بررسی جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس-پایان نامه رشته عمران

دانلود پایان نامه

پایان نامه های عمران

عنوان کامل این پایان نامه :

بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

تکه هایی از متن :

2-11-5. ميكروسيليس

براي دستيابي به مقاومت بالا در بتن استفاده از پوزولان ها امري بديهي مي باشد. دوده سيليس يا ميكرو سيليس ماده پوزولاني قوي است. فعاليت پوزولان ها بر حسب مقدار سيليس (Sio2) سنجيده ميشود. دوده سيلسي حدود 88 درصد سيلس دارد. از طرفي پوزولان هرچه نرمتر باشد، فعالتر است. دوده سيليسي تقريبا 100 برابر ریزتر از سيمان است. در كوره هاي ذوب آهن يكي از مواد اوليه آلياژي به نام فروسيليس است. براي توليد فروسيليس بر روي سيليس ذغال كك يا چوب مي ريزند و در دو طرف اين انباشته دو الكترود به قطر 20 تا 30 سانتيمتر و ارتفاع  1 تا 5/1 متراز جنس آهن قرار مي دهند. به الكترودها برق چند هزار ولت وصل مي شود. با ايجاد قوس الكتريكي بين دو الكترود مقداري آهن سيليس تركيب مي شود و فروسيليس تشكيل مي دهد. دوده حاصل از اين فرآيند دوده سيليسي است. مدت ها براي جلوگيري ازآلودگي محيط زيست حاصل از دوده سيليسي، فيلترهايي در دهانه دودكش ها قرار مي دادند و بعد از جمع آوري دوده آن را در دريا دفن مي كردند تا اينكه خواص فوق العاده دوده سيليسي به عنوان پوزولان كشف شد. درگذشته فروسيليس براي توليد فولاد از كشور نروژ وارد می شد. درحال حاضر در (ازنا) نزديك خرم آباد و (سمنان) فروسيليس و در نتيجه دوده سيليسي توليد مي شود. دوده سيليسي دو نقش عمده را در بتن به عهده دارد :

 

1- پركنندگي

2- پوزولاني

دوده سیلیس در مخلوط بتن بين دانه هاي شن و دانه هاي ماسه قرار مي گيرند. ذرات سيمان نيز بين دانه هاي شن و ماسه قرار ميگيرند. بين ذرات سيمان نيز فضاي خالي وجود دارد. اين فضاهاي خالي را ميتوان با دوده هاي سيليسي پر كرد. با اين كار مقاومت بتن افزايش مي يابد، دوام بتن بيشتر مي شود، نفوذ پذيري بتن كاهش مي يابد و در نتيجه خطر حمله سولفات ها و كلرايد ها كمتر مي شود و در نتيجه خطر تخريب بتن به دليل يخ زدن آب كاهش مي يابد. از نظر نقش پوزولاني نيز دوده سيليسي پوزولان قوي است و با هيدروكسيد كلسيم تركيب مي شود و سيليكات هاي كلسيم پايدار را كه داراي خواص چسبندگي مي باشد، تشكيل مي دهد. از طرفي مقاومت سيمان هايي كه با پوزولان طبيعي توليد مي شوند با سرعت كمتري افزايش مي يابد، به طوري كه در حدود يكسال به مقاومت سيمان پرتلند معمولي مي رسد. اين كمبود سرعت كسب را مي توان با بكار بردن دوده سيليسي جبران نمود. به دليل نرمي بسيار زياد دوده سيليسي، با اضافه كردن آن به بتن، احتياج بتن به آب بيشتر مي شود. اين امر با بكار بردن مواد شيميايي روان كننده جبران مي گردد. جابجايي دوده سيليسي به دلايل زياد، مشكل و پر هزينه است. به اين دليل دوده سيليسي را به صورت ريز گلوله هايي كه از مجموعه اي از ذرات منفرد تشكيل شده اند، با جرم مخصوص 500 تا 700 كيلوگرم بر متر مكعب عرضه مي نمايند. روش ديگر عرضه دوده سيليسي، به صورت دوغابي با نسبت هاي جرم مساوي آب و دوده سيليسي مي باشد[47]. اين نكته قابل ذكر است كه بسته به نوع عمل آوري بتن درصد ميكرو سيليس مصرفي ميتواند از 10 تا 40 درصد متفاوت باشد[29]. در عمل آوري در دماهاي معمولي حداكثر مقدار مناسب درصد ميكرو سيليس نسبت به مواد سيماني 20 درصد مي باشد[33]. براي ساختن بتنهاي با مقاومت فشاري تا 98 مگاپاسكال مي توان از ميكروسيليس استفاده نكرد، اما براي رسيدن به مقاومتهاي بالاتر، وجود ميكروسيليس ضروري است، حتي براي ساختن بتنهاي با مقاومت بين 63 تا 98 مگاپاسكال، استفاده از ميكروسيليس كار را براي رسيدن به آن مقاومت ساده تر مي كند. بنابر اين اگر از نظر اقتصادي مشكلي وجود نداشته باشد، عموماً ميكروسيليس جزئي از مخلوط بتن با مقاومت بالا در نظر گرفته مي شود[48]. امروز ميكروسيليس بيشتر بصورت متراكم شده وجود دارد و وزن آن در حدود دو برابر حالت قبل است (400 تا 500 كيلوگرم بر متر مكعب[49]). مزيت هاي كاربرد ميكروسيليس ها را مي توان افزايش مقاومت فشاري و مقاومت كششي، افزايش مقاومت پيوستگي با فولاد، حرارت زايي، رفتار پوزولاني ميكروسيليس، كاهش تخلخل و افزايش چسبندگي و نيز آب افتادگي كمتر نام برد[49] و[50].

متن کامل پایان نامه در لینک زیر:

aroow-down-thesis-8

 دانلود متن کامل پایان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسی آزمایشگاهی خواص مکانیکی و جمع شدگی بتن سبک حاوی ذرات نانوسیلیس

این نوشته در متفرقه ارسال شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.