0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

همچنین، مخالفین نرخ های ارز انعطافپذیر اظهار میدارند که تغییرات شدید، نرخ ارز به دلیل نیروهای بازار موجب افزایش نااطمینانی در تجارت خارجی بین کشورها میشود و حجم تجارت وسرمایهگذاری مستقیم خارجی را کاهش میدهد. در حالت کلی، ریسکهای متعددی دربارهی نوع تولید و توزیع کالاها و نیز انتخاب محل تولید وجود دارد. اما نرخ […]

0 Comments

اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۵

اشاره به موقعیتی دارد که در آن بر حسب شرایط موجود، پیش‌بینی نرخ ارز در آینده ممکن نیست و نوسانات زیادی در رابطه با آن وجود دارد. ۱-۱۱- مشکلات و تنگاهای احتمالی تحقیق این امکان وجود دارد که برخی از متغیرهایی که در بالا اشاره گردید در ادامه کار به دلیل برخی مشکلات که در […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت …

که در آنPNT قیمت کالاهای غیر قابل مبادله داخلی است. ۲-۶- نظریه برابری قدرت خرید حال به بررسی عمیق تر این نظریه می پردازیم.سه دیدگاه مختلف در نظریه برابری قدرت خرید وجود دارد:الف) قانون یک قیمت[۵]: ( LOOP) با فرض اینکه هیچ هزینه مبادلاتی و موانع تجاری وجود ندارد،این نظریه اینگونه عنوان می کند که […]

0 Comments

سامانه پژوهشی – اثر نااطمینانی نرخ ارز واقعی بر صادرات غیر نفتی در ایران- قسمت ۴

کلیات ۱-۱- مقدمه در این فصل ابتدا به بیان مسئله پرداخته و ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت، سپس اهداف علمی و ضرورت های انجام آن مطرح و مروری مختصر خواهد شد. سؤالات و فرضیه های تحقیق را مشخص نموده، روش گردآوری اطلاعات و داده ها، جامعه آماری و حجم نمونه را معرفی […]

0 Comments

پژوهش دانشگاهی – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

۲-۱-۲ ) هرم دانش:برای اینکه وارد چرخه دانش شویم،نخست لازم است تا به مطالعه هرم دانش بپردازیم:داده[۹]:از دیدگاه سازمانی، داده ها یک سلسله تعاملات ثبت شده منظم هستند. داده ها رشته واقعیت های عینی و مجرد در مورد رویدادها هستند. در حقیقت، داده ها حقایق و واقعیت های خام هستند. داده ها حداقل متن را […]

0 Comments

پژوهش – تبیین موانع فراروی ورود،پیاده سازی و بکارگیری نظام مدیریت دانش در بانک های شهرستان بجنورد۹۱- قسمت …

۳-۱٫ جدول: ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها ۱۱۸۳-۲٫ جدول: پایایی پرسشنامه در قسمت های مربوط به هر فرضیه ۱۲۲۴-۱٫ جدول: توزیع فراوانی جنسیت پاسخگویان ۱۲۷۴-۲٫ جدول: توزیع فراوانی سن پاسخگویان ۱۲۷۴-۳٫ جدول: توزیع فراوانی سطح تحصیلات پاسخگویان ۱۲۸۴-۴٫ جدول: توزیع فراوانی سنوات خدمت پاسخگویان ۱۲۹۴-۵٫ جدول: میانگین و انحراف معیار سوال های پرسشنامه ۱۳۰۴-۶٫ […]

0 Comments

مقایسه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای آلودگی های محیط زیست آلودگی هوا …

۱-۴٫ کلمات کلیدیرشداقتصادی: دلالت بر افزایش تولید یا درآمد سرانه ملی دارد. اگر تولید کالاها یا خدمات به هر وسیله ممکن در یک کشور افزایش پیدا کند، می‌توان گفت که در آن کشور، رشد اقتصادی اتفاق افتاده‌است. رشد اقتصادی به تعبیر ساده عبارت است از افزایش تولید یک کشور در یک سال خاص در مقایسه با مقدار آن […]

0 Comments

جستجوی مقالات فارسی – بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- قسمت ۲۲

آن گاه روایات بسیاری را مبنی بر جواز ازدواج با زن کتابی حربی نقل می کند.در برابر این دیدگاه، قرطبی از مفسران عامه می نویسد:«نکاح زنان حربی اهل کتاب، حرام است».[۲۲۷]تحقیق این است که آیه شریفه، منحصر به زن کتابی ذمی است و ازدواج با زن کتابی حربی جائز نیست.دلیل گویای این مطلب آن است […]

0 Comments

علمی : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

«امروزه چیزهای پاکیزه برای شما حلال شده و همچنین طعام اهل کتاب، برای شما و طعام شما برای آنان حلال است و [نیز] زنان پاکدامن از مسلمانان و زنان پاکدامن از اهل کتاب، حلالند، هنگامی که مهر آنان را بپردازید و پاکدامن باشید، نه زناکار، و نه دوست پنهانی و نامشروع بگیرد. و کسی که […]

0 Comments

دسته بندی علمی – پژوهشی : بررسی معامله مسلمان با کافر از دیدگاه فقه امامیه و حقوق ایران- …

آیه: «و لاتنکحوا المشرکات»[۲۰۳]با آیه «والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب»[۲۰۴]نسخ شده است. این نشریه را آلوسی از سوی خود و حنیفه، اظهار داشته است و جارالله زمخشری نیز آن را یاد کرده و باور داشته است. آلوسی می نویسد:«قول مشهور که باید به آن عمل شود این است که این آیه [بقره/۲۲۱] توسط آیه سوره […]