دانلود پایان نامه ارشد عمران در مورد قاب‌های فولادي مهاربندي شده

دانلود پایان نامه

پایان نامه ارشد: رشته عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

تکه هایی از متن :

3-4-53 تحلیل دینامیکی غیرخطی

 

استفاده از آنالیز دینامیکی غیرخطی برای ارزیابی خرابی پیش‌رونده، دقیق‌ترین روش موجود می‌باشد. در این تحلیل به دلیل در نظر گرفتن خصوصیات غیرخطی مؤلفه‌های سازه‌ای و مصالح، نسبت به سایر تحلیل‌ها از دقت بیشتری برخوردار می‌باشد. در واقع سایر روش‌های تحلیل سعی دارند جایگزین مناسبی برای تحلیل دینامیکی غیرخطی باشند؛ اما این روش بسیار وقت‌گیر بوده و به بازبینی دقیق نیاز دارد.

در تحلیل دینامیکی غیرخطی باید بار را از مقدار صفر شروع کرده و به طور یکنواخت هر دو نوع بار ثقلی و جانبی را به کل سازه اعمال نمود. این روند بارگذاري تا زمانی که سازه به تعادل برسد، ادامه می‌یابد (در این مرحله عضو هنوز حذف نشده است.) بعد از حصول تعادل براي سازه‌های قابی، عضو مورد نظر به صورت آنی حذف می‌شود. ترکیب بارگذاری مربوط به این تحلیل در جدول (3-7) آورده شده است]11[.

 

جدول (3-7): بارگذاري در تحلیل دینامیکی غیرخطی (UFC 2009)]11[

 

GND = (0.9 or 1.2) D + (0.5L or 0.2S)
LLAT = 0.002ΣP

 

:GND     بار ثقلی براي کل سازه

😀 بار مرده    (lb/ft² or kN/m²)

:L بار زنده (lb/ft² or kN/m²)

:S  بار برف     (lb/ft² or kN/m²)

:LLAT     بار جانبی

:0.002 ΣP    بار جانبی مفروض که بر هر طبقه اعمال می‌گردد.

:ΣP     مجموع بارهاي ثقلی (مرده و زنده) که فقط بر طبقه مزبور عمل می‌کنند.

 

در این تحقیق برای بررسی مسئله خرابی پیش‌رونده از روش دینامیکی غیرخطی استفاده شده است. به همین جهت توضیحات بیشتری در زمینه رویه بارگذاری تحلیل دینامیکی غیرخطی و همچنین شبیه‌سازی پدیده حذف عضو در فصل چهارم ارائه شده است.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود پایان نامه عمران:بررسي گسيختگي پیش‌رونده ناشی از خرابی مهاربند در قاب‌های فولادي مهاربندي شده EBF

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *