شناسایی و رتبه بندی عوامل موثر هوشمندی کسب و کار جهت موفقیت …

0 Comments

یداللهی فارسی و کلاتهایی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان جایگاه تجاری سازی در مدیریت نوآوری و معرفی عمده مدل های تجاری سازی در حوزه صنایع پیشرفته به رقابتی بودن و سرعت بالای تولید و بهره برداری از دانش در دنیای امروز تاکید می کنند و در ادامه انواع مدل های تجاری سازی را تشریح می نمایند ودر نهایت به راهبردهای عمومی تجاری سازی دانش اشاره دارند.
علاوه بر تعاریف فوق بر اساس تعریف تجاری سازی نیز می توان از الگوهای زیر نیز استفاده کرد:
الگوی تک بعدی: تنها شامل فرآیند توسعه فناوری از خلق ایده تا ارائه محصول به صورت مراحل پشت سر هم است، ترتیب زمانی اهمیت دارد و برای وارد شدن از یک مرحله به مرحله بعد به یک سری تصمیمات مدیریتی وابسته است.
الگوی دو بعدی: علاوه بر مشخص بودن مراحل فناوری فعالیت های وظیفه ای گوناگون سازمان برای تجاری سازی توسط واحدهای مختلف سازمان یا تیم توسعه دهنده فناوری به تصویر کشیده می شود.
الگوی چند بعدی: علاوه بر مراحل توسعه و فعالیتهای آن، ذینفعان کلیدی و عوامل موثر در فرآیند نیز به الگو اضافه می شود.
پژوهشگران مختلف، مراحل مختلفی برای فرآیند تجاری سازی عنوان کرده اند. در زیر تعدادی از این الگوها به اختصار معرفی می شوند:
گری براون فرآیند تجاری سازی محصولات نوظهور را به سه مرحله تقسیم کرده اند: مناسب سازی(تخصیص)، به کارگیری و تولید…
جولی الگویی را برای تجاری سازی فناوری های جدید ارائه داده است که شامل: ایده پردازی، پرورش توانایی، راه اندازی، ارتقا و تجاری سازی پایدار است.
یکی دیگر از مدل های توسعه محصول جدید که حدود ۶۰% شرکت ها از آن استفاده می کنند مدل فرآیندی مرحله – دروازه است که در آن مراحل ایده تا قرار دادن آن در بازار را بیان می کند و این مراحل را به صورت یک مجموعه متوالی از مراحل و نقاط تصمیم تفکیک می کند. مرحله جایی است که اقدام انجام می شود و دروازه جایی است که در آن اتخاذ تصمیم در خصوص ادامه یا عدم ادامه مسیر توسعه صورت می گیرد.
مراحل اصلی و نقاط تصمیم گیری در این مدل عبارتد از:
مرحله صفر: ایده پردازی
تصمیم اول: غربال ایده
مرحله اول: بررسی اولیه
تصمیم دوم: غربال ثانویه
مرحله دوم: بررسی تفصیلی
تصمیم سوم: اقدام برای توسعه
مرحله سوم: توسعه
تصمیم چهارم: اقدام برای تست
مرحله چهارم: انجام تست و معتبر سازی
تصمیم پنجم: اقدام برای تجاری سازی
مرحله پنجم: تولید صنعتی و ورود به بازار(موسایی و دیگران،۱۷:۱۳۸۷).
با توجه به تعاریف فوق و با توجه به پژوهش های انجام گرفته ، آنچه که تقریباً در تمامی الگوها یکسان است شامل مراحل زیر است:
۲- ۲- ۴- ۱ تولید ایده :
اولین گام تجاری سازی موفق یافتن و شناختن ایده مناسب است یک ایده جدید با نوآوری سازمانی شکل می گیرد. منشا یک ایده می تواند عوامل زیر باشد: مستقیماً یا به طور غیرمستقیم بر اساس یافته های آزمایشگاهی پژوهشگر و بررسی علمی، مشکل یا نیاز صنعت، تقاضای بازار، تحلیل و بررسی بازار، پیشنهاد واحد فروش یک شرکت، به منظور جایگزینی محصول وارداتی، بر اساس نیازهای راهبردی کشور، بر اساس نظر مشتریان، واسطه ها، فعالیت رقبا، نمایشگاه ها، موسسات تحقیقات بازاریابی و دانشگاه ها.
۲- ۲-۴-۲ ارزشیابی و غربالگری ایده ها :
هر ایده ای به مرحله تجاری سازی نمی رسد. از ۱۰۰ ایده نوین تنها ۱ یا ۲ ایده ارزش تجاری شدن دارند. معمولاً غربالگری بر اساس چشم انداز و مامویت سازمان، بازار هدف، سود، کیفیت، هزینه و امکان سنجی تولید انجام می شود. ایده برای تجاری شدن حداقل باید ویژگی های زیر را دارا باشد: بازار تقاضای معین و قابل قبول، از نظر علمی و فنی در مقیاس صنعتی امکان پذیر باشد و از نظر اقتصادی دارای جذابیت کافی برای سرمایه گذاری باشد، بازار وسیعی را تصاحب کند و حاشیه سود و درآمدزایی بالا داشته باشد، البته این مرحله به سرمایه اولیه نیاز دارد.
۲-۲- ۴-۳ بررسی کاربردی کردن ایده، تحلیل تجاری کالا و اقدام برای توسعه :
در این مرحله به نکات بازاریابی توجه می شود. بخش حیاتی فرآیند تجاری سازی و دلیل موفقیت یا عدم موفقیت بسیاری از تحقیقات توجه یا عدم توجه به این مورد است زیرا بازاریابی تجزیه و تحلیل اطلاعات جمع آوری شده، مهمترین عامل برای کمک به مدیران در اخذ تصمیمات درست است.
می توان گفت: یکی از ارکان فرآیند تجاری سازی بازاریابی فناوری است. بازاریابی فناوری از نوع بازاریابی تعاملی است، بدین معنی که کیفیت فناوری تا حد زیادی به کیفیت تعامل فروشنده و خریدار بستگی دارد.
در این مرحله قبل از تولید با بررسی های آماری باید پی ببریم که مناسب ترین میزان تولید در نخستین مرحله چه تعداد است. در این مرحله قبل از تولید انبوه، با استفاده از بررسی های آماری از تولید بهینه در مرحله نخست، نقطه سر به سر و سود تقریبی مطلع می شویم.
عواملی که در این قسمت مورد بررسی قرار می گیرد عبارتند از: پتانسیل بازار، شبکه مناسب ارتباط با مشتری، خط مشی بازارایابی، شناسایی بازار هدف، عکس العمل مصرف کنندگان، راه های کاهش هزینه تولید، تعامل با بازار، وضعیت رقابت در بازار، قدرت چانه زنی مشتریان، میزان تهیه از سوی کالاهای جایگزین، موانع تازه واردان.
۲-۲- ۴-۴ تولید آزمایشی و انجام تست معتبرسازی :
مرحله بعد تست بازارسنجی است که در آن یک مدل کالا تهیه و نحوه استفاده از آن مورد بررسی واقع می شود تا قبل ا

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

ز تولید انبوه نقاط ضعف کالا اصلاح شود. برای اطلاع از نظر مشتریان بالقوه می توان کالا را در کشورهایی که حقوق مالکیت معنوی و حق کپی رایت در آنها رعایت می شود به نمایش گذاشت و در صورت نیاز تعدیلات لازم را در ارتباط با آن کالا به عمل آورد. پس از طی مراحل مذکور تعداد محدودی کالا بصورت آزمایشی تولید و به بازار ارائه خواهد شد تا مشخص شود مقبولیت کالا در بین مشتریان به چه صورت خواهد بود.
۲-۲- ۴-۵ اقدام برای تجاری سازی با توجه به جنبه های فنی و اجرایی :
پس از تست بازارسنجی باید جنبه های فنی و اجرایی مورد بررسی قرار بگیرد. در این مرحله اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی یافته های تحقیق باید مورد بررسی قرار گیرد.
این مرحله شامل فعالیت هایی از قبیل: شناسایی مشخصات فنی و عملکرد محصول، اعتبار سنجی قابلیت های فنی و عملکرد محصول، اعتبار سنجی قابلیت های فنی، ارزیابی بازار و طرح تجاری می باشد. این مرحله به علت وجود عدم اطمینان فنی و بازار معمولاً با ریسک تجاری بالایی همراه است و غالباً به دره مرگ مرسوم است. چنین ریسکی نیازمند منابع زیادی است و سرمایه گذاران خصوصی حاضر به تقبل چنین ریسکی نیستند. همچنین برآورد اعتبار مورد نیاز برای تجاری سازی و موارد تبلیغاتی در این مرحله قرار می گیرد.
۲-۲- ۴-۶ تجاری شدن،تولید صنعتی و ورود به بازار :
صرف نظر از اینکه ایده ی خلق شده تا چه حد معتبر خواهد بود، این اختراعات به ندرت به طور اتوماتیک وارد بازار می شوند. برخی از محصولات جدید و تکنولوژی ها در این مرحله به علت عوامل غیرقابل کنترل بازار، با شکست روبرو می شوند.