0 Comments

دسترسی متن کامل – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۳

ب)تعاریف عملیاتیبه نمراتی که پاسخگویان در پرسشنامه محقق ساخته برای هریک از مولفه های مهارتهای رفتاری وفنی کارکنان؛ یکپارچه سازی عملیات و فرآیندهای فعلی وجدیدبانک؛ توجه به نوآوریها و ایده های منبعث از مشتری؛ اطلاع رسانی(آموزش) به مشتریان پیرامون بهره برداری از خدمات الکترونیکی؛ایجاد امنیت خاطرواعتمادسازی در مشتریان مرتبط با توسعه بانکداری الکترونیک در نظر […]

0 Comments

بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های …

۴- ۱۲- تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهاواقعیات و مفاهیم اجتماعی پیرامون انسان آن چنان متعدد، متکثر، پیچیده و گسترده میباشند که برای استفاده از آنها باید با ضرورت تبیین و توصیف شوند. لذا، ضرورت دارد که در این مرحله ویژگیها، شاخصها و ابعاد مفاهیم استفاده شده را مشخص و تعیین نماییم. در تعریف مفاهیم و […]

0 Comments

فایل – بررسی عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی مرتبط با تمایل زوجین به برنامه های تنظیم …

بین میزان برابری در تصمیمگیری و تمایل زوجین به برنامههای تنظیم خانواده رابطه وجود دارد.فصل چهارمروش شناسی تحقیق۴- ۱- مقدمه:روش تحقیق به چگونگی برنامهریزی و اجرای تحقیق مربوط میشود که به معنای انتخاب درست روش مناسب و یافتن نحوه بکار بردن آن در حوزه مورد مطالعه است. روشهای تحقیق تکنیکهای واقعی پژوهش است که برای […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – بررسی اثر رضایت شغلی بر تعهد کارکنان ستادی وزارت صنعت، معدن وتجارت استان …

به نظر «بیکر» احتمال اینکه کارکنان در سازمان باقی بمانند، رابطه مثبتی با حجم و اندازه سرمایه‌گذاریهایی دارد که آنان در سازمان کرده‌اند. همچون سرمایه‌گذاریها، فقدان فرصت‌های شغلی جایگزین هزینه‌های منصوره ناشی از ترک سازمان را افزایش می‌دهد. بنابراین کارکنانی که می‌دانند جایگزینهای شغلی کمتری برای آنها وجود دارد، تعهد مستمر آنها به کارفرمای سازمان […]

0 Comments

شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات کوچک …

۲-۴- ضرورت و اهمیت تجارت الکترونیکاهمیت تجارت الکترونیک از رشد سریع و بی سابقه آن پیداست . دولت ها و شرکت ها آن چنان منافع و مزایای استفاده از تجارت الکترونیک را دریافتند که در عرض ۱۵ سال شیوه تجارت کاملاً دگرگون شد و همچنین موضوع نشان از ضرورت بکارگیری مدل تجارت الکترونیکی دارد . […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

۲-۱-۲ ) هرم دانش:برای اینکه وارد چرخه دانش شویم،نخست لازم است تا به مطالعه هرم دانش بپردازیم:داده[۹]:از دیدگاه سازمانی، داده ها یک سلسله تعاملات ثبت شده منظم هستند. داده ها رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. در حقیقت، داده ها حقایق و واقعیت های خام هستند. داده ها حداقل متن را […]

0 Comments

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

۱-۴٫ کلمات کلیدیرشداقتصادی: دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۰۳]با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۰۴]نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است. آلوسی می نویسد:«قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/۲۲۱] توسط آیه سوره […]

0 Comments

فایل دانشگاهی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت …

بنابراین، می توان گفت: ربا میان مسلمان و کافر جایز نیست، همان گونه که میان مسلم و مسلم ناروا است. تنها نسبت به «اهل حرب» استثنا را می توان پذیرفت که حدیث اول نیز دلالت داشت و برابر اصل است؛ زیرا برای مال کافر حربی، حرمتی نیست.۳-۲-۶-۱-۵- فروش سلاح به کافرانفروش صلاح به کافران، یا […]

0 Comments

سایت مقالات فارسی – بررسی و تحلیل عناصر داستان در آثار سارا سالار- قسمت ۱۷

میگویم: بگذار همیشه با هم دوست باشیم، بدون شرمندگی یا سرافکندگی…منصور سرش را میچرخاند آن طرف و چند لحظهای به جایی خیره میشود، وقتی دوباره سرش را میچرخاند این طرف، به نظر میآید توی چشمهایش یک چیزی است که مثلا بهش میگویند اشک…میگوید با دلم چه کار کنم، با دلم؟میگویم: کار ما دیگر کار دل […]