پایان نامه ارشد تعیین رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

تکه هایی از متن :

 

3-5-3- انتخاب بهترین توپولوژی

عرشه های فضایی با اتصالات گیردار به علت ایجاد لنگرهای خمشی در عضوها حول هر دو محور قوی و ضعیف هر عضو، نمی توانند به عنوان یک عرشه فضایی بهینه انتخاب شوند. لذا به علت سختی عملیات اجرای اتصالات گیردار و ملاحضات اقتصادی، حتی الامکان بایستی از طرح این گونه اتصالات در عرشه خودداری نمود. در عرشه های فضایی با اتصلات مذکور ممکن است این لنگرهای خمشی به وجود آمده در مقایسه با نیروهای محوری اعم از کششی یا فشاری ناچیز باشد؛ اما چون اکثر سازه های فضایی متداول با مقاطع دایروی و مستطیلی توخالی طرح می شوند و این نوع مقاطع در مقابل لنگرهای خمشی، ضعیف      می باشند، لذا طرح اتصالات گیردار مابین اعضا با مقاطع مذکور توصیه نمی شود. از طرفی این گونه مقاطع به علت شعاع ژیراسیون بزرگتر نسبت به سایر مقاطع رایج در مقابل نیروهای محوری (کششی یا فشاری) مقاومت خوبی را از خود نشان می دهد و از آن جهت که اجرای یک سازه فضایی با اتصالات گیردار بسیار مشکل بوده و از لحاظ اقتصادی مستلزم هزینه های هنگفتی است، لذا طراحان این گونه سازه ها بایستی حتی الامکان از اتصالات مفصلی بین اعضا استفاده نمایند. با این تفاسیر مدل اول با 151 گره و 504 عضو که کمترین تعداد گره ها و اعضا را در بین سایر مدل ها دارا می باشد و از اتصالات مفصلی بین اعضای خود برخوردار است می توان به عنوان یک مدل بهینه در بین این شش مدل اخیر انتخاب نمود؛ چرا که با کمترین میزان خیز ناشی از بارهای مرده و متحرک می تواند جوابگوی این حجم بار ناشی از وزن خود سازه و عرشه بتنی روی آن و همچنین بارهای ناشی از وسایل نقلیه عبوری از آن باشد؛ هرچند که در این عرشه مشبک فضایی با آرایش مربع روی مربع جابه جا شده میزان خیز ناشی از بارهای متحرک از محدوده توصیه شده توسط آیین نامه سازه های فضاکار ایران که این خیز را به  طول دهانه محدود نموده گذشته است. اما در ادامه خواهیم دید که با تدابیری خاص می توان این خیز را به زیر محدوده مورد نظر آیین نامه رساند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی رفتار سازه های فضایی در عرشه پل ها

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.