ارائه راهکار برای حل مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی-پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

تکه هایی از متن :

  روایی وپایایی ابزارپژوهش

برای اطمینان از این که پرسشنامه، به طور معقول، خوب، مناسب و صحیح تدوین شده‌ است، می‌توان از دو معیار استاندارد روایی و پایایی بهره گرفت. در مجموع می توان گفت، روایی و پایایی، دقت علمی پژوهش را تایید وتصدیق می کنند. [23]

  روایی

روایی(اعتبار)، اصطلاحی است که به هدفی که آزمون برای تحقق بخشیدن به آن درست شده است، اشاره می­کند. به عبارت دیگر، روایی در پی آن است تا نشان دهد که آیا ابزار پژوهش، مفهوم را درست انعکاس می دهد یا خیر. [23]

پرسشنامه های این تحقیق با استفاده از معیارهای ارزیابی ایجاد چالش ومشکل درمراحل اجرای مقاومسازی  پروژه های مقاومسازی، تدوین و سپس با استفاده از نظر 3 تن از خبرگان و کارشناسان سازمان نوسازی مدارس، تعدیل گردید. همچنین، برای اطمینان از روایی پرسشنامه مربوط به چالش ها، در این پژوهش از تحلیل عاملی تاییدی، کمک گرفته شد.

   پایایی

پايايي يك ابزار اندازه‌گيري، كميتي است كه معرف درجه‌ ثبات نتايج حاصل از اندازه‌گيري‌هاي مكرر با روش تعريف شده است. به عبارت ديگر، مقصود آن است كه اگر پرسش‌نامه در يك فاصله‌ زماني كوتاه، چندين بار به گروه واحدي از افراد داده شود، نتايج حاصل نزديك به‌هم باشد. [23] در اين پژوهش، براي محاسبه پايايي پرسش‌نامه مربوط به چالش های فراروی اجرای مقاومسازی ساختمانهای آموزشی در سازمان نوسازی مدارس، از ضريب آلفاي كرونباخ[1] استفاده شده است. محاسبه این ضريب، يکي ازمتداولترين روشهاي اندازه گيري اعتماد پذيري و يا پايائي پرسش نامه هاست. در واقع مي خواهيم ببينيم تا چه حد برداشت پاسخگويان از سوالات يکسان بوده است. [25]

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران: بررسی مشکلات اجرائی پروژه های مقاوم سازی ساختمان های آموزشی و ارائه راهکار

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *