0 Comments

مقاله علمی با منبع : مطالعه تطبیقی مبارزه با تامین مالی تروریسم درحقوق ایران و حقوق بین الملل- …

بیش از ۱۰ مورد از قوانین و مقررات معتبر موجود در کشور (قبل و بعد از انقلاب) به جرائمی پرداخته‌اند که از نظر مصداقی، جرائم تروریستی محسوب می‌شوند اما هیچ یک عنوان تروریسم ندارند، در این رابطه می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:-قانون کیفر بزه‌های مربوط به راه‌آهن (۱۳۲۰)-قانون راجع به مجازات اخلال‌گران در صنایع […]