن کامل در سایت امید فایل 

 • در تحقیقی که توسط Eum و همکاران(2010) انجام شد، به کمک روش سیستم مدیریت یکپارچه منابع آب، به اصلاح منحنی فرمان 3 مخزن چند منظوره در حوضه رودخانه Nakdong در کره پرداخته شد. این سیستم از سه بخش تشکیل شده که عبارتند از:

1- مدل مولد آب و هوا (WG[10]) 2- مدل هیدرولوژیکی (HM[11]) و 3- مدل بهینه‌سازی مخزن (DEOM[12]). مدل WGداده های آب و هوایی محتمل را تحت تاثیر تغییر اقلیم بر مبنای خروجی‌های مدل  GCMتولید می کند و به صورت یک مدل ریز مقیاس نمایی رفتار می کند. مدل  HMاز خروجی مدل  WGبه عنوان ورودی برای تولید رواناب استفاده می کند و در نهایت خروجی مدل  HMبه مدل DE معرفی شده تا سیاست های عملکردی بهینه‌سازی مخزن مرتبط با هر سناریو تولید شود. در این مطالعه از دو مدل اقلیمی CSIRO و MIROC که به ترتیب نماینده شرایط اقلیمی خشک و تر هستند و نیز سناریوی انتشار B1 از مجموعه سناریوهای SRES[13] استفاده شد. با بررسی اولیه نتایج برای یک دوره 60 ساله مشاهده شد که منحنی فرمان مخازن بزرگ حساسیت کمتری در مقایسه با مخازن کوچک و متوسط به تغییر اقلیم دارند. مخازن بزرگ آب بیشتری را باید رهاسازی کنند در حالیکه مخازن متوسط و کوچک باید ورودی به مخزن را ذخیره کنند تا از شدت خسارت ناشی از خشکسالی بکاهند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

دانلود پایان نامه :بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

 • جمع بندی

بررسی مطالعات انجام شده نشان دهنده تاثیر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی در نقاط مختلف دنیا در دوره زمانی آینده می­باشد. چنانچه در اغلب تحقیقات انجام شده مشاهده می­شود، تغییر اقلیم سبب افزایش دما و تغییر در الگوی زمانی بارش و نیز کاهش و یا افزایش بارندگی در فصول مختلف می­شود و بدین ترتیب بر منابع آب موجود در منطقه نیز اثرگذار است بطوری‌که برخی مناطق با کاهش رواناب و یا پیک زودرس جریان در بهار رو به رو خواهند بود و مقادیر حدی جریان (سیلاب و خشکسالی) نیز شدت بیشتری می­یابد.

متن کامل در سایت امید فایل 

در بخشی از تحقیق حاضر نیز به بررسی اثر پدیده تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی و هیدرولوژیکی حوضه آبریز سد دز پرداخته می­شود. چراکه برای بررسی تاثیر این پدیده در نحوه بهره‌برداری از مخزن سد و تعیین راهکار سازگاری با آن باید میزان تغییر رواناب ورودی به سد مورد ارزیابی قرار گیرد و تغییرات آن در دوره آینده مشخص گردد. همچنین در ادامه این مطالعه از خروجی‌های روزانه مدل‌های گردش عمومی جو استفاده شده است. برای افزایش مديريت عدم قطعیت ناشی از سناريوهاي گازهاي گلخانه­اي، از خروجی سه سناریوی انتشار ( A1B، A2 و B1) در این تحقیق استفاده شد که در اغلب مطالعات یک یا دو سناریوی انتشار بررسی می­شود. همچنين جهت ریزمقیاس نمایی خروجی این سناریوها به مقیاس محلی، از مدل  LARS-WGکه توانايي توليد آمار در مقياس روزانه را دارد، استفاده شده است. جهت شبیه سازی رواناب منطقه و میزان جریان ورودی به مخزن سد نیز مدل IHACRES انتخاب شده است که توانایی شبیه سازی رواناب حوضه را با دقت مناسبی دارد. در ادامه این بخش به بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه اثر تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن و شاخص­های مورد بررسی پرداخته می­شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

دانلود پایان نامه ارشد عمران درباره سد دز

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

متن کامل در سایت امید فایل 

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

1-4- فرضیات تحقیق

در این تحقیق فرض میکنیم:

1-  دمای منطقه در دوره آتی افزایش و بارش کاهش خواهد یافت.

 • به کارگیری مدل‌های AOGCM در شبیه‌سازی رواناب و داده‌های بارش و دما دارای عدم قطعیت است.
 • رواناب منطقه در دوره آتی کاهش یافته و مخزن سد دز با کاهش حجم روبرو خواهد شد.
 • منحنی فرمان کنونی سد دز جوابگوی وضعیت شرایط آتی بهره‌برداری از سد نخواهد بود.

 

1-5- پرسش‌های اصلی تحقیق

پرسش‌هایی که درنهایت و در فصل نتیجه‌گیری باید به آنها پاسخ داد به شرح زیر است:

مؤلفه‌های اقلیمی حوضه سد دز چه تغییراتی های در دوره‌آتی خواهند داشت؟

این تغییرات در  مؤلفه‌ها چه تأثیری بر منحنی فرمان بهره‌برداری سد دز دارد؟

 

1-6- اهداف تحقيق

با توجه به ريسک­هاي موجود در سيستم­هاي منابع آب، يکي از مهمترين راه‌کارهاي مديريتي تلاش براي درک اين موضوع است كه مؤلفه­هاي تغيير اقليم چه تاثيري بر منابع آب در دوره­های آتی مي‌گذارند. در واقع هدف از انجام این تحقیق ارائه یک مدل جامع ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن سد دز با هدف تأمین نیاز کشاورزی، شرب، صنعت، ماهیگیری و زیست محیطی در آینده می­باشد. برای تحقق هدف مورد نظر مراحل زیر انجام میگیرد:

 1. بررسی اثرات تغییر اقلیم بر پارامترهای هواشناسی منطقه با استفاده از مدل گردش عمومی و نیز مدل ریزمقیاس نمایی LARS-WG
 2. بررسی میزان حساسیت پارامترهای هیدرولوژیکی منطقه (مانند رواناب ورودی به مخزن) نسبت به تغییر اقلیم
 3. بررسی اثر تغيير اقليم بر عملكرد مخزن و شاخص تامين آب

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

پایان نامه عمران بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

متن کامل در سایت امید فایل 

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

2-2- اثر تغییر اقلیم بر پارامترهای هیدرولوژیکی و منابع آب

از سال 1987 سازمان جهاني هواشناسي (WMO[1]) بر لزوم تحقيق درباره اثرات تغييرات اقليم بر منابع آب تاكيد كرد. بر اين اساس يك بخش از يازدهمين نشست اتحاديه بين‌المللي ژئودزي و ژئوفيزيك توسط انجمن بين‌المللي علوم هيدرولوژيكي به اقليم و منابع آب تخصيص يافت. همچنين اجلاس بررسي مشكلات احتمالي تغييرات اقليم بر منابع آب در سال 1988 در استراليا برگزار شد. عوامل ذکر شده سبب شد تا دانشمندان تحقيقات گسترده‌اي را براي يافتن اثرات هيدرولوژيكي تغييرات اقليم در حوضه‌هاي آبريز وآثار اين پديده بر منابع آب آغاز كنند كه اين تحقيقات از آن زمان تاكنون ادامه دارد.

به طور کلی، اثرات پدیده تغییر اقلیم بر منابع آب را می­توان در کاهش ذخایر برف، تغییر در مدت، شدت، زمان و توزیع بارش، تغییر در نوع و شکل بارش، تغییر در پوشش گیاهی و حیات وحش، افزایش سطح آب اقیانوس­ها، افزایش دمای آب و تغییر در تقاضای کشاورزی و شهری مشاهده کرد.

از جمله تحقیقات انجام شده در مورد اثر تغییر اقلیم بر منابع آب می توان به موارد زیر اشاره کرد :

 • Wolok and McCable(1999) در تحقیقی به ارزيابي روندهاي اقليمي آينده بر 18 ناحيه منابع آب آمريکا پرداختند. بدين منظور مدل ساده بيلان آب با دو مدل GCM متفاوت شامل HadCM2 و CGCM1 تلفیق شده و روندي نزولي براي تغييرات رواناب پيش بيني شده است.
 • Goasian و همکاران (2003) از مدل SWATبراي شبیه سازی رواناب منطقه و ارزيابي تاثير تغيير اقليم بر منابع آب هند استفاده کردند. مطالعه اوليه به صورت بررسي آب موجود در مکان و زمان بدون در نظر گرفتن سازه‌هاي ساخت دست بشر بود. در مرحله بعد اين کار با فرض اينکه کاربري اراضي در طي زمان تغيير نمي‌کند، انجام شد. نتايج نشان مي‌دهد که سناريوهاي افزایش گازهای گلخانه­ای، خشکسالي و سيلاب‌هايي با شدت بيشتر و کاهش رواناب را پيش‌بيني مي‌کنند.
 • ماتوندو و همكاران[2] (2004) اثر تغييراقليم بر هيدرولوژي و منابع آب را در سوئيس مورد بررسي قرار دادند و براي بررسي اثر تغييراقليم از خروجي‌هاي مدل‌هاي GCMاستفاده كردند. اين ارزيابي بر روي سه حوضه به نام‌هاي امبلازي[3] ، كوماتي[4] و انگاواما[5] صورت گرفته ‌است. آنها براي توليد داده‌هاي ریز مقياس در دوره پايه از مدل MAGICCاستفاده كردند. سپس، اين متغيرهاي اقليمي را به عنوان ورودي به يك مدل بارش-رواناب كاليبره شده به نام WatBall معرفي كردند. نتايج تحقيق آنها نشان داد كه رواناب در حوضه‌هاي كوماتي و امبلازي تغييرات چنداني نخواهد كرد ولي رواناب سالانه در حوضه انگاواما از 4% تا 23% تغيير خواهد كرد.
 • همچنين، دتينگر و همكاران[6] (2004) از نتايج مدل اقليميPCM[7] در شش حوضه آبريز آمريكا براي شبيه‌سازي شرايط آينده استفاده كردند و نتايج بدست آمده از اين مدل را براي شبيه‌سازي‌هاي هيدرولوژيكي حوضه‌هاي آبريز وارد مدل هيدرولوژيكي PRMS[8] كردند. نتايج آنها نشان داد كه در پايان قرن بيست‌و‌يكم پيك‌هاي ذوب برف و جريان رودخانه زودتر از دوره‌هاي تاريخي رخ خواهد داد.
 • ژاوو و همكاران[9] (2005) واكنش متغيرهاي اقليمي نسبت به افزايش گازهاي گلخانه‌اي را در آفريقاي جنوبي مورد بررسي قرار دادند و در تحقيق خود از خروجي‌هاي مدل‌هاي گردش عمومي جوGELATO ، OPAو ARPEGEتحت سناريوي  B2از مجموع سناريوهاي SRES و روش ریز مقياس نمایی آماري استفاده كردند. همچنين، آنها براي بررسي توانايي  GCMدر شبيه‌سازي متغيرهاي اقليمي در زمان حاضر و شبيه‌سازي تغييرات بارش تا پايان قرن 21ام از روش آناليز همبستگي استاندارد (Canonical Correlation Analysis, CCA) استفاده كردند. نتايج تحقيق آنها نشان‌دهنده كاهش در بارش به ميزان 2/8 %  تا پايان قرن 21ام در بيشتر بخش‌هاي جنوبي آفريقا مي‌باشد.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

پایان نامه عمران با موضوع منحنی بهره برداری سد

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

1-3- ضرورت انجام تحقيق

پديده تغيير اقليم و اثرات آن،‌ به عنوان يكي از مهم‌ترين چالش‌هاي پيش رو در مديريت ‌منابع‌‌آب و انرژي شناخته شده ‌است. بخش عمده‌اي از تحقيقات انجام شده و در حال انجام در زمينه آب و انرژي از دهه آخر قرن بيستم تاكنون،‌ معطوف به بررسي اين پديده و اثرات آن بوده ‌است. بررسي مطالعات صورت گرفته در این زمينه در چند دهه اخير نشان مي‌دهد كه تغييرات اقليم تاثير قابل توجهي بر وضعيت بارش و دما و پارامترهاي متاثر از آنها همچون رواناب و رطوبت خاک داشته است. اين تغييرات در مناطقي مانند ايران منجر به محدوديت منابع آب موجود و تشديد بحران‌هاي کم‌آبي مي‌گردند. از ديگر پيامدهاي پديده تغيير اقليم و افزايش دماي کره زمين تبديل الگوي بارش برف به باران مي‌باشد که اين مسئله باعث کاهش آورد رودخانه‌هاي وابسته به ذوب برف در فصل‌هاي بهار و تابستان و افزايش رواناب در فصل‌هاي پائيز و زمستان مي‌شود. اين مسئله باعث مي‌شود که آبدهي مطمئن سدها با آنچه در زمان طراحي در نظر گرفته شده تطابق نداشته باشد که از جمله چالش‌هاي پيش‌رو در برنامه‌ريزي و مديريت منابع آب خواهد بود (استيل دان و همكاران، 2008).

