بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی:دانلود پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

تکه هایی از متن :

 

3-8-1-1- تعيين مقدار آسيب پذيري به روش کیفی و کمی

تعيين مقدار آسيب موجود در پل ها به دو روش كيفي و كمي انجام می شود [37]:

1) روش هاي كيفي

در اين روش لازم است با توجه به شرايط لرزه خيزي محل و شرايط ساخت و بر اساس زلزله هاي گذشته فرم هاي ويژه اي تهيه شود. بازرسان با استفاده از اين فرم ها اطلاعاتي از قبيل سيستم باربر قائم، سيستم لرزه بر جانبي، كيفيت اتصالات، وضعیت نشیمن گاه عرشه، شكل پذيري اعضا و قسمت هاي مهم ديگر سازه را در يك بانك اطلاعات رايانه اي ذخيره مي كنند. از روش هاي كيفي مي توان براي برآورد اوليه و تقريبي ظرفيت و مقاومت سازه يك منطقه خاص استفاده نمود. اما باید دانست که قضاوت تصميم گيري در مورد تقويت يا تخريب سازه با استفاده از اين روش ها دشوار است و باید از روش های مناسب تر استفاده نمود.

2) روش هاي كمي

در روش كمي روند ارزيابي آسیب پذیری سازه با دقت بيشتري مورد مطالعه قرار مي گيرد. در اين روش ها عموماً از مدل سازي كامپيوتري و در صورت لزوم تحليل ديناميكي غير خطي اعضاي سازه اي و غير سازه اي ضروري مي باشد. مقاومت و شكل پذيري اعضا از جمله پارامتر هاي مهم براي تعيين آسيب پذيري مي باشند كه مي توانند با روش هاي تجربي و نيز آزمايش مدل ها تعيين شوند.

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :مطالعه بهسازی لرزه ای پل های بزرگراهی، مطالعه موردی پل شهید حقانی تهران

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.