بایگانی دسته: پایان نامه ها

منبع پایان نامه درمورد رويکرد، درماني، تغيير

چکيدهدرمانگر مصاحبه کننده معمولا در اواخر جلسه درماني پيام چکيده اي براي مراجع انشاء ميکند که مشتمل بر چها عنصر است( لپچيک 2002)بازخورد آنچه که درمانگر طي جلسه درماني شنيده استتعريف و تمجيد در زمينه گام هاي مثبتي که مراجع … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد رفتار انسان، آموزش مهارت، اراده آزاد

– يا به قول اسکينر ، نظامهاي فرافکني اي – دارند که در نتيجه کاستيهاي دوران کودکي در آنها باقي مانده اند . وقتي چنين اشخاصي همسري را برمي گزينند ، اين انتخاب را دست کم تا حدودي بر اساس … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد کارکرد خانواده، خانواده گسترده، آموزش خانواده

نزديک و صميمي مخصوصاً افراد خانواده طراحي شده اند . هدف برنامه افزايش رضايت روانشناختي و عاطفي موجود در روابط افراد نزديک است .اين برنامه ها رفاه شناختي عاطفي شرکت کنندگان را افزايش مي دهد اين برنامه ها بحث و … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد بهداشت روان، شناخت علم

ايفاي نقشايفاي نقش به انجام وظايف اصلي اشاره مي کند که براي تداوم زندگي زناشويي لازم است (هالفورد، 1384). افراد از لحاظ نگرش در مورد نقش هايي که براي جنسيت آنها مناسب هستند متفاوتند. در کل نقش هاي جنسي مي … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منبع پایان نامه درمورد تعارض نقش، زنان شاغل، درمان راه حل محور

فصل چهارم : یافته های پژوهش 4-1 یافته های توصیفی …………………………………………………………………………………………….4-2 یافته های استنباطی …………………………………………………………………………………………… فصل پنجم : بحث و تفسیر نتایج 5-1 بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………..5-2 محدودیت های پژوهش ……………………………………………………………………………………..5-3 پیشنهادهای پژوهش ………………………………………………………………………………………….5-3-1 پیشنهادهای کاربردی …………………………………………………………………………………….5-3-2 پیشنهادهای پژوهشی … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت، معادلات ساختاری

دسته‌ی برون زا و درون زا تقسیم‌ می‌شوند. متغيرهاي پنهان بيانگر يك سري سازههاي تئوريكي هستند مانند مفاهيم انتزاعي كه مستقیماً قابل مشاهده نيستند و از طريق ساير متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری اینترنتی، بانکداری الکترونیکی

سیستمهای اطلاعاتی را تبیین کنند، اما این دو متغیر به تنهایی قادر نیستند تمام عوامل اثرگذار بر رفتار مصرف کننده را تبیین کنند. بالاخص در حوزه بانکداری الکترونیکی که بحث منابع مالی و انتقال مالکیت و مدیریت وجوه در آن … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره بانکداری اینترنتی، پذیرش تکنولوژی، مدل پذیرش تکنولوژی

فنلاندپیکاراینن و همکارانش در این مقاله بر اساس مدل پذیرش تکنولوژی دیویس به بررسی عوامل مؤثر بر پذیرش بانکداری اینترنتی از سوی مشتریان بانک در فنلاند پرداختند. آنها با افزودن چهار متغیر جدید به مدل دیویس، مدلی را برای تبیین … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

مقاله رایگان درباره بانکداری الکترونیک، بانکداری الکترونیکی، بانکداری اینترنتی

5- وجود زیرساخت های مناسب تأثیر معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.6- آگاهی از بانکداری اینترنتی تأثیر معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.7- صرفه جویی در زمان اینترنتی تأثیر معناداری بر پذیرش بانکداری اینترنتی دارد.1- 9 نوع روش تحقیق: این … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید:

منابع پایان نامه درمورد بانکداری اینترنتی، استفاده از اینترنت، معادلات ساختاری

متغيرهاي مشاهده شده ساخته و مشاهده می‌شوند. متغيرهاي پنهان به نوبه خود به دو نوع متغيرهاي درونزا204 يا جريان گيرنده205 و متغيرهاي برون‌زا206 يا جريان دهنده207 تقسيم می‌شوند. هر متغير در سيستم مدل معادلات ساختاري می‌تواند هم به عنوان يك … ادامه‌ی خواندن

منتشرشده در پایان نامه ها | دیدگاه‌تان را بنویسید: