0 Comments

بررسی تاثیر توانمندی فناری اطلاعات و مدیریت دانش بر چابکی سازمانی- قسمت ۴

پیشبرد سریعتر سازمان به سمت هدفهای از پیش تعیین شده،خدمت رسانی بهتر،کاهش قیمتها، و ثبات سازمان،کسب ارزش در قبال سرمایه گذاری در زمینه فناوری اطلاعات،کاهش حجم بودجه اختصاصی در زمینه فناوری اطلاعات،برقراری هماهنگی لازم بین سرویس دهندگان فناوری اطلاعات،توانایی سازمان در تغییر فرایندها و بهبود عملیات کاری،پاسخگویی سریعتر سازمان به نیازهای مشتری،افزایش رضایت خاطر کارکنان،پاسخگویی […]

0 Comments

پژوهش – شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر توسعه بانکداری الکترونیک- قسمت ۵

این عامل و خصیصه های آن همچون بوم شناختی مشتری، ارزش ها، انتظارات، آمادگیالکترونیکی و نیازهای مشتریان، از تاثیر قابل ملاحظه ای بر کمیت و کیفیت خدمات الکترونیک و نتیجتاً میزان پذیرش آن برخوردار است (وو؛۲۰۰۵) .۲-۲-۱۰ بانکهادر سیستم بانکداری بانک ها به مثابه شرکت های فعالی هستند که برآورده کردن نیازهای مشتریان (داخلی و […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : شناسایی و ارائه عوامل تاثیر گذار در بکارگیری تجارت الکترونیک در موسسات …

دامنه زمانی و هزینه ، عوامل مهمی در جهت توسعه استراتژی و پشتیبانی برنامه می باشند . بدون داشتن یک برنامه برای پروژه معیاری برای ارزیابی میزان پیشرفت و یا موفقیت برنامه وجود ندارد دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir فروشندگان عرضه کنندگان تکنولوژی و یا خدمات اینترنتی تجارت الکترونیک هماهنگ کنندگان […]