دانلود پایان نامه عمران:تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

 تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

تکه هایی از متن :

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این تحقیق به تحلیل عددی جریان آب عبوری از روی رمپ هواده تعبیه شده در کف داکت تحت فشار در دو حالت بدون هوادهی و با هوادهی پرداخته و به مطالعه الگوی جریان برای هندسه­های مختلف رمپ اقدام شد. نتایج حاصله از این تحقیق را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد.

 • مدل عددی جریان آب عبوری از روی رمپ در دو حالت بدون هوادهی و با هوادهی جریان را به خوبی شبیه سازی کرده و نتایج قابل قبولی ارائه داده است.
 • پروفیل­های سرعت و ضرایب فشار تطابق قابل قبولی با نتایج آزمایشگاهی داشته که این انطباق حاکی از توانایی بالای مدل آشفتگی انتقال تنش برشی (SST) در حالت بدون هوادهی و مدل آشفتگی RNG k-ε در حالت با هوادهی در مقایسه با دیگر مدل­های آشفتگی بکار رفته، در مدل کردن جریان­های چرخشی می­باشد.
 • در حالت بدون هوادهی به علت تک فازی بودن جریان و عدم وجود مسائل مربوط به تفکیک فازها، تفاوت چندانی در شبیه سازی جریان بین مدل دو بعدی و سه بعدی وجود نداشته و هر دو مدل با دقت خوبی نتایج را تخمین می­زنند.
 • در حالت جریان دو فازی مدل عددی سه بعدی در مقایسه با مدل دو بعدی به دلیل تطابق هندسی بیشتر با مدل آزمایشگاهی نسبت به حالت دو بعدی، طول کاویتی را با دقت بسیار بالاتری برآورد می­کند. اما در محاسبه ضرایب فشار و پروفیل­های سرعت تفاوت قابل توجهی بین مدل دو بعدی و سه بعدی مشاهده نمی­شود.
 • در حالت بدون هوادهی وجود رمپ باعث به هم خوردن توزیع فشار استاتیک در نزدیکی رمپ گردیده به طوری که ماکزیمم مقدار فشار استاتیک در مقطع ابتدایی رمپ و در کف داکت و مینیمم مقدار آن در کف داکت و بلافاصله پایین­دست رمپ مشاهده می­شود.
 • در حالت بدون هوادهی به علت جدایش جریان از کف توسط رمپ و ایجاد فشارهای منفی در پایین­دست آن در ناحیه چرخش، ضرایب فشار بلافاصله در پایین­دست رمپ دارای مینیمم مقدار خود بوده که با خارج شدن از ناحیه چرخش افزایش چشمگیری در این ضرایب دیده می­شود.
 • با افزایش ارتفاع و زاویه رمپ، در حالت بدون هوادهی به علت افزایش سرعت جت پرتابی آب و جدایش جریان از کف و بروز فشارهای منفی بزرگتر در ناحیه چرخش، شاهد کاهش ضریب فشار مینیمم (CP min) در این ناحیه هستیم.
 • شدت توربولانسی جریان و طول اتصال مجدد در حالت بدون هوادهی با افزایش ارتفاع و زاویه رمپ، به علت افزایش سرعت جریان افزایش می­یابد.
 • با هوادهی جریان نه تنها ناحیه چرخش جریان آب بلافاصله پایین­دست رمپ با هوای تزریقی پر شده بلکه طول کاویتی تشکیل شده به مراتب بیشتر از طول ناحیه چرخش جریان در حالت بدون هوادهی می­گردد.
 • شدت افزایش هوای ورودی به جریان نسبت به افزایش طول کاویتی تشکیل شده بلافاصله پایین­دست رمپ تا β=%10 از شیب ملایمی برخوردار بوده ولی از این مقدار به بعد بدون اینکه در طول کاویتی تغییرات قابل توجهی رخ دهد، هوادهی افزایش می­­یابد.
 • در اثر ورود هوا به جریان، CP min در ناحیه کاویتی افزایش می­یابد به طوری که با افزایش حجم هوای ورودی به جریان، شیب افزایش CP min کاهش یافته و در درصدهای هوادهی بالای 10 % با ثابت شدن طول کاویتی، CP min نیز تغییر چندانی پیدا نمی­کند.
 • به علت عملکرد بالشتکی حباب­های هوا و کاسته شدن نوسانات سرعت جریان توسط حباب­ها، از شدت توربولانسی جریان با ورود حباب­های هوا به جریان کاسته شده و به مقدار حدی خود در درصد هوای β=%8 می­رسد.
 • ورود هوا به داخل جریان و تشکیل کاویتی و افزایش فشار داخلی کاویتی (زیر جت پرتابی) همراه با کاهش تنش برشی بر روی جداره­ها منجر به افزایش سرعت جریان جت پرتابی می­شود.
 • با ورود هوا به داخل جریان فشار موضعی در کل داکت افزایش یافته و در نتیجه ضرایب فشار در کف داکت و در مقاطع مختلف جریان خصوصا در ناحیه کاویتی افزایش قابل ملاحظه­ای می­یابد. البته از شدت افزایش آن در درصدهای بالای β=%8 هوادهی کاسته می­شود.
 • هر چند افزایش ارتفاع رمپ منجر به افزایش طول کاویتی و به عبارتی افزایش فضای هوادهی و تسهیل در انتقال هوا به داخل کاویتی می­گردد اما در حالت گرفتگی مجرای هوا می­تواند پدیده کاویتاسیون را تشدید نماید.

جهت ادامه مطالعات انجام گرفته در این تحقیق بر روی جریان دو فازی در سرریزهای تونلی پیشنهادات زیر ارائه می­گردد :

 • مطالعه مشخصه­های کاویتی تشکیل شده در پشت رمپ­های نصب شده در دیواره­های داکت
 • بررسی تاثیر هوادهی بر روی نوسانات سرعت و فشار جریان
 • مطالعه تاثیر تغییر نوع سازه هواده بر الگوی جریان و مقایسه آن با نتایج تحقیق حاضر
 • بررسی تاثیر هندسه مقطع داکت بر پارامترهای جریان مانند طول کاویتی و ضرایب فشار

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :تحلیل عددی جریان در نزدیکی رمپ هواده سرریز تونلی

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.