ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند:دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

تکه هایی از متن :

3-5 هیدرولوژی

3-5-1  برآورد مقادیر رواناب در منطقه مورد مطالعه

مقدار رواناب در یک حوضه‌ی آبخیز با مقدار باران و برف ماهانه و سالانه‌ای که در حوضه ریزش می‌کند ارتباط مستقیم دارد. اما عوامل دیگری از جمله وضعیت خاک حوضه و پوشش گیاهی در تعیین میزان رواناب سطحی مؤثر است. در دنیای وابستگی‌ها کمبود آب و مواد غذایی در مناطق خشک دردناک‌ترین مسائل اجتماعی را فراهم آورده و موجب عدم توسعه‌ی اقتصادی در این گونه نواحی شده است. این در حالی است که سالانه حجم بسیار زیادی از جریان‌های سطحی در این مناطق به دلیل عدم کنترل از دسترس خارج شده و به هدر می‌رود. بدیهی است نخستین گام استحصال این منابع، برآورد دقیقی از پتانسیل و حجم جریان‌های سطحی سالانه می‌باشد. اما مشکل اساسی در مورد برآورد آبدهی حوضه‌های آبخیز نبود ایستگاه آب‌سنجی در خروجی حوضه می‌باشد. لذا هیدرولوژیست‌ها ناگزیر به استفاده از روش‌های تجربی برای برآورد آبدهی حوضه‌ها می‌باشند. استفاده از روش‌های تجربی به منظور برآورد رواناب سالانه در حوضه‌های آبریز مناطق خشک و نیمه خشک که عمدتاً فاقد ایستگاه‌های آب‌سنجی می‌باشد، از دیرباز در مطالعات هیدرولوژی مورد توصیه قرار گرفته است. البته کارایی و مناسبت این روش‌ها در مناطق جغرافیایی مختلف منوط به دستیابی به اطلاعات مورد نیاز آزمون‌های مربوط می‌باشد.

3-5-2   هيدرولوژي و سيل‌خيزي :

– انتخاب و بررسی ایستگاه‌های هیدرومتری حوضه :

در حوضه مورد نظر تعداد 4 ایستگاه هیدرومتری بشرح زیر وجود دارد :

 

جدول شماره (3-7) : مشخصات ایستگاه هیدرومتری سد نهند

نام ايستگاه نام رودخانه موقعيت جغرافيائي ارتفاع m مساحت km2 دوره آماري
طول عرض
نهند نهند چای 29-46 09-38 1500 216 91-49

 

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :ارزیابی عملکرد سدهای کوتاه آبخیزداری برروی میزان رسوب حوضه سد نهند

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.