0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و …

در واقع مبادله الکترونیک داده ها را می توان پدر تجارت الکترونیک امروی به حساب آورد . با گذشت زمان و پدیدآمدن ابزارهای ذخیره و بازیابی و پردازش داده ها و دسترسی عام مردم و سازمانها و همچنین پیشرفت فناوریهای مخابراتی و شبکه های رایانه ای گسترده ، فرصتی پدید آمد که بازیگران صحنه تجارت […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

شناخت عوامل حیاتی در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط . ارائۀ راهکارهای مناسب برای بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک و متوسط . برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید. اهداف فرعی :افزایش فعالیت کسب و کارهای کوچک و متوسط در توسعه اقتصادی کشور .کمک به موسسات […]

0 Comments

مقاله – شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۵- تعریف تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………..۲۴۲-۶- تجارت الکترونیکی و کسب و کار الکترونیکی : ………………………………………………………………………۲۶۲-۷- تحلیل تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………………۲۸۲-۸- مدل های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………….۲۹۲-۹- عناصر مورد نیاز برای توسعه تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………….۳۱۲-۱۰- گریز ناپذیر بودن تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………..۳۲۲-۱۱- رسالت تجارت الکترونیک : …………………………………………………………………………………………………۳۳۲-۱۲- مزیت های تجارت الکترونیک : ……………………………………………………………………………………………۳۶۲-۱۳- چارچوب تجارت […]

0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۴۰- مدل مارتین و ماتلای : ………………………………………………………………………………………………………..۸۶۲-۴۱- مدل الهی و حسن زاده : ………………………………………………………………………………………………………۸۸۲-۴۲- مدل کوپر و برگس : …………………………………………………………………………………………………………..۸۸۲-۴۳- مدل چیاهو و همکاران : ……………………………………………………………………………………………………..۸۹۲-۴۴- چارچوب TOE : ……………………………………………………………………………………………………………….90۲-۴۵- مدل لینگ : ………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳۲-۴۶- مدل گرندون : ……………………………………………………………………………………………………………………۹۵۲-۴۷- مدل رشید و کریم : …………………………………………………………………………………………………………….۹۷۲-۴۸- مطالعات انجام شده توسط کندال و همکاران : ……………………………………………………………………….۹۹۲-۴۹- مدل وانگ […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۵

مسئله بعدی تعداد ابزارهای استفاده شده است. علاوه بر این که حداقل باید به تعداد ضرایب ابزار داشته باشیم، با این حال تعداد آن ها نباید بیش از حد زیاد باشد. افزایش تعداد متغیرهای ابزاری منجر به از دست دادن درجه آزادی خواهد گردید.با توجه به مسایل ذکر شده واضح است که هرچند روش تخمین […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۳

۳-۳- آزمون دیکی فولر تعمیم یافته[۴۶] برای آزمون نامانایی ابتدا فرض را بر این قرار می دهیم که سری زمانی مورد بحث دارای یک فرآیند خود توضیح مرتبه اول است و سپس فرضیه را بر اساس آن آزمون می کردیم. اکنون اگر این فرض صحیح نباشد و سری زمانی تحت بررسی دارای فرآیند خودتوضیح مرتبه […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۴

انگل، لیلین[۵۲] و رابینز[۵۳](۱۹۸۷) چارچوب اصلی مدل ARCH را به نحوی تغییر دادند که امکان وابسته بودن میانگین یک دنباله به واریانس شرطی آن دنباله فراهم آید. این گروه از مدل ها که مدل های مبتنی بر وجود الگوی ARCH در میانگین[۵۴](ARCH-M) نام دارند.ایده اصلی در اینجا آن است که عاملان ریسک گریز در بازار برای […]

0 Comments

علمی : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۱

اثرات نا متقارن نوسانهای نرخ ارز بر صادرات را برای کشورهای ترکیه در دو دوره زمانی ۱۹۹۶-۲۰۰۳ و ۲۰۰۳-۲۰۰۸ ، بررسی کردهاندنتایج این مطالعه بیانگر آن است که افزایش پیش بینی شده نرخ ارز تاثیر معکوس بر صادرات داشته و نوسانهای پیش بینی نشده آن نیز اثرات نامتقارن بر رشد صادرات دارد.همچنین، یافتهها نشان میدهد […]

0 Comments

مقاله علمی با منبع : اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۱۰

اگر نرخ ارز از نوسانات زیادی برخوردار باشد، صادرکنندگان و واردکنندگان در هنگام عقد قرارداد در مورد درآمد حاصل از صادرات و نیز هزینه واردات(بر حسب پول داخلی) اطلاعات و آگاهی دقیقی نخواهند داشت، البته گرچه ارزش کالاهای صادراتی و وارداتی در هنگام بستن قراردادمشخص است، ولی به علت اینکه تا هنگام دریافت درآمد صادراتی […]

0 Comments

فایل – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۹

۱۳۷۸ ۳۹۴۱ دامنه شمول مجوز ورود وقت کالا افزایش یافت، نرخ های پایه اخذ پیمان در مورد بسیاری از کالاهای صادراتی کاهش یافت ۱۳۸۰ ۴۵۶۵ معافیت صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز، پشتیبانی از صدور خدمات فنی و مهندسی و افزایش سرمایه بانک توصعه صادرات ۱۳۸۳ به بعد ۱۳۸۳-۷۵۳۶۱۳۸۴-۱۰۵۴۵۱۳۸۵-۱۴۰۴۴۱۳۸۶-۱۵۶۳۷۱۳۸۷-۱۸۱۴۶۱۳۸۸-۲۱۳۲۴ آزادسازی صدور کلیه […]