متن کامل در سایت امید فایل 

بنابراین نمی­توان بدون توجه به اثرات این پدیده، به برنامه‌ریزی مطمئن برای مدیریت منابع آب در آینده پرداخت. در واقع در گذشته اين برنامه­ريزي­ها با توجه به اين فرض صورت مي­گرفت که شرايط اقليمي آينده، خصوصيات و تغييرپذيري مشابه شرايط گذشته خواهند داشت. سدها بر اساس داده‌هاي در دسترس از جريان­هاي موجود در رودخانه­ها و با توجه به مقدار و فرکانس مورد انتظار خشکسالي و سيلاب، طراحي و ساخته مي­شدند. مخازن با استفاده از آمار هيدرولوژيکي گذشته براي تامين اهداف مختلف، سياست­هاي بهره‌برداري را اتخاذ مي­نمودند. اما در حال حاضر اعتماد به آمار گذشته ممکن است منجر به اتخاذ تصميمات ناصحيح و به طور بالقوه خطرناک يا گران گردد. از اين رو بررسي اثرات تغيير اقليم بر منابع آب از ضروريات برنامه‌ريزي و مديريت سيستم‌هاي منابع آب كشورها، به ويژه كشورهاي نيمكره شمالي (از جمله ايران)، مي‌باشد و بدین ترتیب نیاز به بررسی اثرات تغییر اقلیم بر مخازن سدها و مشاهده عملکرد مخازن احساس می‌شود، تا با اتخاذ سیاست‌هایی از افت عملکرد مخازن تحت تاثیر تغییر اقلیم جلوگیری شود.

در تحقیق پیش­رو به بررسی اثر تغییر اقلیم بر رواناب ورودی به مخزن سد دز و نیز چگونگی تاثیر این پدیده بر نحوه بهره­برداری از مخزن و تأمین نیاز پائین دست پرداخته می‌شود. حوضه مورد مطالعه جزو مناطق خشک ایران از نظر آب‌و‌هوایی محسوب می­شود، با توجه به خشک و کم آب بودن منطقه و اهمیت مدیریت منابع آب موجود در این حوزه آبریز، اهمیت بررسی اثرات احتمالی تغییر اقلیم در آینده در این حوضه بیشتر احساس می‌شود. در واقع نتایج این تحقیق می‌تواند در بهبود برنامه­ریزی منابع آب منطقه تحت تاثیر پدیده تغییر اقلیم مفید و موثر ­باشد.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

دانلود پایان نامه ارشد درباره ریزمقیاس نمایی

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

1-2- مفهوم تغییر اقلیم و اهمیت بررسی مدیریت مخزن سد

تغيير اقليم عبارتست از تغييرات رفتار آب و هوايي يك منطقه نسبت به رفتاري كه در طول يك افق زماني بلند مدت از اطلاعات مشاهده يا ثبت شده در آن منطقه مورد انتظار است. تغيير اقليم يك پديده پيچيده اتمسفري‌- اقيانوسي در مقياس جهاني و دراز مدت است. اين پديده متأثر از افزایش گازهای گلخانه‌اي در اتمسفر مي‌باشد كه منجر به دگرگوني در وضع آب و هوا، تغيير توزيع مكاني و زماني بارش و نوع آن (جامد يا مايع)، جريان آب­های سطحي، تبخير، تغذيه سفره آب‌زيرزميني و كيفيت آب شده و به طور كلي روند جديدي را در اقليم جهاني موجب مي‌گردد. تغيير اقليم باعث مي‌شود كه برخي مناطق، مرطوب‌تر و برخي مناطق، خشك‌تر گردند و شدت و تواتر حوادث حدي مانند سيلاب و خشكسالي افزايش يابد. بطور كلي توزيع زماني و مكاني بارش و الگوهاي آن دچار تحول گرديده و ميزان تبخير نيز افزايش مي‌يابد. تغييراقليم بدون ترديد يكي از چالش‌هاي بسيار مهم دوران فعلي آب‌و‌هوايي است كه در مقياس جهاني رخ مي‌دهد و داراي اثرات مهمي بر كشورها و به ويژه در بخش منابع آب مي‌باشد (IPCC, 2001).

گسترش روزافزون فعالیت­های صنعتی به دلیل افزایش جمعیت جهان، استفاده بی‌رویه از سوخت‌های فسیلی و تغییر کاربری اراضی موجب افزایش انتشار گازهای گلخانه­ای به خصوص CO2 شده است. انتشار روزافزون گازهای گلخانه­ای، توازن انرژی زمین را بر هم زده و موجب گرم شدن کره زمین می­گردد. پدیده گرمایش جهانی و تغییر اقلیم حاصل از آن، اثرات قابل توجهی بر سامانه‌های مختلف نظیر منابع آب، کشاورزی و محیط‌زیست دارد. تغییرات حاصل از رشد سریع اقتصادی و صنعتی، از یک سو، و گذر بسیاری از کشورهای جهان‌سوم به جامعه صنعتی در دهه­های 1970 و 1980، از سوی دیگر، باعث گسترش تغییرات زیست‌محیطی شده است. گرچه بهبود سریع در تکنولوژی کالاهای صنعتی و تدوین قوانین مناسب در حفظ و کنترل محیط‌زیست و آب سالم تدریجاً زمینه کاهش آلاینده­های موثر در تغییر اقلیم را فراهم نموده است، ولی سنجش­های مستقیم گازهای دی‌اکسیدکربن، منواکسیدکربن، متان و کاهش غلظت اوزن در طی سه چهار دهه گذشته تصویری نگران کننده از تخریب محیط‌زیست و ناهنجاری­های اقلیمی بدست داده است (Baede et al., 2001).

با توجه به گزارشات IPCC، اگر انتشار گازهای گلخانه­ای کاهش نیابد، متوسط دمای زمین تا سال 2100 می­تواند 1/1 تا 6/4 درجه سانتیگراد افزایش یابد. همچنین، بررسی­ها نشان از بالا آمدن سطح آب دریاها، ذوب شدن یخ­های قطبی، کاهش پوشش برف و افزایش پدیده­های شدید اقلیمی مانند سیل‌ها و خشکسالی­ها دارد که این تغییرات در پی افزایش متوسط دمای سطح زمین رخ داده است (IPCC، 2007).

از زماني كه موضوع امكان گرم شدن زمين مطرح شد، مسئله بررسي تغييرات در چرخه آب بين زمين، دريا و هوا به عنوان يك عامل مهم اثرگذار بر روي مسائل اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي مطرح گرديد. تغييراقليم نه تنها اثرات مستقيمي بر محيط‌زيست بطور عام خواهد داشت بلكه سبب مي‌گردد كه داده‌ها و اطلاعات جمع‌آوري شده در گذشته كه مبناي طراحي سازه‌هاي آبي و ساير سازه‌ها مي‌باشند، ديگر شاخص مطمئني براي رفتارسنجي منابع آب و اهميت سازه در آينده نباشد (Lane et al., 1999).

تا دو دهه‌ی گذشته بیشتر کارشناسان و متخصصان صنعت آب در دنیا سعی و کوشش خود را در جهت دستیابی به تکنیک‌های ساخت سازه‌های آبی به کار می‌برند و اکثر پروژه‌ها منتهی به ساخت سد و شبکه‌ی انتقال و توزیع آب می‌شد. در این راستا تحقیقات گسترده‌ایی انجام شد که منجر به تهیه‌ی استانداردهای جهانی گردید.

با اینکه تکنولوژی ساخت یک سازه‌ی آبی و ضمائم آن نقش مهمی در بالا بردن راندمان پروژه در یک سیستم منابع آب[1]  دارد ولی به تنهایی قادر به مدیریت آن سیستم نمی‌باشد.

از سال 1980 پس از گذر از مرز ساخت و ساز تاسیسات آبی در اکثر کشورهای دنیا به دلیل به وجود آمدن مسائل مختلفی از قبیل افزایش نیاز آبی، وقوع سیلاب و خشکسالی‌های شدید و به خصوص مطرح شدن مسائل زیست‌محیطی، آلودگی و تغییراقلیم، مدیریت ‌منابع ‌آب به عنوان یک مسئله‌ی مهم در رأس امور تحقیقاتی و مطالعاتی قرار گرفت.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

دانلود پایان نامه ارشد با موضوع تغییر اقلیم

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

مقدمه

این مطالعه با عنوان "بررسی اثرات تغییر اقلیم بر منحنی فرمان بهره‌برداری سدها (مطالعه موردی سد دز)" در قالب فصول زیر ارائه شده است:

فصل اول شامل کلیاتی در مورد مفهوم تغییر‌اقلیم، بررسی پيامدهاي آن بر منابع طبیعی و منابع آب بوده و ضرورت، هدف، سؤالات و فرضیات انجام این مطالعه تشریح گردید. فصل دوم شامل نگاهی به مطالعات انجام شده در زمینه اثر این پدیده بر منابع آب و نحوه‌ی بهره‌برداری از مخزن می‌باشد که توسط دیگر محققین داخلی و خارجی انجام شده است. منطقه مطالعاتی در فصل سوم و روش انجام تحقیق که شامل جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز و ارزیابی داده­های مشاهداتی است، موضوع فصل چهارم می­باشد. فصل پنجم پردازش داده و ارائه نتایج حاصل از مدل‌سازی و شبیه‌سازی ویژگی­های اقلیمی حوضه را تشکیل می‌دهد. این فصل دربردارنده نتایج انجام تحقیق و انتخاب بهترین مدل­ها در هر بخش می­باشد. در پایان و در فصل ششم این گزارش به جمع‌بندی نتایج و ارائه پیشنهادات پرداخته می­شود. در پیوست1 میزان درصد تغییرات بارش، دمای حداقل و حداکثر، تحت سه سناریوی  A1B, A2, B1و در پیوست2 کد نوشته شده برای برنامه آورده شده است. در انتها فهرست منابع مورد استفاده، ارائه ­گردیده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره برداري سدها

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

تکه هایی از متن :

چکیده

این تحقیق فرض نیاز به تغییر در منحنی فرمان مخازن سدها، در دوره آتی و در شرایط رخداد تغییر اقلیم را بررسی می‌نماید. به منظور سازگاری با شرایط اقلیمی آینده، مدل جامعی برای ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر عملکرد مخزن پیشنهاد می‌کند. مدل پیشنهادی شامل زیر مدل LARS-WG برای تبدیل خروجی‌های مدل CGCM تحت سه سناریوی انتشار A1B, A2, B1 به مقیاس محلی، زیرمدل IHACRES جهت شبیه‌سازی جریان ورودی به مخزن در دوره آتی (2030-2017) (واسنجی شده با آمار دوره پایه (2006-1993)) و روش فراکاوشی، الگوریتم ژنتیک (GA) جهت بهینه‌سازی عملکرد مخزن می‌باشد. در ادامه منحنی فرمان بهره‌برداری سد دز برای دوره زمانی آینده، تحت سه سناریوی A1B, A2, B1 و گذشته محاسبه گردید.

متن کامل در سایت امید فایل 

بررسی نتایج نشان می‌دهد که منحنی فرمان با شرایط تغییر اقلیم در دوره آتی موجب کاهش شاخص تأمین آب می‌گردد که میزان این کاهش حدود 7/1 تا 7/5 درصد در شرایط رخداد سناریوهای A2، B1 و A1B می‌باشد. در نهایت باید گفت که نادیده گرفتن اثر تغییر اقلیم و استفاده از نحوه بهره برداری از مخزن دوره پایه برای دوره آینده، موجب کاهش درصد تأمین تخصیص تعریف شده می­گردد.

کلمات کلیدی : تغییر اقلیم، ریزمقیاس نمایی، منحنی بهره برداری سد، سد دز

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسي اثرات تغییر اقلیم بر منحني فرمان بهره ­برداري سدها

بررسی نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات:پایان نامه ارشد رشته عمران

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)

متن کامل در سایت امید فایل 

تکه هایی از متن :

1-1-  نتیجه­گیری کلی

در اين پژوهش، به بررسی نکات مهم و حائز اهمیت در حوزه انتخاب بهینه­ی تقاطع­های غیرهمسطح پرداخته شده است تا بتوان استفاده از روش­های فرا ابتکاری (متاهیوریستیک)[1] موجود در حوزه­ی الگوریتم­های هوش مصنوعی در جهت نیل به اهداف انتخاب بهینه­ی تقاطع­های غیرهمسطح را فراهم نمود. از این رو در این پژوهش به کمک بررسی ابعاد فنی مباحث هوش مصنوعی، عملکرد یکی از مشهورترین این الگوریتم­ها که همانا الگوریتم فرا ابتکاری انبوه ذرات بود به تصویر کشیده شد و مبتنی بر داده­های خروجی از این روش مشخص گردید که در حالت­هایی که عوامل مختلف ترافیکی در قالب سه معادله زمان سفر، میزان آلایندگی و مصرف سوخت سبب ایجاد تغییر رفتاری می­شوند نمی­توان به هیچ عنوان به برنامه­ریزی مبتنی بر روش­های سنتی اکتفا نمود و می­بایست روش­هایی وجود داشته باشند که بتوانند، برخی روابط بسیار پیچیده و محاسباتی سنگین را درک و تجزیه و تحلیل نمایند.

از این رو می­توان ادعا نمود که استفاده از روش­های هوش مصنوعی می­توانند به عنوان ابزاری مناسب برای مقابله با پیچیدگی تعدد و تنوع تقاطع­های غیرهمسطح و انتخاب بهینه تقاطع­ غیرهمسطح بر اساس مدل­های موجود در منابع مورد توجه قرار گیرد. با این وجود و از آنجا که بحث سرمایه­های اقتصادی و اجتماعی می­تواند اهمیت زیادی داشته باشد لذا ابزار ارائه شده قادر است نه تنها به تشخیص گزینه بهینه بپردازد بلکه می­تواند به افزایش سرعت نسبت به ارائه تحلیل­های مختلف کمک نماید . نظر به این که حتی کوچک­ترین خطایی می­تواند منجر به بروز از دست دادن سرمایه­های عظیمی شود ، لذا لازم است تا به بهبود کارایی الگوریتم­های ارائه شده در حد ممکن پرداخته شود. در این راستا، الگوریتم انبوه ذرات یا حرکت دسته پرندگان که در این پژوهش از آن استفاده شده است توانسته است با عملکرد خوبی ، رضایت­بخش باشد و می­توان عنوان نمود که از آنجا که مساله مورد نظر با افزایش ابعاد به پیچیدگی بیشتری می­رسد ، لذا نه تنها این روش می­تواند مناسب باشد بلکه می­تواند عملکرد مناسبی نیز در برخورد با این پیچیدگی از خود نشان دهد. همانطور که نمودارهای  ارائه شده در این فصل به خوبی نمایش داده­اند، می­توان اینطور عنوان نمود که عملکرد الگوریتم انبوه ذرات ، توانسته است به صورتی مناسب عمل نماید. غالب تحقیقات صورت گرفته بر مقایسه الگوریتم انبوه ذرات و مفاهیم نیز موید این مطلب است که الگوریتم انبوه ذرات را می­توان به خوبی در مسائلی که لازم به بهینه­سازی چندین راه­حل به صورت همزمان است ، بکار گرفت که در این پژوهش نیز با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات نتایج زیر حاصل گشت:

 • در حجم ترافیکی 1000 وسیله نقلیه در ساعت ،تقاطع غیرهمسطح جهتی
 • در حجم ترافیکی 3500 وسیله نقلیه در ساعت ،تقاطع غیرهمسطح لوزی
 • در حجم ترافیکی 6500 وسیله نقلیه در ساعت ،تقاطع غیرهمسطح تک­نقطه­ای

به عنوان تقاطع غیرهمسطح بهینه انتخاب گردیدند.

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تعیین نوع بهینه تقاطع غیرهمسطح با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات (PSO)