دانلود پایان نامه رشته عمران بررسی رفتار خزشی خاک ماسه‌ای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

تکه هایی از متن :

 

2-11- خزش در ژئوسنتتیک ها

خزش در واقع به تغییرشکل‌های برشی و یا حجمی وابسته به زمان تحت نیرو یا تنش ثابت اطلاق می‌شود. معمولاً خزش در یک نرخ ثابت و یا متغیر با زمان اتفاق می‌افتد. در مطالعات آزمایشگاهی خزش، نمونه تا تنش ثابت مشخصی بارگذاری می‌شود و تغییرشکل‌های آن بررسی می‌شود. پاسخ خزشی ژئوسنتتیک‌ها را همچون سایر مصالح مهندسی، می‌توان در سه مرحله بیان کرد. خزش اولیه نشان دهنده دوره پاسخ گذرا که طی آن تغییرشکل‌ها در یک نرخ کاهشی ایجاد می‌شوند. سپس مرحله خزش ثانویه می‌باشد که در آن نرخ کرنش تقریبا ثابت می‌باشد. مدت زمان خزش ثانویه متفاوت است و برای برخی از مصالح تقریبا صفر می‌باشد. در مرحله سوم خزش (‌درتنش‌های بالاتر) میزان کرنش‌های خزشی معمولاً افزایش می‌یابد تا اینکه نمونه به گسیختگی یا گسیختگی خزشی می‌رسد. آلن و همکاران[1] (1982)، ویژگی‌های مکانیکی ژئوتکستایل را در شرایطی سرد بررسی نمود. تاثیر منجمد شدن- آب شدن دوره‌ای، با آب شیرین و آب شور بر ویژگی‌های کرنش-‌بار، بر روی پنج نوع ژئوتکستایل بررسی گردید. علاوه بر این، ویژگی‌های بار، کرنش، مقاومت و خزش را در دمای پایین انجماد بررسی گردید. بررسی‌ها شامل آزمایش کششی (در مدت زمان نرمال) و آزمایش خزشی می‌باشد. براساس نتایج بدست آمده، بیان کردند که در درجه حرارت‌های پایین، ویژگی‌های بار، کرنش، مقاومت و خزش از درجه حرارت زیر درجه انجماد تاثیر نمی‌پذیرند. همچنین فرایند انجماد-‌آب شدگی در شرایط خشک، آب مقطر و آب شور تاثیر محسوسی بر ویژگی‌های مقاومت،کرنش، بار در آزمایش ژئوتکستایل ندارد. نتایج آزمایش خزشی نشان می‌دهد که در ژئوتکستایل‌ها با الیاف پلی‌پروپلین، کاهش در درجه حرارت موجب کاهش در کرنش‌های خزشی را می‌شود. تاثیر درجه حرارت به کرنش‌های خزشی به فیلامنت‌ها (رشته‌ها) مربوط می‌شود و نحوه ساخت ژئوتکستایل در آن تاثیری ندارد. مصالح پلی‌پروپلین تغییرشکل‌های خزشی از نوع مرحله سوم ازخود نشان می‌دهند و در سطوحی از بارگذاری (50-65% مقاومت کششی) در دمای 22 درجه گسیخته می‌شوند. ژئوتکستایل‌های پلی‌استر، نرخ خزشی پایین و در آستانه تغییرشکل‌های خزشی مرحله سوم می‌باشند.

هالتز و همکاران[2] (1982)، رفتار خزشی سه‌محوری ژئوتکستایل‌های پلی‌پروپلین بافته شده و نشده در ماسه بتنی لفایت[3] را بررسی نمود. به این نتیجه رسید که نمونه مسلح شده با ژئوتکستایل‌های بافته نشده رفتار خزشی مشابهی با نمونه‌های مسلح شده با ژئوتکستایل های بافته شده دارند. اولین مطالعه در زمینه پاسخ ژئوتکستایل در خاک، تحت تنش‌های محصورکننده توسط گوان و همکاران[4] (1982: 73)، انجام شد. خاک استفاده شده از نوع ماسه لتون بازارد[5] بود. نتایج آزمایش‌ها (تحت کنترل کرنش) در مدت زمان استاندارد نشان می‌دهد که در تنش‌های محصور کننده 100 کیلوپاسکال در ژئوتکستایل های بافته نشده (67% پلی پروپیلن، 63% پلی اتیلن با فیلامنت‌های گداخته شده، پلی استر با فیلامنت‌های پانچ شده) و ژئوتکستایل‌های بافته شده مرکب (پلی پروپیلن پانچ شده) تغییرات قابل توجهی در منحنی بار-کرنش ایجاد می‌شود.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد : بررسی رفتار خزشی خاک ماسهای مسلح شده با الیاف ژئوسنتتیک در شرایط آزمایشگاهی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.