پایان نامه عمران درباره: کنترل نشت و جلوگیری از آبدهی سد خاکی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

تکه هایی از متن :

3-4-1- تعاريف و اصلاحات

-آزمايش آب تحت فشار: اين آزمايش شامل تزريق آب تحت فشار در يك قطعه از گمانه و به منظور تعيين آب خوري سنگ است.

-آزمايش لوژن: آزمايش اندازه‌گيري آب خوري در سنگ است. ميزان آب خوري در سنگ با واحد لوژن (lu) بيان مي‌شود.

-آزمايش لوفران: آزمايش تعيين نفوذپذيري در روباره‌ها و مصالح آبرفتي است. نفوذپذيري خاك‌ها و رسوبات آبرفتي به وسيله ضريب دارسي برحسب سانتي‌متر برثانيه بيان مي‌شود.

-تزريق آب‌بندي: نوعي از تزريق است كه به منظور بستن درز و شكاف سنگ و حفره‌هاي درون روباره‌ها و مصالح آبرفتي براي ايجاد يك پرده‌آب بند مناسب پيشنهاد مي‌شود.

-تزريق آزمايشي: هدف از اين آزمايش تعيين روش حفاري، تعيين نفوذپذيري، بررسي تجهيزات در ارتباط با انجام تزريق پرده آب‌بند، بررسي روش‌هاي مختلف تزريق، انتخاب فشار و كيفيت مخلوط تزريق است. محل آزمايش تزريق مي‌تواند بر روي خط پرده تزريق يا در قسمتي از محل سازه‌هاي ديگر و يا محلي كاملاً جدا از محل سازه‌ها باشد.

-حفاري با نمونه‌گيري: شامل حفاري دوراني توأم با نمونه‌گيري توسط نمونه‌گير يك جداره يا دوجداره است.

-حفاري مجدد: شامل حفاري مجدد قطعه‌اي از گمانه است كه قبلاً تزريق شده باشد.

-دوغاب تزريق: تركيبي از آب و موادي چون سيمان، سيمان و خاك، ماسه يا مواد شيميايي است كه با نسبت‌هاي كنترل شده به درون درز و شكاف سنگ‌ها و يا به درون حفره‌هاي روباره آبرفتي از طريق گمانه‌هاي حفاري پمپ مي‌شود(5و2).

-شستشو: شامل عملياتي است كه مصالح باقيمانده در انتهاي گمانه و يا مصالحي كه از ديواره‌هاي گمانه به داخل آن ريزش نموده را با تزريق آب خارج مي‌نمايد(5و2).

-شستشو براي تزريق: شامل شستشو و تميز كردن گمانه قبل از شروع تزريق است(5و2).

-قطعه: قسمتي از طول كلي يك گمانه است كه در آن آزمايش فشار آب انجام گرفته و يا در آن عمل تزريق انجام مي‌شود.طول مقطع حداکثر 5 متر است(5و2).

-گمانه‌هاي اوليه: شامل اولين سري گمانه‌هاي تزريق است كه بيشترين فاصله را از يكديگر دارند (در امتداد خط پرده تزريق)(5و2).

-گمانه‌هاي سري دوم و سوم  : شامل گمانه‌هايي است كه بين هر دو گمانه سري‌هاي قبلي حفر و تزريق مي‌شود. اين روش به نام روش نيمه كردن معروف است(5و2).

-لوژن: واحدي است قراردادي و عبارت است از عبور يك ليتر آب در يك دقيقه از طول يك متر گمانه (با قطر بين 66 تا 133 ميليمتر) در فشار يك مگا پاسكال، پي با آب‌خوري يك لوژن تقريباً آب‌بند است و به تزريق و پرده آب بند نياز ندارد. پي با آب خوري بيش از 3 واحد مستلزم تزريق سيمان براي آب‌بندي است(5).

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی روش حفاری وتزریق در کنترل نشت وجلوگیری از آبدهی وآببندنمودن پی سد خاکی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.