پایان نامه عمران طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

تکه هایی از متن :

5-1 نتیجه­گیری

 • با افزایش طول میخ‌خاک میزان جابه­جایی افقی دیواره گود کمتر می‌شود.برای طول­های زیاد میخ­خاک(L>H) تأثیر طول میخ‌خاک در کنترل جابه­جایی دیوار کمتر می‌شود و در گود­های عمیق تأثیر (L>H) در کنترل جابه­جایی بیشتر می‌شود.
 • برای گود­های کم‌عمق افزایش زاویه میخ‌خاک سبب افزایش ضریب ایمنی و نیز افزایش جابه­جایی افقی می‌شود اما در گود­های عمیق افزایش زاویه میخ‌خاک سبب کاهش ضریب ایمنی می‌شود و نتیجه می‌گیریم که اگر در گودهای عمیق­تر زاویه میخ‌خاک های فوقانی افقی و یا مایل به افق باشند پایداری سازه نگهبان بیشتر می‌شود و جابه­جایی افقی کاهش می‌یابد.
 • هرچه زاویه میخ­خاک بیشتر باشد میزان جابه­جایی افقی دیواره هم بیشتر می‌شود که میزان این جابه‌جایی در گود­های عمیق بیشتر است.افزایش زاویه میخ خاک­های تحتانی سبب افزایش ضریب ایمنی سازه نگهبان می‌شود و بهتر است میخ خاک­های تحتانی با زاویه بیشتری نسبت به افق طراحی شوند.
 • زمانی که نسبت طول میخ‌خاک به ارتفاع گود ثابت است،هرچه عمق گودبرداری بیشتر شود،ضریب ایمنی دیواره میخ‌کوبی شده کاهش می‌یابد و جابه­جایی افقی به میزان قابل‌توجهی افزایش می‌یابد.
 • زوایا و طول میخ‌خاک تأثیر چندانی بر جابه­جایی ناحیه پایین‌دیواره ندارند و می‌توان نتیجه گرفت که میخ‌خاک های بالایی کنترل‌کننده جابه­جایی و میخ‌خاک های پایین‌بر اساس ضریب ایمنی‌ها کنترل‌کننده پایداری سازه هستند.
 • برای گودهای کم‌عمق زاویه میخ‌خاک های بالایی کمتر از 15 درجه مناسب و برای گودهای عمیق کمتر از 10 درجه مناسب است. برای گودهای کم نسبت طول L/H<1 مناسب است و برای گودهای عمیق اگر نسبت L/H 1 باشد مناسب است.
 • هرچه طول میخ‌خاک بزرگ‌تر باشد میزان نیروی محوری ماکزیمم میخ‌خاک های کل ردیف­های دیواره کمتر می‌شود و با افزایش L/H=7/0 تا میزان L/H=1 میزان کاهش نیروی محوری در کل مجموعه بسیار تأثیرگذار است اما با افزایش مقادیر برای L=H تا L=2/1H تفاوت زیادی ندارد و افزایش بسزایی رخ نمی­دهد.
 • با افزایش عمق گودبرداری میخ‌خاک های 3/2 بالایی دیوار دارای توزیع نیروی محوری مناسب­تری هستند و افزایش طول میخ‌خاک در آن‌ها سبب کاهش نیروی محوری و افزایش پایداری کل سازه می­گردد، اما میخ‌خاک های 3/1 پایینی تنها در طول ابتدایی نیرو تحمل می‌کنند.
 • نیروی محوری ماکزیمم در میخ‌خاک های بالایی در فاصله H(3/0-55/0) از سر میخ‌خاک ایجاد می­شود و در میخ‌خاک های ردیف­های پایینی در فاصله H(1/0-25/0) از سر میخ‌خاک ایجاد می­شود.
 • میخ‌خاک های ردیف­های 3/1 پایینی دیوار نقش بسزایی در تأمین پایداری خارجی سازه ایفا می­کنند هر­چند که نقش چندانی در تأمین پایداری داخلی سازه نگهبان ندارند.
 • میزان افزایش در ضریب ایمنی به دلیل حضور میخ‌خاک ردیف آخر در گودهای کم‌عمق بیش­تر است و با افزایش عمق گودبرداری تأثیر میخ‌خاک ردیف آخر کم­تر می‌شود.
 • هرچه طول میخ‌خاک‌ها بزرگ‌تر باشد عدم حضور میخ‌خاک ردیف آخر تأثیر بیشتری در کاهش پایداری دیواره دارد. با افزایش زاویه میخ‌خاک‌ها ضریب ایمنی طراحی اختلاف بیشتری با ضریب ایمنی نهایی خواهد داشت.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :طراحی سازه نگهبان گود برداری به روش ترکیبی میخکوبی و انکراژ به وسیله روش عددی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.