0 Comments

تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

تبیین و ترویج ارزش های سازمانیارزش‌های سازمانی شرکت شامل ۲۳ ارزش برای اولین بار در سال ۸۲ در محورهای مختلف شامل مشتریان، کارکنان، نمایند‌گان، دولت و جامعه توسط رهبران بیمه ایران تدوین گردید. سپس در سال‌های ۸۴ و ۸۶ با توجه به اطلاع رسانی گسترده‌ای که در شعب و نمایندگی‌های سراسر کشور صورت گرفت بازخوردهای […]

0 Comments

تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران- قسمت ۱۱

در انجام وظایف و مسئولیتها پشتکار و جدیت داشته و آنها ر ابا دقت ، صحت وبه موقع انجام دهیم.سعی نماییم تا دانش خود را در زمینه فعالیتهای سازمانی به روز نگه داشته و آنها را با توانمندی و ابتکار خود در انجام فعالیتهای اداری و سازمانی به کار گیریم.به ایده ها و افکار جدید […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه …

پانزدهم آبان‌ماه تاریخی است به یادماندنی درصنعت بیمه کشور، در سال ۱۳۱۴، در چنین‌روزی ، شرکت سهامی بیمه ایران به عنوان نخستین شرکت بیمه ایرانی ودولتی تأسیس شد و به عنوان بنیانگذار صنعت بیمه درکشور آغاز به کارکرد. آغاز فعالیت بیمه ایران ۱۴آبان ۱۳۱۴ را به تعبیری می توان ملی شدن صنعت بیمه تلقی کرد. […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – تاثیر معنویت در محیط کار بر کیفیت خدمات بیمه گذاران شرکت بیمه ایران

جدایی از سوی دیگر بشر را در جهات بسیاری از والاترین جنبه‌های وجود انسانی‌اش جدا کرده است. در حقیقت، در پارادایم مدرن، به سهم روح و نیازهای درونی انسان ها توجه نشده است (شایگان،۱۳۸۱؛ نیل و بایبرمن، ۲۰۰۳؛ دهلر و ولش، ۱۹۹۴). پارادایم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقی، سیاسی و اقتصادی انسان می‌پردازد و جنبه‌های […]

0 Comments

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۴- ۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهاواقعیات و مفاهیم اجتماعی پیرامون انسان آن چنان متعدد، متکثر، پیچیده و گسترده میباشند که برای استفاده از آنها باید با ضرورت تبیین و توصیف شوند. لذا، ضرورت دارد که در این مرحله ویژگیها، شاخصها و ابعاد مفاهیم استفاده شده را مشخص و تعیین نماییم. در تعریف مفاهیم و […]

0 Comments

تحقیق دانشگاهی – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم خانواده- قسمت …

۴- اهداف: پارسونز معتقد است که کنشگران همان افرادی هستند که از کنشهای خود هدفهای مختلف فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و… را دنبال میکنند.۵- وسایل: کنشگران برای نیل به اهداف خود از یکسری وسایل استفاده میکنند که میتوانند ماهیتاً چندگانه باشند.۶- ارتباط: منظور پارسونز از ارتباط، روابط و کنشهای میان عوامل فوق که همان کنشگر، شرایط، […]

0 Comments

فایل – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

بین میزان برابری در تصمیمگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.فصل چهارمروش شناسی تحقیق۴- ۱- مقدمه:روش تحقیق به چگونگی برنامهریزی و اجرای تحقیق مربوط میشود که به معنای انتخاب درست روش مناسب و یافتن نحوه بکار بردن آن در حوزه مورد مطالعه است. روشهای تحقیق تکنیکهای واقعی پژوهش است که برای […]

0 Comments

دسترسی متن کامل – بررسی رابطه سرمایه اجتماعی و انگیزه پیشرفت تحصیلی دانشجویان دانشگاه پیام نور …

ـ بن پرات(۱۹۸۰)ـ ویلیامسن وبیکر(و۱۹۸۳و۱۹۸۱)ـ پیربوردیو(۱۹۸۰)ـ جیمز کلمن(۱۹۶۶)ـ رابرت پاتنام(۱۹۷۰)ـ فرانسین فوکویاما(۱۹۹۰)تعاریف متعددی از سرمایه اجتماعی ارائه کرده‌اند.جیمز جاکوبجیمزجاکوب (۱۹۶۱) در کتاب «مرگ و زندگی شهرهای بزرگ آمریکایی» سرمایه اجتماعی را شبکه‌های اجتماعی فشرده‌ای می‌داند که در محدوده‌های قدیمی شهری در ارتباط با حفظ نظافت، عدم وجود جرم و جنایت خیابانی و دیگر تصمیمات در […]

0 Comments

بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت …

ولایت برای کفار در زمین موات نیست و اولویِت در میراث ندارد. منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است کافر، حقی از حقوق الهی (مثل زکات، خمس، کفاره) بر ذمّه ی مسلم ندارد. ولد در نذر، عهد و یمین، نیاز به اذن از ولی کافر ندارد. نیاز به اذن از کافر در […]

0 Comments

بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۲۲

۱- فرید رهدار:فرید رهدار «شخصیت» نمادین در یک جامعهی مدرن است، نماد فردی باهوش، جذاب و زرنگ. به نظر زن کسی است که دست نیافتنی است و در طول داستان طوری در مورد او فکر میکند و با خود در مورد او صحبت میکند که حسرت داشتناش را به صراحت بیان میکند. کسی که زن […]