0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است. ۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:الف) قانون یک قیمت[۵]: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – رابطه معاملات با اشخاص وابسته (کالا و منابع مالی) با عملکرد شرکت‌ها- قسمت …

مسکاریلو[۱](۲۰۱۰) انگیزه های معاملات با اشخاص وابسته را در بورس اوراق بهادار ایتالیا بررسی کرد. هدف او شناسایی دلایل پشت پرده انجام معاملات با اشخاص وابسته و کارا بودن یا فرصت طلبانه بودن این معاملات بود. با توجه به ساختار متمرکز مالکیت در شرکت های ایتالیایی، استفاده احتمالی از معاملات با اشخاص وابسته توسط سهامداران […]