دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

0 Comments

دامنه زمانی و هزینه ، عوامل مهمی در جهت توسعه استراتژی و پشتیبانی برنامه می باشند . بدون داشتن یک برنامه برای پروژه معیاری برای ارزیابی میزان پیشرفت و یا موفقیت برنامه وجود ندارد

دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir

فروشندگان

عرضه کنندگان تکنولوژی و یا خدمات اینترنتی تجارت الکترونیک

هماهنگ کنندگان

شرکت های خدماتی حرفه ای که راهنمایی هایی در زمینه تکنولوژی و بهبود خدمات ارائه می کنند .

مشاوران در زمینه فرآیندهای کار

عموماً خدمات مشاوره توسط هماهنگ کنندگان ارائه می گردد . اما به صورت جداگانه نیز ممکن است ارائه شود . این مشاوران ، نقشه ای کلی را برای مسیر حرکت سازمان تهیه خواهند کرد و شرکت ها از طریق آن قادر به برنامه ریزی و انجام تغییرات کلیدی در جهت رسیدن به موفقیت هستند .

۲-۱۰-گریزناپذیر بودن تجارت الکترونیک
رشد سریع و روز افزون تجارت الکترونیکی در کشورهای پیشرفته و مزیت های رقابتی حاصل از ان به مفهوم آن است که کشورهای در حال توسعه باید سریعاً در راهبردها و سیاست های تجاری و بازرگانی خود تجدید نظر اساسی به عمل آورند .
عمده ترین دلایل قابل طرح در این زمینه به شرح ذیل می باشند:
در صورت عدم به کارگیری تجارت الکترونیکی ، موقعیت رقابتی کشورهای در حال توسعه به میزان صرفه جویی حاصل از انجام مبادلات به صورت الکترونیکی تضعیف خواهد شد .
بهره نگرفتن از تجارت الکترونیکی ، همچنین به معنای کندی در انجام معاملات و از دست رفتن فرصت های لحظه ای و زودگذر در تجارت جهانی است .
با گسترش این شیوه از مبادلات در کشورهای پیشرفته ، شیوه های کاغذی قبلی منسوخ می شوند و در عمل ، امکان انجام مبادله با این کشورها از طریق روش های سنتی از میان خواهد رفت که این امر برای کشورهایی که به روش سنتی عمل میکنند ، به معنای منزوی شدن در عرصه ی تجارت جهانی خواهد بود .
گذشته از این عوامل ، گسترش فناوری اطلاعات نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد تولید در کشورها ایفا می کند . به نظر می رسد ، ابعاد فناورانه ی تجارت الکترونیکی و زیر ساخت های سخت افزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی آن ، مهم ترین حجم کاری را در صنعت انفورماتیک در بر داشته و یکی از کارآفرین ترین زمینه های کاری در دهه ی نخست هزاره سوم باشد ( جمال خانی جزنی ۱۳۸۶)
۲-۱۱- رسالت تجارت الکترونیک:
رسالت سازمان که از آن به عنوان مأموریت و بیانیه رسالتی یاد می شود بیان می کند که سازمان چه چیزی را برای جامعه تولید می‌کند. رسالت سازمانی اهداف بنیادی منحصر به فرد سازمان را تعیین و سازمان را از سایر سازمانها متمایز و جهت‌گیری سازمان را مشخص می کند(Mohammed.2002).رسالت سازمان هدف سازمان و یا دلیل وجودی آن را بیان می کند(Wheelen & Hubger, 2000)رسالت سازمان ضمن اینکه چشم انداز سازمان را عینی و ملموس می کند اعتقادات و جهت گیریهایی را که مدیران دوراندیش سازمان درنظر دارند مشخص می کند(Miller, 1996). رسالت سازمانی تجارت الکترونیک باید چهار عنصر زیر را دربرگیرد:
تعهد سازمانی به ذینفعان در بازار الکترونیک
سازمان باید انتظارات دی‌نفعان متعدد از قبیل کارکنان، مدیریت و سرمایه گذاران را از تجارت الکترونیک مشخص کرده و خود را ملزم به تحقق آن بدانند. برای مثال سازمان باید امنیت شغلی کارکنان، بهبود ارزیابی عملکرد و تامین نرخ بازده موردانتظار را به عنوان انتظارات ذینفعان در بازار الکترونیک لحاظ کند.
حوزه کسب و کار
سازمان در رسالت تجارت الکترونیک خود باید محدوده و قلمرو فعالیت خود را در بازار الکترونیک مشخص کند. آیا سازمان قصد دارد در حوزهB2C فعالیت کند یاB2Bو یا هر دو؟ اگر شرکت در چندین کسب و کار شرکت کند تاچه حد قصد دارد هریک از کسب و کارهای خود را به صورت الکترونیک تبدیل کند؟ آیا شرکت قصد دارد فقط خدمات پس از فروش و مدیریت ارتباطات با مشتری را تامین کند یا اینکه درصدد است مبادلات و حمل‌ونقل دیجیتال و اینترنتی را نیز پیگیری کند؟
منابع مزیت رقابتی تجارت الکترونیک
سازمان باید منابع و مهارتهایی را که سبب ایجاد مزیت رقابتی در بازار الکترونیک می شوند را مشخص کند. اگر سازمان از منابع مالی کافی برای تامین هزینه های استقرار و نگهداری تجارت الکترونیک برخوردار باشد، کارکنان آشنا با مفاهیم و اصول تجارت الکترونیک داشته باشد، ازمارک قوی، معروف و معتبر برخوردار باشد و محصولات آن قابلیت تبدیل دیجیتال داشته باشند و از قابلیت دیجیتال بالایی برخوردار باشند، سازمــــان می تواند در بازار الکترونیک به مزیت رقابتی دست یابد. نکته مهم این است که بازار الکترونیک و اینترنتی به خودی خود و فی‌نفسه مزیت رقابتی تلقی نمی شوند.
۴-تصویر آینده سازمان به بازار الکترونیک
در رسالت تجارت الکترونیک سازمان، باید تغییرات محیط قانونی، رقابتی، اقتصادی و فناوری موردتوجه قرار گیرد. محیط فناوری به دلیل اهمیت حیاتی آن و تدارک زیرساختارهای بازار الکترونیک ازتوجه و اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.
ابل (Abell, 1993)اهمیت تدوین رسالت سازمانی را در سه مورد زیر معرفی می کند:
رسالت سازمان منطق روشنی از اهداف سازمان برای کارکنان ارائه می کند.
رسالت سازمان منطق روشنی از کسب و کار صنعتی که سازمان در آن فعالیت می کند عرضه می نماید.
رسالت سازمان استراتژی فعلی کسب و کار سازمان و جهت گیری آینده آن را بیان می کند.
رسالت تجارت الکترونیک دلیل وجودی و فلسفه حیات سازمان را در بازار الکترونیک مشخص می کند برخلاف چشم انداز تجارت الکترونیک که حالت آینده‌نگر دارد رسالت حال‌نگر است و به زمان حال توجه دارد.