شناسایی تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي:پایان نامه ارشد عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

تکه هایی از متن :

2-15-3 تخلیه سریع مخزن

اگر سرعت تخلیه بخشی یا تمام مخزن از سرعت زهکشی آب داخل هسته سریعتر باشد ، شرایط تعادلی جدیدی برای هسته بوجود می آید. هر دو روش آنالیز تنش موثر و تنش کل جهت تحلیل شرایط تخلیه سریع مخزن کاربرد دارند. در روش تحلیل تنش کل ، علاوه بر بارهای ثقلی بار هیدرواستاتیک بخش پر شده مخزن به هسته اعمال می شود و در این شرایط تنش های کل برآورد می گردد.

برای تخمین فشارهای آب حفره ای نیز می توان همان فشار آب حفره ای در شرایط تراوش پایدار را بکار گرفت ، چون با فرض اینکه سرعت تخلیه زیاد است فشار آب حفره ای زائل نمی گردد و یا می توان برای تحلیل تراوش از خط فشار صفر (خط زه آزاد) استفاده کرد. برای تحلیل تنش کل در شرایط افت سریع آب مخزن ، پارامترهای حاصله از آزمایش سه محوری در شرایط تحکیم یافته و زهکشی نشده (CU) استفاده می شود.

در این شرایط به دلیل اشباع بودن محیط ، معادلات دیفرانسیل تعادل و پیوستگی با در نظر گرفتن سطح ایستایی ناپایدار به طور همزمان حل می شوند و فشارهای آب حفره ای و تنش های موثر از این تحلیل بدست می آیند. برای تحلیل تنش موثر در شرایط افت سریع آب مخزن از پارامترهای حاصله از آزمایش سه محوری CD یا آزمایش CU با اندازه گیری فشار آب حفره ای استفاده می شود. در تحلیل پایداری سد خاکی به روش حدی برای این شرایط ، شیب بالادست بحرانی است.

افت کامل آب مخزن در بالادست در شرایط عادی بهره برداری عملی نیست زیرا پس از پر شدن کامل مخزن نمی توان سطح آب را از آستانه پایین ترین خروجی پایین تر آورد.

تحلیل پایداری سد عموما بر پایه تنش موثر است و طبق نظر گروه مهندسین ارتش آمریکا USACE، تحلیل حین ساخت بدنه سد و افت سریع مخزن بر اساس تنش کل و تحلیل تراوش پایدار بر اساس تنش موثر انجام گیرد. از هر روش تنش کل یا تنش موثر که استفاده شود ، پارامترهای نهایی در تحلیل پایداری پارامترهای تنش موثر و فشار آب حفره ای هستند [14].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي تاثير جنس مصالح هسته ناتراواي سدهاي خاكي در پايداري ديناميكي

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.